Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Edremit'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Narlı köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
Y1905 Im05: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Doyran köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1960-2009: Doyuran [ Tr Doyran "aş." ]
1928 K: Şabadanisani [ Tr "ikinci Şabadan" ]
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009'da Doyran olarak düzeltilmiştir. ■ Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık'a bağlı Tuztaşı). SN
  Altınoluk bld - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1928 K: Papazlık
Y1905 Im05: Papazlı
Ark: Antandros
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
  Fener mah Altınoluk - Edremit - Balıkesir
  Çamlıbel köy - Edremit - Balıkesir
1928 K: Tahtaköy
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Akçay bld - Edremit - Balıkesir
1946 MYK: Akçay
  Pınarbaşı köy - Edremit - Balıkesir
1946 MYK: Uçurumoba
■ 13.01.1956 tarihli ararnameyle adı değiştirildi. SN
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
Ark Sky: Adramýttion [ Yun "küçük Adramys?" ]
Ark Her: Atramýttion
■ Aslen Yunanca olmayan Adramyttion adı MÖ 5. yy'dan itibaren görülür. Aristoteles bu kentin anayasasını incelemiştir. ■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan eski Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
  Dilkaya köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1928 Epr II.203: Xorkom [ Erm "çukurmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Ermeni asıllı Amerikalı ressam Arshile Gorky'nin (doğumu Vostanik Atoyan, 1904-1948) doğum yeridir. 1914'te 435 Ermeni nüfusu, Vart-Patrik kilisesi ve Surp Vartan manastırı vardı. SN
  Enginsu köy - Edremit - Van
1946 MYK: Hareganıs
E1858 Epr II.154: Xaragants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş'a bağlıyken 1987'de yeni kurulan Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 219 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Köşk köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1914, 1928 K: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bakımlı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Şixanikom
E1914 K&P: İşxanikom [ Erm "beyağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Andaç köy - Edremit - Van
1928, 1946 K, MYK: Mars
E1914 K&P: Mark' akk. Mars [ Erm "Kürtler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş'a bağlıyken 1987'de Edremit ilçesinin kurulmasıyla bu ilçeye bağlandı. ■ Mar Ermenice `çanak, ölçek` veya (12. yy öncesi Ermenicede) `Kürt` anlamına gelir. Çoğulu Mark', akkuzatif çoğulu Mars'tır. ■ 1914'te 110 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çiçekli bld - Edremit - Van
1960, 2000 DİE: Bakımlı + Gölkaşı
■ Yeni kurulmuş belediyedir. SN
  Mülk mz - Edremit - Van
1928 K: Mülk
■ Daha önce Gevaş'a bağlı iken Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 152 Kürt ve 37 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kıyıcak mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1946 MYK: Suvartan
E1914 K&P: Surp Vartan [ Erm "Aziz Vartan (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölkaşı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Meşgeldek [ Erm ]
E1914 K&P: Maşdag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 394 Ermeni ve 66 Kürt nüfusu vardı. SN
  Dönemeç köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Engil
E1902, E1914 Epr I.170, K&P: Ankğ/Ankeğ [ Erm "akbaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayırbaşı köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Kerevanıs
E1914 K&P: K'aravants [ Erm ]
■ 1914'te 42 Kürt ve 14 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Edremit ilçe - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1968 K2: Gümüşdere
1960 DİE: Sarmansuyu
1928 K: Edremid
E30-, E905 Ardz: Ardamad [ Erm "ovayanı?" ]
■ Ardamad kalesi 10. yy tarihçisi Tovma Ardzruni'ye göre MÖ 100 dolayında kral Ardaşes tarafından inşa edildi. Ege bölgesindeki Edremit'le ses benzerliği tesadüftür. ■ Erm ard `tarla, tarım arazisi`, mad `yakın` veya `giriş`. Ancak Eski Farsça arta/arda (`adalet`) sözcüğünden türetilmiş kırali bir isim de mümkündür. ■ 1914'te 720 Ermeni ve 2500 dolayında Kürt nüfusu vardı. 1960'tan sonra sırasıyla Sarmansuyu, Gümüşdere ve 1990'da yeniden Edremit adı verildi. SN
  Köklü köy - Edremit - Van
E1902, E1914 Epr, K&P: Hirç [ Kürd "ayı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 1914'te 356 Kürt ve 205 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Köprüler köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. SN
  Elmalık mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1928 Epr II.255: Zivistan [ Kürd "kışlak" ]
E1914 K&P: Dzvisdan
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  AyazPınar köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Sivekerek [ Erm sévakarak "karaçiftlik" ]
  Bakacak köy - Edremit - Van
1928 K: Keşişoğlu
  Doğanlar köy - Edremit - Van
1928 K: Pertek/Pertik
E1902 Epr I.396: Pertag [ Erm "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km