Yeşilova'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Günü
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Gökçe)
1478, 1960 Bar, DİE: Salda
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kırlı
1919 UK: Büyük Kırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Eşeler)
1928, 1970 K, DİE: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1928 Tah, K, K: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928 K: Satırlar
1946 MYK: Yeşilova (idari bölge)
1478, 1928 Tah, K, K: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Karaköy köy - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Karaköy
  Karaatlı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1912 T, Kiep: Karaatlı
  Çaltepe köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gebrem
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kavak
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Pederli
  Beyköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Beyköy
  Alanköy köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Alanköy
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kayaköy
  Çuvallı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1919 T, UK: Çuvallı
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Armutköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Armutköy
1891 S-Ay91: Armudçiftliği
  Harmanlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Navlu
  Çeltek köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çeltek
  Büyükyaka köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Büyükyaka
1919 UK: Kocayaka
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Onacak
1919 UK: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Yaraşlı
Ark: Tákina
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Çardak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çardak
  Elden köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Elden
  Örencik köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Örencik


Grafik harita göster     haritada ara : km