Aydın'da 556 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1884 S-Ay: Karina [ Yun karína "gemi omurgası?" ]
  Doğanbey köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Domatca
1896 Kiep: Tomatia
1575 T: Tomadça [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Tuzburgazı
1896 Kiep: Domuzburgaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Güzelçamlı bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1896 Kiep: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Ark Her: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  KadınlarDenizi mah - Kuşadası - Aydın
■ AdınıKadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Atburgazı bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Atburgazı
1575 T: Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Batıköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Batıköy
1946 MYK: Batnaz [ Yun patmós? ]
■ MÖ 499'da tarihin kaydedilmiş ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adası burasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle halen denizden uzak kalmıştır. ■ 19. yy'dan itibaren kaydedilen Batnaz adı, Patmós Adasının Türkçe adıyla eşseslidir. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1922 BSt: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1896 Kiep: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
1896 Kiep: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1795 Sc: Kuşadası
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim kasabanın önündeki ada üzerine kurulu olan hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Yuvaca köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Yuvaca
  Yenihisar mah Didim - Didim - Aydın
1928 K: Yenihisar
1896 Kiep: Yaranda
1884 S-Ay: Yoranda [ Yun hiéronda "tapınak, ziyaret" ]
Ark Her: Didyma [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adını aldı. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. ■ 1896 Kiepert haritasında `Rum Yoranda` ve `Müslim Yoranda` olmak üzere iki yerleşim görünür. SN
  Akköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Akköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928 K: Yenihisar
Ark Her: Didyma/Didymeion [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Yenihisar köy merkezi 1955 depreminden sonra eski köyün 3 km güneyine taşındı. Yeni yerleşime 1997'de turistik nedenlerle, antik tapınak adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim adı verildi. ■ Yunanca Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis onuruna verilmiştir. Yunan-öncesi bir adın Yunancaya uyarlanmış olması daha muhtemeldir. SN
  Samsun dağ - Söke - Aydın
Ark Her: Mykalê
Byz: Sampson (başka yer)
■ Sampson bugünkü Güllübahçe veya Priene yerinde olan kasabanın 13. yy'daki adıdır. Dağın adı kasabadan alınmıştır. SN
  Balat köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1426: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Ark Ho: Mílêtos
H1200-: Milawata/Milawanda [ Luw ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Büyükmenderes nehir - Söke - Aydın
1600 Piri R: Mendiraz/Ulu Mendirez
Ark Str: Koressós
Ark Ho: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Davutlar bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1901: TürkÇanlı
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirve noktasında eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN
  Priene mv - Söke - Aydın
Byz: Sampson
Ark Her: Priênê
■ 13. yy'a ait çok sayıda belgede anılan Sampson kasabası bugünkü Priene ören yerinde veya hemen doğusundaki Güllübahçe/Gelebeş köyünde olmalıdır. Söke'den batıya doğru uzanan dağ kütlesi halen Samsun Dağı olarak anılır. SN
  Soğucak köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Anya
Ark Sky: Anaía/Anéa
■ Samos ada devletinin anakaradaki iskelesi ve kolonisi olup Efes kenti ile sık sık ihtilaf konusu olan Anaia yerleşimi MÖ 6. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Anya adı halen kullanılır. SN
  Yeniköy köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1896 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akyeniköy bld - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Güllübahçe bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Kelebéts
1891 S-Ay91: Gelebeç
1884 S-Ay: Gelebeş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yaylaköy köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Manastır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ağaçlı köy - Söke - Aydın
1928 K: Tırha
1896 Kiep: Tırhalı
  Yeniköy köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Kurfal
  Gölbent köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Gölbend
  Akçakonak köy - Söke - Aydın
1896 Kiep: Gümenes
1891 S-Ay91: Gümenez [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, İngiliz Köyü adlı yerleşimi gösterir. SN
  Sarıkemer bld - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Sarıkemer
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Denizköy köy - Didim - Aydın
1936h: Gevrek
  Kirazlı köy - Kuşadası - Aydın
1896 Kiep: Akçaova
  Serçin köy - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 K2: Gölönü
1891, 1928 S-Ay91, K: Serçin [ Yun sarákinos "Arap" ]
  Savuca mah - Söke - Aydın
-: -
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1922 BSt: Maiandrópolis [ Yun "Menderes kenti" ]
Y1900: Sókia
1575, 1841: Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. Yun Sókia biçimi 19. yy'dan önce görülmez ve muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey'in adı verildi` şeklindeki rivayet desteksizdir. ■ 1919-1922 Yunan işgali döneminde Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1896 Kiep: Kızılkilise
  Yamaç köy - Söke - Aydın
1891, 1928 K: Kayas
  Avşar köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Avşar
  Özbaşı köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Özbaşı
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1896 Kiep: Yorgan
■ Avşar Kalesi adıyla da bilinen antik Myos harabeleri buradadır. SN
  Akbük bld - Didim - Aydın
1896 Kiep: Akbük
  Çalıköy köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Çalıköy
  Yeşilköy köy - Söke - Aydın
1946 MYK: Azap
1891 S-Ay91: Azab
  Sazlı bld - Söke - Aydın
1946 MYK: Sazlı
1891 S-Ay91: Kemer
■ Eskiden Söke Kemeri diye de bilinirdi. Manav
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1896 Kiep: Çerkesköy
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Balatçık köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Balatçık [ Yun palátion "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Selatin köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1906 EH: Salahaddin [ Tr ]
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selahaddin köyü geçer. SN
  Argavlı köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Ortaklar bld - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946 MYK: Tekkeköy
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (Romanlar) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940^larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
  ? mah Burunköy - Söke - Aydın
1896 Kiep: Kırkıslar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Köprüalan köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Tekin köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1906 EH: Tekke
Ark: Magnêsia Maiándrou [ Yun Μαγνήσια Μαιάνδρου "Menderes Magnesia'sı" ]
■ Ortaklar kasabasının kuruluşundan önce yörenin idari merkezi idi. Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi Ortaklar'a taşındığında Tekkeöy adı da oraya aktarıldı. ■ Antik Meandros Magnesia'sı kenti karayolunun karşı yakasındadır. SN
  Kisir köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916 EH: Kısır
1891 S-Ay91: Kisir
  Bağarası bld - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916 EH: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ İslambağı ve Hıristiyanbağı mvkileri üzerinde 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Mursallı bld - Germencik - Aydın
1891, 1928 K: Mürselli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Üzümlü köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Üzümlü
  Çamköy köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Çamköy
  Karadut köy - Koçarlı - Aydın
1928 K: Karadut
  Dampınar köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Dampınar
  Yeniköy bld - Koçarlı - Aydın
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan savaslarindan sonra Kosovali Arnavut yerleşimi. Muhtemelen eski Rum yerleşimi. Manav
  Reis köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: ReisHaritada yeri belli olmayanlar.
  Dandalas nehir - Karacasu - Aydın
Ark: Tantalos
■ Yunan mitolojisinde Lidya veya Frigya'da hükümdar olduğu anlatılan Tantalos'un adını taşır. SN
  Ilıcabaşı mah Aydın - Merkez - Aydın
1916 EH: Ilıca


Grafik harita göster     haritada ara : km