yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Aydın'da 549 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1884 S-Ay: Karina [ Yun karína "gemi omurgası?" ]
  Doğanbey köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 Sal: Domatca
1884, Y1907 Sal: Domatya [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılanTomadepe olabilir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Söke’ye ait 275 no’lu şer’iyye sicilinde ise köyün ismi iki ayrı davada Tomatçe ve Tomanca olarak iki ayrı şekilde verilmiştir Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 Sal: Tuzburgazı
Osm: Domuzburgazı?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergostonuzu olmalıdır Nezih Aytaçlar
  Güzelçamlı bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1901: Rumçamlısı/Gâvurçamlı
1884 S-Ay: Çamlı [ Tr çanğlı "kiliseli" ]
Y450- Her: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yılancı Burnu burun - Kuşadası - Aydın
■ Kuşadası'ndaki ilk yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Bölgede antik çağdan kalma tarihî eserlere rastlanmıştır. Sit alanı ilan edilen Yılancı Burnu, 1990'ların ortasından beri halka kapalıdır. Ancak burundaki tepenin eteklerinde birkaç tane gece kulübü bulunmaktadır. ADALI
  Kadınlar Denizi mah - Kuşadası - Aydın
■ Adını Kadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Atburgazı bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 Sal: Atburgazı
Osm: Akburgaz?
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır Nezih Aytaçlar
  Batıköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Batıköy
1946 MYK: Batnaz [ Yun patmós? ]
■ MÖ 499'da tarihin kaydedilmiş ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adası burasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle halen denizden uzak kalmıştır. ■ 19. yy'dan itibaren kaydedilen Batnaz adı, Patmós Adasının Türkçe adıyla eşseslidir. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1922 BSt: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1795: Kuşadası
İtal1300: Skalanova [ İtal "yeni iskele" ]
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim kasabanın önündeki ada üzerine kurulu olan hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 20. yüzyılın ortalarından itibaren Kuşadası için "Küçükada" ya da kısaca "Ada" denmeye de başlanmıştır. Bu adlar, kent merkezinin önünde bulunan Güvercinadası'na göndermedir. Yerleşim yeri dağlık olmamasına karşın, yerliler kent merkezine giderken "Ada'ya iniyorum" der. ADALI
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Arvalya mah Kuşadası - Kuşadası - Aydın
  Pilav Dağı dağ - Kuşadası - Aydın
■ Pilav Tepesi de denen bu dağın çevresi ve etekleri 1970'lere kadar tümüyle ağaçlıktı. Ancak bu dönemde başlayan ve 1980'lerde hızlanan çarpık yapılaşma sonucunda dağın kent merkezine bakan kısmı tümüyle gecekondu dolmuştur. ADALI
  Akköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891 Sal: Akköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav Anton
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928 K: Yenihisar
1884 S-Ay: Yorandı
Y1907 BSt: Gérontas [ Yun "tapınak" ]
Y450- Her: Didyma/Didymeion [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adını aldı. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. Yeni yerleşime 1997'de turistik nedenlerle, antik tapınak adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim adı verildi. Eski köy merkezine halen Hisar Mahallesi adı verilmiştir. ■ Yunanca Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis onuruna verilmiştir. Yunan-öncesi bir adın Yunancaya uyarlanmış olması daha muhtemeldir. SN
  Balat köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1426: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y500- Ho: Mílêtos
H1200-: Milawata/Milawanda
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Büyükmenderes nehir - Söke - Aydın
1600 Piri R: Mendiraz/Ulu Mendirez
Y17 Str: Koressós
Y500- Ho: Maíandros
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Davutlar bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1901: Türkçanlı [ Tr çanğlı "kiliseli" ]
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, Kiliseli köyünün Türk mahallesi anlamındadır.. SN
  Soğucak köy - Kuşadası - Aydın
1884 S-Ay: Anya
Y300- Sky: Anaia
  Yeniköy köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Akyeniköy bld - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Güllübahçe bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Kelebéts
1891 Sal: Gelebeç
1884 S-Ay: Gelebeş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yun Kelebets/Gelebeç biçimi Türkçeden uyarlanmış olmalıdır. SN
  Ağaçlı köy - Söke - Aydın
1928 K: Tırha
  Gölbent köy - Söke - Aydın
1891 Sal: Gölbent
  Akçakonak köy - Söke - Aydın
1946 MYK: Gömeres
1891 Sal: Gömenez
  Denizköy köy - Didim - Aydın
1936h: Gevrek
  Serçin köy - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 K2: Gölönü
1891, 1928 Sal: Serçin
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1922 BSt: Maiandrópolis [ Yun "Menderes kenti" ]
Y1900: Sókia
1680, 1841: Akçaşehir
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. Yun Sókia biçimi 19. yy'dan önce görülmez ve muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey'in adı verildi` şeklindeki rivayet desteksizdir. ■ 1919-1922 Yunan işgali döneminde Maiandroupolis adı verildi. SN
  Yamaç köy - Söke - Aydın
1891, 1928 K: Kayas
  Avşar köy - Söke - Aydın
1891 Sal: Avşar
  Özbaşı köy - Söke - Aydın
1891 Sal: Özbaşı
  Akbük bld - Didim - Aydın
1914 SS: Akbük
  Çalıköy köy - Söke - Aydın
1891 Sal: Çalıköy
  Yeşilköy köy - Söke - Aydın
1946 MYK: Azap
1891 Sal: Azab
  Sazlı bld - Söke - Aydın
1946 MYK: Sazlı
1891 Sal: Kemer
■ Eskiden Söke Kemeri diye de bilinirdi. Manav Anton
  Balatçık köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891 Sal: Balatçık [ Yun palátion "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Selatin köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selatin köyü geçer. Güncel kullanımda Selahattin şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Argavlı köy - Söke - Aydın
1891 Sal: Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Ortaklar bld - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891, 1928 K: Tekke
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Tekkeköy nüfusu Tahtacılar ve Müslim Kıbtiler (Romanlar) olmak üzere iki kalemde sayılmıştır. SN
  Köprüalan köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Bağarası bld - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1900 NAk: İslambağı + Hıristiyanbağı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1891 ve 1900 tarihli kaynaklarda, İslambağı ve Hıristiyanbağı olmak üzere iki ayrı yerleşimdir. SN
  Mursallı bld - Germencik - Aydın
1891, 1928 K: Mürselli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Çamköy köy - Germencik - Aydın
1891 Sal: Çamköy
  Yeniköy bld - Koçarlı - Aydın
■ Balkan savaslarindan sonra Kosovali Arnavut yerleşimi. Muhtemelen eski Rum yerleşimi. Manav Anton
  Reis köy - Germencik - Aydın
1891 Sal: Reis
  Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1928 K: Germencik
1900 NAk: Ezinei Ayasluğ [ Tr "Ayasluk (Selçuk) cuması" ]
1680, 1891 , Sal: Eyineabad [ Tr eyine/ezine "cuma (camii)" ]
■ Cumhuriyetten sonra zuhur eden `Germencik` adının kaynağı belli değildir. Bir ara Değirmencik adı verildiği anlatılır ise de buna dair kaynak bulamadım. SN
  Turanlar köy - Germencik - Aydın
1928 K: Asi Kürdler
1891 Sal: Cedid Kürdler [ Tr "Yeni Kürtler" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.