Yalova Merkezde 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Armutlu ilçe - Armutlu - Yalova
1890 Kiep: Armudlu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Gürcü iskânina sahne oldu. Köye Armutlu isminden hâriç Gürci de denirdi. Manav
  Mecidiye köy - Armutlu - Yalova
Gürcü/Laz yerleşimi
  Esenköy bld - Çınarcık - Yalova
1890, 1946 Kiep, MYK: Katırlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ 5.01.1954'te Esenköy adı verildi. SN
  Kapaklı köy - Armutlu - Yalova
1890 Kiep: Kapaklı
  Şenköy köy - Çınarcık - Yalova
1928 K: Engürü
1890 Kiep: Engürü n.d. Ay. Kiriaki [ Yun Ayios Kyriakí ]
  Kocadere bld - Çınarcık - Yalova
1890 Kiep: Kocadere
  Teşvikiye bld - Çınarcık - Yalova
Gürcü yerleşimi
  Çınarcık ilçe - Çınarcık - Yalova
Y1905: Arvanitóxori [ Yun "Arnavut köyü" ]
  Ortaburun köy - Çınarcık - Yalova
Gürcü/Laz yerleşimi
  Çalıca köy - Çınarcık - Yalova
1890 Kiep: Çalca
  Termal ilçe - Termal - Yalova
1890 Kiep: Termes [ Yun thérmes "ılıcalar" ]
Ark Pr V.3: Pythia
  Üvezpınar mah Termal - Termal - Yalova
Laz yerleşimi
  Akköy köy - Termal - Yalova
1890 Kiep: Akköy
  Gökçedere köy - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Gökçedere
  Kurtköy köy - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Kurtköy
Eski adı: Delipazarı
  Samanlı köy - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Samanlı
  Kadıköy bld - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Kadıköy
  Hacımehmet köy - Merkez - Yalova
1946 MYK: Hacımehmet
Y1905: Ágios Xaralámbos [ Yun "aziz Haralambos" ]
■ Köy 18. yy'da Margaritopoulos ve Kociyorgos aileleri tarafından kurulmuş ve Yunan anakarasından göçmenlerle iskân edilmişti. SN
  Safran köy - Merkez - Yalova
1928 K: Safran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1885 dolayında Batum muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. Batum’a bağlı Maradit Nahiyesi Şerefiye [eski adı Oxordiya] köyünden gemilerle İstanbul’a oradan Yalova'ya gelmişlerdir. Manav
■ Safran Köyü Laz Köyüdür. 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
  Yalova il - Merkez - Yalova
1680 : Yalakabad [ Tr ]
■ Evliya Çelebi burada sadece bir hanın varlığından söz eder ve yerli halkın yakındaki dereye Yalak Deresi adını verdiğini bildirir. SN
  Soğucak köy - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Soğukcapınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Güney köy - Merkez - Yalova
1928 K: Reşadiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kirazlı köy - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Kiresli
  Esadiye köy - Merkez - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çiftlikköy ilçe - Çiftlikköy - Yalova
Eski adı: Kadıçiftliği
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çiftliğe Şumenli 93 muhâcirleri iskân edildi. Manav
  Sultaniye köy - Çiftlikköy - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Karaçay nüfusu da vardır. metonio
  Sugören köy - Merkez - Yalova
1946 MYK: Çengiler
1890 Kiep: Çengeller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Dünya savaşı öncesinde 5.000'e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ile ünlü olan köy, 1914'te kurulan yerel kooperatif aracılığıyla yurtdışına onemli miktarda ham ipek ihraç etmeye başlamıştı. Zeytincilik ve çeşitli zanaat dalları da gelişmişti. Adı 1948 yılında 'Sugören' olarak değiştirilen ve bugün Yalova ili merkez ilçesine bağlı olan köyün nüfusu 1.655'tir. SN
  Dereköy köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902 Epr I.497: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şakşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken yave cizyesi tahsiline memur olan Serdaroğlu vs'nin yave cizyesi talebiyle kendilerini darb ve haps ederek para aldıklarından bunların meniyle ferman mucebince paralarının istirdadı hakkında karye-i mezkure ahalisi imzalı muameleli istida.(1672) deyar heyran
  İlyasköy köy - Çiftlikköy - Yalova
Manav yerleşimi
■ Sadaka taşı olarak kullanılan mermer sütun mevcuttur. Manav
  Karadere köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Fevziye köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hersek köy - Altınova - Yalova
Ark Pr V.2: Helenopolis [ Yun "Helena kenti" ]
Ark: Drepanon/Drepana [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. Ancak bu döneme ait arkeolojik buluntular zayıftır. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Ancak köyün en erken hangi tarihte böyle adlandırıldığını tesbit edemedik. ■ Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imparatoru III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
1946 MYK: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
■ 1929'da Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
Eski adı: Saraycık
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
Alevi yerleşimi
■ Alevi yerlesimi. 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmenleri tarafindan kuruldugu söylenir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km