Yenipazar'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çavdar köy - Yenipazar - Aydın
1928 K: Çavdar
  Çulhan köy - Yenipazar - Aydın
1928 K: Çulhan
  Alhan köy - Yenipazar - Aydın
1928 K: Alhan
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Aydın
1928 K: Yenipazar
■ 17. yy sonlarında Donduran kazası halkı tarafından Yenipazar adıyla kurulmuştur. SN
  Güney köy - Yenipazar - Aydın
1928 K: Güney
  Donduran köy - Yenipazar - Aydın
1928 K: Donduran
Ark Str: Orthosia
■ MÖ 7. yy'dan beri kaydedilen Orthosia kenti kalıntıları köyün içindedir. 19. yy'da Ortas? yer adı kaydedilmiştir. Evliya Çelebi döneminde Donduran kazası merkezi idi. SN
  Direcik köy - Yenipazar - Aydın
1916 EH: Direcik
  Alamut köy - Yenipazar - Aydın
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kavacık köy - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Kavacık
■ Manav yerleşimi. 1987 senesinde Yenipazar ilçesi kurulana kadar Gölpazarı ilçesine tâbiiydi. Manav
  Caferler köy - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Caferler
■ Manav yerleşimi. Tekeciler, Teyran (Esenköy), Ümitler ve Kavanozlar köyleri buraya tâbii alt köylerdi. Caferler ile Karahasanlar köyleri berâber kurulmuş olup kurucu Cafer ile Hasan iki kardeşti. 1994 senesinde yıkılan câmii 1888'de yapılmıştı. 8 odalı bir medresesi vardı; Karahasanlar köylü talebe Şevket Öztürk burada tahsil görmüş 1935 - 1952 yılları arasında Gölpazarı müftüsü olmuştur. Hıdrellez bayramı aksatılmaz. Manav
  Esenköy köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Teyran
■ Manav yerleşimi. 1930larda Tekeciler, Ümitler ve Kavanozlar köyleriyle berâber Caferler divânına bağlıydı. Manav
  Yumaklı köy - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Yumaklı
■ Manav yerleşimi. Hıdrellez âdetlerine çok bağlıdır. Manav
  Tohumlar köy - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Tohumlar
■ Manav yerleşimi Manav
  Dereköy köy - Yenipazar - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Belenören köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Belenözü
■ Manav yerleşimi Manav
  Belkese köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: BelKilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Doğubelenören köy - Yenipazar - Bilecik
■ Yakın tarihte Belenören köyünden ayrıldı. SN
  Kuşça köy - Yenipazar - Bilecik
1521 Bar: Kuzca [ Tr "karanlık, gölgelik" ]
■ Manav yerleşimi Manav
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Bilecik
1928 K: Yenipazar
1573 Bar: Xırka/Kırka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1987 senesinde ilçe yapıldı. Manav
  Olucak köy - Yenipazar - Bilecik
1968 K2: Ulucak
■ Manav yerleşimi Manav
  Çöte mah Yenipazar - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Köte
■ Manav yerleşimi Manav
  Selim köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Selim
  Katran köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Katran
  Kükürt köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Kükürt
■ Manav yerleşimi Manav
  Danişment köy - Yenipazar - Bilecik
1902 Kiep: Tanışman
■ Manav yerleşimi Manav
  Aşağıboğaz köy - Yenipazar - Bilecik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Manav yerleşimi. Manav
  Nasuhlar köy - Yenipazar - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Aşağıçaylı köy - Yenipazar - Bilecik
1928 K: Aşağı Nardin
1487 Bar: Nardin
■ Fa/Tr nardin: maydanozgillerden hayvan yemi olarak kullanılan bitki, eryngium campestris. SN
■ Manav yerleşimi Manav
  Yukarıçaylı köy - Yenipazar - Bilecik
1928 K: Yukarı Nardin
1478 T: Nardin
■ Manav yerleşimi Manav
  Yukarıboğaz köy - Yenipazar - Bilecik
■ Manav yerleşimi. Yemeği yapılan otların geneli mancar diye tâbir edilir. Ispanaktan mantı yapılıp keş eklenir. Göbel helvası ve peyniri kavrularak hazırlanan koyu renkli hoşmerim gibi tatlılar yapılır. Hıdrellez bayramı çoşkuyla kutlanır. Manav
  Kösüre köy - Yenipazar - Bilecik
1487 Bar: Köstere
■ Manav yerleşimi. [ Helence Kostere ''Tahta rendesi'' ] 3 mahallesi olan büyük bir köy olan Kösüre 1997 senesine kadar Bolu vilâyetinin Göynük ilçesine bağlıydı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km