Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Yeşilhisar'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güzelöz köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Mavrucan [ Yun maurídion "karalıca" ]
  Soğanlı köy - Yeşilhisar - Kayseri
Y1905 Im05: Soğanlı
Byz: Soandós
■ Soğanlı adı muhtemelen Yunan-öncesinden kalma Soandós adından uyarlanmıştır. SN
  Kavak köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Kavak
  Büğet köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
Alevi yerleşimi
  Keşlik köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Kaleköy köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Zengibar Kalesi [ Tr/Fars sengbâr "taşlık" ]
Ark Pt, TİB 2.219: Kyzistra?
■ Ptolemaios'ta ve çeşitli Bizans ve Arap kaynaklarında zikredilen ünlü Kyzistra kalesini Fr. Hild ve ona istinaden TİB ve Barrington Yeşilhisar/Kaleköy'deki Zengibar Kalesi ile eşitlemiştir. Tahminimce bu görüş yanlıştır. Urfalı Mateos Vekâyinamesinde Tarsus ile Zamantı/Pınarhisar arasında olduğu belirtilen Kyzistra kalesi Tomarza/Köstere yöresinde olmalıdır. ■ Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halk tarafından Zengibar/Sengbar adı verilen birçok kale bulunur. Darende ve Afyonkarahisar kalelerinin adı da aynıdır. SN
  Erdemli köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Erdemesin
Ark TİB 2.174: *atramyssós [ w ]
■ Yunanca özgün isim *Artemísion olsa *Erdemez veya *Edrimiz beklenirdi. SN
  Gülbayır köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Kesteliç [ Yun kastélitsa "kalecik" ]
  Yeşilhisar ilçe - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Karahisar
■ Şimdiki Kale köyü yakınında bulunan antik Kyzistra kentinin devamıdır. SN
  Kayadibi köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Tırxaz [ Yun troxós "değirmen taşı" ]
  Kovalı köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Sindel
■ Bergama Sindel köyüne bakınız. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km