Darende'de 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Yeniköy
■ Alevi Kürtlerin ve Alevi/Sünni Türklerin yaşadığı bir köydür, Sünni Türkler çoğunluktadır. metonio
  Kurudere köy - Darende - Malatya
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Kürt değil, Sünni Türktür. metonio
  Gazi köy - Darende - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yarımca köy - Darende - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başdirek köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Günpınar köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Aşudu
E1914, 1928 Bal 128, K: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya köy - Darende - Malatya
1928 K: Fenk
1914 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar köy - Darende - Malatya
1960 DİE: Gedikağzı
1928 K: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
1914 Kiep: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Hacılar köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak köy - Darende - Malatya
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köyde Atmalı aşireti meskundur. metonio
  Karaoğuz köy - Darende - Malatya
1968, 2000: Sakızlı
1914 Kiep: Şabuk
Sünni Türk yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
1282 Bibi: Daranda
Byz TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
■ En erken 625 yılında kaydedilen Táranta kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Şuğul köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice bld - Darende - Malatya
1668: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Medişeyx
1914 Kiep: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Ağılyazı köy - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Akova köy - Darende - Malatya
1946, 2000: Karadiğin
1914 Kiep: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: Cade
1928 K: Ceğde
1914 Kiep: Cadde
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Göllüce köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Kelhasan
1914 Kiep: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Köy Sünni Türk köyüdür, bazı sitelerde yazan "Kürt köyüdür" yazısı geçersizdir. metonio
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Mığdi
1914 Kiep: Mügde
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yukarıulupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak ulya [ Erm setrag "öz." ]
1914 Kiep: Yukarı Seydirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak Süfla [ Erm Setrag "öz." ]
1914 Kiep: Aşağı Seyterek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Gerimter
1722: Kermeter?
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kermeter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Irmaklı köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Mezgedin [ Erm "büyük zemin?" ]
Kürd yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyde Kürt bulunmamaktadır. metonio
  Ayvalı bld - Darende - Malatya
1914 Kiep: Ayvalı
■ Sünni Türk yerleşimi, Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Karabacak köy - Darende - Malatya
Kürd yerleşimi
  Nurkuyusu köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Gâvurkuyusu
1914 Kiep: Dumanlı?
Kürd yerleşimi
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: İspekçür
1928 K: İsbekçur [ Erm sbidagçur "ak su" ]
1914 Kiep: İspektin [ Erm sbidagdun "ak ev" ]
■ Ermeni ve Sünni Türkmen yerleşimi vardır Molla Pir
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil, köy halkı Sünni Türktür. Ayrıca köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
1914 Kiep: Göynük
  Akbaba köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi bulunur. Bir çok köyde Kürt nüfusu bulunur Türk azınlıktır. Molla Pir
  Kuzpınar köy - Darende - Malatya
■ Kürd (Atmalı) yerleşimi metonio
  Başkaya köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ Kürd yerleşimi metonio
  Üçpınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Bir çok köyde olduğu gibi burada da Kürt yerleşimi bulunmaktadır Molla Pir
  Günerli köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi (Kürd (Atmalı)) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürt değil Sünni Kürttür. metonio
  Hisarkale köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Kötükale
■ Kürd yerleşimi metonio
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Barındır köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Cafikli [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sakarya köy - Darende - Malatya
Türkmen yerleşimi
  Kölükler köy - Darende - Malatya
■ Kürd (Atmalı) yerleşimi metonio
  Şendere köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K2010: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Uzunhasan köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Gökçeören köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Gökçeören
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ağılbaşı bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K2010: Çûxreş [ Kürd "karakuş, kuzgun" ]
1928 K: Engüzek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kerimli köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Kerimli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya


Grafik harita göster     haritada ara : km