Yüksekova'da 175 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Mezrok mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Rezuk [ Kürd ]
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Şavîta
S1840 Ains: Şawûtha [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Ünlüce mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Şêxmeman [ Kürd "Şeyh Mehmetler" ]
  Armutdüzü köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Metolanis [ Erm ]
1916 UK: Natalanis
■ Bilican adı verilen bölgenin merkez köyüdür. SN
  Aktoprak mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Ağespi [ Kürd "aktoprak" ]
  Basamak mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Nirdivan [ Kürd "basamak" ]
  Damlacık mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Dêrik [ Kürd "manastır" ]
  Erdal mz - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Erdal
  Salkımlı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Naziran [ Kürd "kuzyamaç" ]
  Tatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946 MYK: Biyan [ Kürd biyan "söğütler" ]
  Yeniışık köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Kuneruvi [ Kürd kuneruvi "tilkiini" ]
  Gürkaynak mz - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Kanireş [ Kürd "karapınar" ]
  Ortaç köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Bawernis
1960e DİE: Bovanis
1916 UK: Bawanis
1928 K: Pevanıs [ Erm ]
  Kapılı mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Derik [ Kürd "manastır" ]
  Gümüşlü mz - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Zîva [ Kürd "tarla" ]
1916 UK: Zewa
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916 UK, K: Oramar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Akocak köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Heleis
1916 UK: Elais
  Yerkaya mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2000: Xiyarta
1916 UK: Hiyarta
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
  Akar mz - Yüksekova - Hakkari
1946 MYK: Akar
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 K: İştazin
S1851: İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
  Gökyurt köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Tekurava
1916 UK: Takurabad [ Kürd tekurava "Takur? düzü" ]
  Yeşilyurt mz - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Kalanis [ Erm ]
1916 UK: Kalans
  Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Dedin
1916 UK: Dadi
  Sülük mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Siluk
1916 UK: Sulik
  Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Kalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Xalidabad
1916 UK: Xaldawa [ Kürd "Halit düzü" ]
  Tuğlu köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 K: Hacıyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Köşkönü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 K: Pişkasır [ Kürd "köşk önü" ]
  Ahırlar mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Pagê [ Kürd "ağıl" ]
  Dilektaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1916, 1928 UK, K: Mans
  Çalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Dizberan [ Kürd "Dize (Yüksekova) değirmenleri" ]
  Kurucak mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Kânixeci [ Kürd "hacı çeşmesi" ]
  Adaklı köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Alekanan
1928 K: Alikan [ Kürd "Aliler" ]
  İkiyaka köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 K: Sat
■ Boşaltılmış ver terk edilmiştir. SN
  Köprücek köy - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Kerpil
1891 Cui 254: Kerpel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cuinet'e göre 1891'de 600 Ermeni nüfusu vardı. 15 Ağustosta yapılan panayırı Osmanlı ülkesi ve İran'n her yanından onbini aşkın ziyaretçi çekerdi. SN
  Bulaklı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Memikan [ Kürd "Mehmetler" ]
1916 UK: Mamekan
  Beşatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946 MYK: Hulhis
  Bağdaş köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Piranıs [ Erm ]
  Bataklık köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Silivana
1916 UK: Sliwana [ Kürd "Süleymanlar" ]
  Gürdere köy - Yüksekova - Hakkari
1928 K: Civyan [ Kürd çivyan "büklümler" ]
1916 UK: Ceviyan
  Kayakonak mz - Yüksekova - Hakkari
K2000: Hisark [ Kürd "hisarcık" ]
  Aksu köy - Yüksekova - Hakkari
K2000: Gagevran [ Kürd gagewran "bozöküz" ]
1916 UK: GagawraHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km