Andırın'da 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alameşe köy - Andırın - Maraş
1928 K: Babikli [ Kürd babkî/babikan "aş." ]
  Tokmaklı mah Yeşilova - Andırın - Maraş
1928 K: Tokmaklı
  Kesim mah Yeşilova - Andırın - Maraş
1928 K: Kesim
  Çokak bld - Andırın (Çokak bucağı) - Maraş
1928 K: Çokak
1563M: Çokrak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Anacık köy - Andırın - Maraş
1928 K: Anacık
  Kızık köy - Andırın - Maraş
1928 K: Kızık
  Akifiye köy - Andırın (Çokak bucağı) - Maraş
1928 K: Akifiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Altınboğa köy - Andırın (Çokak bucağı) - Maraş
1928 K: Altınboğa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Andırın ilçe - Andırın - Maraş
Osm: Andırın
E1163 Mat: Andrion
■ Hild'e göre Roma imp. döneminde kaydedilen Adrassós/Andrassós olmalıdır. Zgusta s. 47 bu görüşe karşı çıkar. TİB 5.186 SN
  Torun köy - Andırın - Maraş
1928 K: Torun
  Köleli köy - Andırın - Maraş
1928 K: Köleli
  Yeşiltepe köy - Andırın (Çokak bucağı) - Maraş
1960 DİE: Kavlaktepe
1928 K: Kümbetir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Camuzluk köy - Andırın - Maraş
1928 K: Camuzluk [ Tr camuz "su sığırı" ]
  Kuzgun köy - Andırın - Maraş
1928 K: Kuzgun
  Torlar köy - Andırın - Maraş
1928 K: Torlar
  Emirler köy - Andırın - Maraş
1928 K: Emirler
Eski adı: Mitelemirler
  Geben bld - Andırın - Maraş
1928 K: Geben
E1375: Gaban [ Erm "boğaz, geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. SN
  Köklü köy - Andırın - Maraş
1928 K: Balk
  Gökgedik köy - Andırın - Maraş
1928 K: Kürtler
■ Pertler adlı mezrası vardır. SN
  Alanlı köy - Andırın - Maraş
1928 K: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş ve Kozan'da beş yerde görülen Orçan adı aşiret adıdır. `Oruçlar` açılımı düşünülebilir. SN
  Kocaçukur köy - Andırın - Maraş
1928 K: Sisne
  Akgümüş köy - Andırın - Maraş
1946 MYK: Bunduk [ Ar el-bundûqa "han" ]
■ Bizans'ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen pandokeîon karşılığı olan Ar bundûq, Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk'tur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km