yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Yeniceoba'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tüfekçipınar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ © »»» 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kandil Köyüne bağlı Tüfekcipınarı yaylası (Tüfekcipınarı) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kandil bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
  Çimen köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
  Kelhasan bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» © 12.05.1744 Malatya'nın Şutili kazasındaki Cihanbeyli aşiretinin Rakka'ya iskanlarına ve Malatya'nın eşkıyadan temizlenmesine dair Diyarbekir Valisi Ali ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Mehmed Paşalara hüküm. g.tt © »»» 14.08.1749 İskan mahalleri olan Rakka'dan birkaç defa gelerek Malatya sancağının Şora kazasına tasallutlarından dolayı tenkil edildikleri halde yine gelip gasb, katl ve yangın gibi taaddiyatta bulunan Cihanbeyli aşiretinin Umranlı Kürdlerinden kurtarılmaları hususunda ahalinin talebi. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. © »»» 08.09.1784 Şora kazası havalisinde mukim olup Fırat Nehri'ni geçerek Ergani Madeni'ne merbut karyelere tecavüz ve katl-i nüfusda bulunan İmranlı Kürd Aşireti hakkında Keban ve Ergani Madeni eminine ferman. © »»» Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesi lağvedilmiştir. Bu nahiyeye bağlı Köyler ilişik cetvelde gösterilen Kaza ve Nahiyelere bağlanmıştır. [05.07.1934] Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesine merbut Köylerin yeniden bağlandığı yerleri gösterir cetvel; Cihanbeyli Kazasına; - Kuyuluzebir Çeşmelizebir Kadıoğlu Böyrüdelik → &← Cihanbeyli Kazasının Yeniceoba Nahiyesine; - Kelhasan →&← Cihanbeyli Kazasının Sülüklü Nahiyesine; - Boyalı Karabıyık Başkuyu (RsGz:2774 1934) deyar heyran
  Turanlar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1946 MYK: Büyükyayla + Korkmaz
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ 11.5.1956'da Büyük ve Korkmaz yaylalarının birleştirilmesiyle köy oldu ve Turanlar adı verildi. SN
■ Kürd:Yaylê Tozê (Turanlar) - Delala (Korkmazlar). deyar heyran
  Çölyaylası köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Küçükbeşkavak köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran
  Kuşça bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Eski adı: Hacılar
Kürd yerleşimi (Nasiran aşireti).
■ Danimarkalı araştırmacı Jan Hjarnø 1969 yılından bu yana otuz yıldır bu yöre insanları konusunda etnolojik ve değişik araştırmalar yapmaktadır. Manav
  Kütükuşağı bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K2011: Xopan/Xopo
K2010: Kutigan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Bulduk bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
■ © © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
  Yeniceoba bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K2010: Încov [ Tr yeniceoba ]
1902: İnevi (idari bölge)
Kürd yerleşimi (Nasiran aşireti).
■ Kürtçe adı Türkçe isimden uyarlanmıştır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü(Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ 47 Numaralı Konya Şer’iye Sicili Sıra No: 140-3 Tarih: 19 Ekim 1716........................:::: Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi ibn İbrahim adlı kişinin 1128 yılına mahsub olmak üzere Esb-Keşan Mukata’ası Voyvodası Ömer Ağa ibn Abdullah adlı kişiye 300 guruş olan öşrün (verginin) ödendiğinin tesciline dair….. 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) ***************************************************************************** 51 numaralı Konya Şer'ye Sicili Sıra No:206-1 Tarih: 26 Ocak 1729..................................:::: Aslen Bayburd Kazasına tabi Yeniceoba Köyünden Ali bin el-Hac Memmed'in Konya'da Sadırlar mahallesinden Ahmed bin İsa'dan dört sene önce aldığı kölenin sahibi olduğunu ispatlayarak kıymeti ola 80 guruşu kendisinden alması üzerine adı geçen meblağı Ahmed bin İsa'dan talep etmesi ve Ahmed'in bu meblağı Ali'y ödemesine karar verilmesi 25 Cemaziyelahir 1141 (26/01/1729) ********************************************************************* Devlet Arşivleri…………26 Temmuz 1915……………..Saideli (Kadınhan) kazasına tabi İnevi ve Yeniceoba belediyeleri için belediye rüsum kanunundan yirmi nüshanın Konya vilayetine gönderildiği. hkart
Grafik harita göster     haritada ara : km