yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Yahyalı'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çubuklu köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Karamadazı
Yun: Mátaza
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Senir köy - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Derebağı bld - Yahyalı - Kayseri
1970: Dereköy Elmabağı
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  İlyaslı köy - Yahyalı - Kayseri
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yuları köy - Yahyalı - Kayseri
1630: Yuları
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ulupınar köy - Yahyalı - Kayseri
1928, 1946 MYK: Barazama
Türkmen yerleşimi (Varsak aşireti).
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesidir. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kirazlı köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kirazlı
1918: Kalınkise [ Tr Kalınkilise ]
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yerköy köy - Yahyalı - Kayseri
■ Bir kaç Kürt ailesi 1991'de Doğu Anadolu'dan bu köye yerleştirilmişlerdir. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Kürt aileler köyde yapamayıp büyükşehirlere göç etmiştir. Yahyalı ilcesinde sadece Sazak ve Kopçu köylerinde Kürtler vardır. Iki köydede azinliktirlar. Mert Çakmak
  Mustafabeyli köy - Yahyalı - Kayseri
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kopçu köy - Yahyalı - Kayseri
■ Köy Türklerden ve Kürtlerden oluşmaktadır. Köydeki Kürt nüfus oranı yaklaşık % 20. Dogu Anadolu bölgesinden göç edip köye yerleşmişlerdir. Mert Çakmak
  Kapuzbaşı köy - Yahyalı - Kayseri
■ Türk yerleşimi (Varsak Türkmenleri). Mert Çakmak
  Kocahacılı köy - Yahyalı - Kayseri
1500, 1835: Kocahacılı
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ağcaşar köy - Yahyalı - Kayseri
1928, 1946 K, MYK: Ağcaşar
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır köy - Yahyalı - Kayseri
1958 RG: Divriği
Türkmen yerleşimi (Varsak aşireti).
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Çubukharmanı köy - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Horozpınarı
■  Türkmen yerleşimi (Varsak aşireti). Mert Çakmak
  Kuzoluk köy - Yahyalı - Kayseri
Yörük yerleşimi
  Çamlıca köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Faraşa
Y950 Por: Bárassos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Rodandós kasabasıdır. Barassos adı en erken Konst. Porphyrogenetos'ta (10. yy) görülür. Grég. 120. ■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü ide. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Nüfus mübadelesinde Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğunluğa geçmiştir. SN
■ 20. asir basinda Helence konusan Rum yerlesimiydi. Bir kisim mübâdiller Serreslidir. 1970'li yıllarda Çamlıca adını almıştır. Manav Anton
■ 1934 yılında yapılan mübadele ile buradaki Rumlar Selanik'e, oradaki bir kısım Türk aileleri de getirilerek Faraşa'ya yerleştirilmiştir. Rumlar'ın Faraşa'dan gitmesinden sonra, oradan getirilen Türk ailelerinin yanına çevre köylerden de Varsak Türkmenleri gelip yerleşmişlerdir. Şu anda köyün yarısına yakınını Varsaklar oluşturmaktadır. Mert Çakmak
  Balcıçakırı köy - Yahyalı - Kayseri
Türkmen yerleşimi (Varsak aşireti).
  Çavdaruşağı köy - Yahyalı - Kayseri
■ Çamlıca köyüne bağlı mezra iken 1997'de köy statüsü kazandı. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Denizovası köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Taşhan köyüne bağlı mezra iken 1954'te Denizovası adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Avlağı köy - Yahyalı - Kayseri
Yr1960: Torun
■ 1930 dolayında Torun Osman Ağa adlı kişi tarafından kurulmuş, önceleri Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken 1960 yılında köy statüsü kazanmıştır. SN
■ Türk yerleşimi (Varsak aşireti). Mert Çakmak
  Yeşilköy köy - Yahyalı - Kayseri
■ Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken ayrılarak Yeşilköy adını aldı. SN
■ Türk yerleşimi (Varsak Türkmenleri). Mert Çakmak
  Sazak köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum yöresinden gelen Kürt muhacirlere ek olarak 1930'larda Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşim merkezi olan köyde Erzurum -Kars muhacirleri, Trakya muhacirleri ve Yörük aileler bulunmaktadır. Ermenilerden sonra köye ilk olarak Erzurum'un Horasan ilçesinden 1913 yılında Kürt kökenli Tosun'lar sülalesi gelerek yerleşmiş olup, halen köyün önemli nüfusunu bu sülalenin fertleri oluşturmaktadır. Yörüklerden Müsüroğlu yerleşim yapmaktadır. Mert Çakmak
  Taşhan köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir Türk köyüdür. Cumhuriyet öncesi köyü terkeden Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Ermeni zulmünden dolayı Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Bunların akrabası olan 15 hane de 1970 yılından sonra gelerek yerleşmişlerdir. Taşhan köyüne dördüncü iskan, mübadele göçmenleri adıyla Selanik'ten gelenler tarafından gerçekleşmiştir. 1939 ve 1951 yıllarında Bulgaristan'dan gelen göçmen Türkler halen köyde yaşadıkları halde, 1953 yılında Doğu Türkistan'dan gelenler 1960'lı yıllarda göç ederek Bursa ve Manisa'ya yerleşmişlerdir. Köydeki Karakoyunlu Yörükleri, Aladağ ve Elmadağı'na yaylaya çıkarlar, diğer gruplar ise daha çok tarımla uğraşırlar. Köklü sülaleler şunlardır; Karakoyunlular, Papaklar, Kürtler, Yunanistan muhacirleri, Bulgaristan muhacirleri. Köydeki Kürtler çok kucuk azınlık olduklarından dolayı Türklesmistir. HAZIRAN 2015 SECIM SONUCLARI: MHP 73, HDP 2, CHP 20, AKP 283 Mert Çakmak
  Dikme köy - Yahyalı - Kayseri
Kürd yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Kürt yerleşimi degildir. Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Delialiuşağı köy - Yahyalı - Kayseri
■ Türkmen yerleşimi (Varsak aşireti). Mert Çakmak
  Süleymanfakılı köy - Yahyalı - Kayseri
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karaköy köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Burhaniye köy - Yahyalı - Kayseri
Çerkez (Kabardin) yerleşimi
■ 1880'li yıllarda Kafkasya muhaciri Çerkeslerce iskân edilmiş ve Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Burhan adı verilmiştir. SN
■ Çerkez (Kabardey) yerleşimi. Mert Çakmak
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.