Altınova'da 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karadere köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Fevziye köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hersek köy - Altınova - Yalova
Ark Pr V.2: Helenopolis [ Yun "Helena kenti" ]
Ark: Drepanon/Drepana [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. Ancak bu döneme ait arkeolojik buluntular zayıftır. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Ancak köyün en erken hangi tarihte böyle adlandırıldığını tesbit edemedik. ■ Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imparatoru III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
1946 MYK: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
■ 1929'da Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
Eski adı: Saraycık
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
Alevi yerleşimi
■ Alevi yerlesimi. 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmenleri tarafindan kuruldugu söylenir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km