Yazıhan'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Epreme köy - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Epreme
Sünni Türk yerleşimi
  Sadıklı köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
  Çavuş köy - Yazıhan - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Tahtalı köy - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Tahtalı
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Böğürtlen köy - Yazıhan - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  İriağaç köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
  Çivril köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Çivril
Sünni Türk yerleşimi
  Buzluk köy - Yazıhan - Malatya
E1900: Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alican köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Alican
Kürd yerleşimi
  Sarsap mz - Yazıhan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Mısırdere köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Mısırdere
Sünni Türk yerleşimi
■ İki mezrası Kürttür. metonio
  Akyazı köy - Yazıhan - Malatya
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Fethiye köy - Yazıhan - Malatya
h2010: Hasanbadirik
1928 K: Fethiye
S1190 Mih: Hesno d'patrîq [ Ar ḥısn el-baṭrîq "tekfur kalesi" ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnô d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Hamidiye köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Hamidiye
Kürd/Sünni Türk yerleşimi
  Bereketli köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Çemige [ Kürd "gözecik" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Boztepe köy - Yazıhan - Malatya
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Koşar köy - Yazıhan - Malatya
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
■ Bugünkü ilçe merkezinin 4 km kuzeyinde bulunan Fethiye (Hasanbadirik) köyünün adı bazen ilçe merkezi için de kullanılır. SN
■ 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürd aşiretlerinden bir kısmı Yazıhan'da zorunlu iskana tabii tutularak bir nahiye oluşturulmuştur. deyar heyran
■ İlçe merkezinin yerlisinin çoğunluğu Sünni Kürt olmakla beraber Alevi/Sünni Türkler de bulunmaktadır. Bu ilçe karakteristik olarak Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesine çok benzer, zira iki ilçe de yerleşim sayısı açısından 1/3 Sünni Kürt, 1/3 Sünni Türk, 1/3 Alevi Türk dağılımlı gibidir. Ve ayrıca iki ilçenin de kasaba merkezlileri genelde Sünni kökenlidir. metonio
  Kömüşhan köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Kömüşhan
Kürd/Türk yerleşimi
  Karaca köy - Yazıhan - Malatya
Alevi (Türk) yerleşimi
■ (Hacım Sultan ocağı) metonio
  Gövük köy - Yazıhan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Durucasu bld - Yazıhan - Malatya
1928, 1946 K, MYK: Birmik
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Boyaca köy - Yazıhan - Malatya
■ Sünni Kürt/Alevi Türk karışık yerleşim metonio
  Pirinçli mah Durucasu - Yazıhan - Malatya
1928 K: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Sürür köy - Yazıhan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Balaban köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Balaban
Alevi yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. metonio
  Bahçelievler köy - Yazıhan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Sinanlı köy - Yazıhan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Tecirli köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Tecirli
Alevi (Dedekargın) yerleşimi
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Ambarcık köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Ambarcık
Alevi yerleşimi
■ Bir mezrası Sünni Kürttür. metonio
  Dedekargın köy - Yazıhan - Malatya
Alevi yerleşimi
  Eğribük köy - Yazıhan - Malatya
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski köt baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km