yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Digor'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırdamı köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Türkmeneşen
E1918 Beg: Türkmenaşén [ Erm "Türkmenköyü" ]
Kürd (zilan) yerleşimi
  Yaylacık köy - Digor - Kars
E1902, 1928 Epr, K: Kotur [ Kürd "güvercin" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şirin köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Şirin
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yemençayır köy - Digor - Kars
1928 K: Yemençayır
1918 Beg: Yamanşar [ Tr "kötükent" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Şatıroğlu köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Şatıroğlu
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Mahirbey köy - Digor - Kars
1928 K: Sinco [ Kürd sinco "iğde" ]
  Dağpınar bld - Digor - Kars
1968 K2: Pazarcık
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sorkunlu köy - Digor - Kars
1928 K: Sorxunlu
E1918 Beg: Tsorgonk' [ Erm "derecikler" ]
Kürd yerleşimi
  Gülhayran köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Gülhayran [ Tr gülharrin "yabangülü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşkilise mv - Digor - Kars
E1214, E1902 VAni, Epr, Epr: Xıdzgonk' [ Erm "tıkanıklar, boğuntular" ]
■ Dar bir boğaz içinde en eskisi 11. yy öncesine ait olmak üzere beş kiliseden oluşan Khdzgonk manastır kompleksi 1920 ile 1959 arasındaki bir tarihte tamamen tahrip edilmiştir. Halen sadece Surp Sarkis kilisesinin dört duvarı ayaktadır. SN
  Derinöz köy - Digor - Kars
1928 K: Ekrek
E1902 Epr: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
R1889 RAl: Akrak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Zilan ) yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Karapapaklar yerleşmiş, fakat onlar da zamanında göç etmiş ve yerlerine Zilan aşiretinden Kürdler yerleşmiş metonio
  Yağlıca köy - Digor - Kars
1946 MYK: Zıhçı
R1889 1928 RAl, K: Zırçi
E1902 Epr II.264: Zır'çi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Celal köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Celal
E1902 Epr II.264: Celal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Posoflu Türkler yerleşmiş, fakat zamanıyla onlar da göç etmiş, yerlerine Kürd aileler yerleşmiş. metonio
  Saklıca köy - Digor - Kars
1928 K: Xarabe Susuz
R1889 RAl: Susuz
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Varlı köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Zibni
E1902 Epr II.264: Dzbni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Digor ilçe - Digor - Kars
R1889 E1902: Digor
1842 Tex: Degor
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Kasaba yakınındaki Eski Digor mevkiinde bulunan Surp Sarkis basilikası 5. yüzyıla ait olup bilinen en eski kubbeli Ermeni kilisesi idi. 1965'ten sonra tamamen tahrip edildi. Degor (Eski Ermenice Tekor) adının ne kadar eskiye dayandığını tesbit edemedim. Kürtçe `iki mezar` anlamına gelen dugor sözcüğünden türetme çabası beyhudedir. ■ 1828 tehcirinde boşalmış olan kasaba 1880'lerde Rus yönetimi altında yeniden iskân edildi. SN
■ Nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler, geri kalan kısmı ise Terekemeler oluşturur. Türk
  Hasancan köy - Digor - Kars
1928 K: Hasancan
E1918 Beg: Verin Degor [ Erm "yukarı Digor" ]
  Uzunkaya köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Xarabe Digor
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Oyuklu köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Sıçan süfla ve ulya
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Erenköy köy - Digor - Kars
1928 K: Xarabe Taşnik
E1918 Beg: Hin Taşnig [ Erm "Eski Taşnik" ]
  Karakale köy - Digor - Kars
1928 K: Karakale
E1918 Beg: Gamenants
R1889 RAl: Yezidi Karakale
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kocaköy köy - Digor - Kars
1928 K: Naxçivan
E650, E1902 Epr II.264: Naxçavan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Bir dönem bucak merkezi olmuş büyük bir kasabadır. Erm nax-içevan `ön-konak` şeklinde açıklanması halk etimolojisidir. Ancak bir Kafkas kavmi olan Noxçi'lere (Çeçenler) atfedilmesi de zor görünüyor. SN
  Şenol köy - Digor - Kars
1946 MYK: Türk Taşnik
1928 K: Acem Taşnik
R1889 RAl: Taşnik
Türk yerleşimi
■ 10.04.1945'te Acemtaşnik köyünün adı Türktaşnik olarak değiştirilmiştir. SN
  Hisarönü köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kızılkule
E1918 Beg: Garmirpert [ Erm "kızılkale" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Dolaylı köy - Digor - Kars
1928 K: Mevrek
E1902 Epr II.264: Lalo Mavrig
R1889 RAl: Lalo Mavrak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bostankale köy - Digor - Kars
K2017: Şebana Memina
1928 K: Abışaban
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başköy köy - Digor - Kars
E1902 Epr II.264: Başköy
E1918 Beg: Norşen [ Erm "Yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün 3 km batısında, Beglaryan haritasında Hinşen (`eskiköy`) adıyla görünlen yerleşimin kalıntıları mevcuttur. SN
  Köseler köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Köse Söğütlü
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Alem köy - Digor - Kars
1902, 1928 K: Alem
R1889: Aleman
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) olmakla birlikte, 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise yapısı mevcuttu. Epr I.27. SN
  Arpalı köy - Digor - Kars
1928 K: Arpalı
Kürd (zilan) yerleşimi
  Bacalı köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Bacalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Yeniköy köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Yeniköy
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Bayırbağı köy - Digor - Kars
1928 K: Ardavut Söğütlü
E1918 Beg: Ardaved [ Erm ]
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Düzgeçit köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Düzgeçit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatak köy - Digor - Kars
1928 K: Çatak
  Karabağ köy - Digor - Kars
1928 K: Karabağ
E1918 Beg: Averag [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sorguçkavaklı köy - Digor - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kesko [ Kürd kesko "yeşilce" ]
Kürd (cemaldini) yerleşimi
  Halıkışlak köy - Digor - Kars
1928 K: Halimcan
1918 Beg: Xanlı
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 8. yy sonu ve 9. yy başlarında Pakraduni/Bagratlı beylerinin ilk başkenti olan Pakaran (Eski Ermenice Bagaran) kentinin kalıntıları buradadır. Sınırın karşı tarafında yeni Bagaran kasabası kurulmuştur. SN
■ Köy halkı Azerbaycanlılar ve sonradan yerleşmiş Kürtler'den oluşur. Türk
  Kilittaşı köy - Digor - Kars
1928 K: Bakran/Pakran
R1889 1928 Epr I.340-341: Pakran/Pakaran [ Erm "tapınakyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemden kalma önemli bir merkezdir. SN
  ? mv - Digor - Kars
E490 Parp 100, Aşx: Mrén [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 638 yılına tarihlenen Mren katedrali Türkiye'deki en eski Ermeni anıtlarından biridir. Çevresinde 100-150 yıldan daha eski bir tarihte tahrip edilmiş büyük bir yerleşimin kalıntıları vardır. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km