yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Yalova Merkezde 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Armutlu ilçe - Armutlu - Yalova
■ Eski ismi Armoda? 20. asir basinda Rum yerlesimi. Gürcü iskânina sahne oldu. Köye Gürci de denirdi Armutlu isminden hâriç. Manav Anton
  Mecidiye köy - Armutlu - Yalova
Gürcü/Laz yerleşimi
  Esenköy bld - Çınarcık - Yalova
1946 MYK: Katırlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ 5.01.1954'te Esenköy adı verildi. SN
  Teşvikiye bld - Çınarcık - Yalova
■ Gürcü yerleşimi Emrys
  Çınarcık ilçe - Çınarcık - Yalova
■ Rumlar Bursaya sürgün edildi. Manav Anton
  Ortaburun köy - Çınarcık - Yalova
Gürcü/Laz yerleşimi
  Üvezpınar mah Termal - Termal - Yalova
Laz yerleşimi
  Akköy köy - Termal - Yalova
1946 MYK: Akköy
  Kurtköy köy - Merkez - Yalova
Eski adı: Delipazarı
  Hacımehmet köy - Merkez - Yalova
1946 MYK: Hacımehmet
Yun: Ágios Xaralámbos [ Yun "aziz Haralambos" ]
  Safran köy - Merkez - Yalova
Gürcü yerleşimi
■ 1885 dolayında Batum muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. Batum’a bağlı Maradit Nahiyesi Şerefiye [eski adı Oxordiya] köyünden gemilerle İstanbul’a oradan Yalova'ya gelmişlerdir. Manav Anton
■ Safran Köyü Laz Köyüdür. 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
  Yalova il - Merkez - Yalova
1680 : Yalakabad [ Tr ]
■ Evliya Çelebi burada sadece bir hanın varlığından söz eder ve yerli halkın yakındaki dereye Yalak Deresi adını verdiğini bildirir. SN
■ Antik Pylai Ciftlik ilcesinin yerinde olabilir. Manav Anton
  Soğucak köy - Merkez - Yalova
Çerkez yerleşimi
  Güney köy - Merkez - Yalova
1928 K: Reşadiye
Dağıstanlı (Kumık) yerleşimi
  Esadiye köy - Merkez - Yalova
Dağıstanlı (Avar) yerleşimi
  Çiftlikköy ilçe - Çiftlikköy - Yalova
Eski adı: Kadıçiftliği
■ Ciftige Şumnulu 93 muhâcirleri iskân edildi. Manav Anton
  Sultaniye köy - Çiftlikköy - Yalova
Dağıstanlı (Avar) yerleşimi
■ Karaçay nüfusu da vardır. metonio
  Sugören köy - Merkez - Yalova
1946 MYK: Çengiler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Dünya savaşı öncesinde 5.000'e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ile ünlü olan köy, 1914'te kurulan yerel kooperatif aracılığıyla yurtdışına onemli miktarda ham ipek ihraç etmeye başlamıştı. Zeytincilik ve çeşitli zanaat dalları da gelişmişti. Adı 1948 yılında 'Sugören' olarak değiştirilen ve bugün Yalova ili merkez ilçesine bağlı olan köyün nüfusu 1.655'tir. SN
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902 Epr I.497: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şakşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken yave cizyesi tahsiline memur olan Serdaroğlu vs'nin yave cizyesi talebiyle kendilerini darb ve haps ederek para aldıklarından bunların meniyle ferman mucebince paralarının istirdadı hakkında karye-i mezkure ahalisi imzalı muameleli istida.(1672) deyar heyran
  İlyasköy köy - Çiftlikköy - Yalova
■ Manav yerleşimi. Sadaka taşı olarak kullanılan mermer sütun mevcuttur. Manav Anton
  Karadere köy - Altınova - Yalova
Çerkez yerleşimi
  Fevziye köy - Altınova - Yalova
Çerkez yerleşimi
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
Çerkez yerleşimi
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
Çerkez yerleşimi
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
■ Romanya göçmeni/Alevi yerleşimi. 1935'de Romanya'dan göç aldı. Manav Anton
  Hersek köy - Altınova - Yalova
Y318: Helenopolis [ Yun "Helena kenti" ]
Y258: Drepanon/Drepana [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. Ancak bu döneme ait arkeolojik buluntular zayıftır. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Ancak köyün en erken hangi tarihte böyle adlandırıldığını tesbit edemedik. ■ Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imparatoru III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
1946 MYK: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
■ 1929'da Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Saraycik olarak da bilinir. Manav Anton
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
Alevi yerleşimi
■ Alevi yerlesimi. 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmenleri tarafindan kuruldugu söylenir. Manav Anton
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.