Vezirköprü'de 145 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kızılkese köy - Vezirköprü (Mezraa bucağı) - Samsun
1928 K: Kızılkise [ Tr kızılkilise ]
  Saraycık köy - Vezirköprü (Mezraa bucağı) - Samsun
1920 Pon: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Bakla köy - Vezirköprü (Beşpınar bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Halilbaba köy - Vezirköprü (Beşpınar bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Duruçay köy - Vezirköprü - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Samukalan köy - Vezirköprü - Samsun
■ Hulagu Han soyundan gelen ve Moğolların Anadolu Nazırı olan Cumudar'ın kardeşi Samuk bu yörede çiftlik sahibi idi. Amasya Tarihi. I.312. SN
  Akçayazı köy - Vezirköprü - Samsun
Eski adı: Üçgöz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Saraylı mah Narlısaray - Vezirköprü - Samsun
1928 K: Safisaray
  Aşağınarlı mah Narlısaray - Vezirköprü - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Halkahavlı köy - Vezirköprü - Samsun
Eski adı: Halkahavlı [ Tr alka-avlu "aş." ]
  Çamlıkonak köy - Vezirköprü - Samsun
1928, 1946 K, MYK: Çersiyen [ Tr çerisiyen "ordukıran" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karabük köy - Vezirköprü - Samsun
1928, 1946 K, MYK: Çersiyen Karabük
■ Çamlıkonak (Çersiyen) köyüne bakınız. SN
  Çeltek köy - Vezirköprü - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Esen köy - Vezirköprü - Samsun
1928 K: Esen [ Tr Esenli "aş." ]
  Boruk köy - Vezirköprü - Samsun
■ Kanık aşireti emirlerinden Mahmad Bey soyundan Buruk/Boruk Bey adından. Amasya Tarihi I.311. SN
  Arıca köy - Vezirköprü - Samsun
1928 K: Geriz [ Tr "su kanalı" ]
  Yurtdağı köy - Vezirköprü - Samsun
Gürcü yerleşimi
  Paşaköy köy - Vezirköprü - Samsun
■ 15. yy'da burada bulunan Taceddin Paşa çiftliği dolayısıyla Paşaköy adı verilmiştir. 'Paşa Nahiyesi' olarak da bilinen Yumrutaş Nahiyesi merkezi idi. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi I.312. SN
■ Paşa Nahiyesi Derke kazasının cenub (Güney) taraflarını ihata (çevreler) eder. Buna (Yumrutaş Nahiyesi) dendiği halde Tacettin Paşa’nın (15. yy) çiftliği olduğundan Paşa Nahiyesi denmiştir. Meşhur Toyrak, Akören beyleri bu nahiyeden olup namlarıyla mağruf (bilenen) birer köyü vardır. Kedegra’da (Vezirköprü’nün bir diğer ismidir) (Semre Nahiyesi) dahi Paşa Nahiyesinden ibaret olup Bayram Köyü bu semrenin merkez kadimi idi. Amasya’da Anadolu Nazırı’nın malikânesi bu semre olup Yeşbeği Köyü İşboğadan galat olduğu tedkikat kuyudiyeden (kayıtlardan) anlaşılır. (Sultan Kemal Danişmend) bu semrede oturmuştur. Vüzerayı Osmaniyeden (Osmanlı Vezirlerinden) meşhur Kıbleli ( Mustafa Paşa) bu nahiye dâhilinde bulunan Akören Köyü’ndendir. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi C. I.382. SN MEHMET BAŞ
  Başfakı köy - Vezirköprü - Samsun
h2012: Başkafi
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bektaş köy - Vezirköprü - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Mahmatlı köy - Vezirköprü - Samsun
■ 13. yy'da bölgeye yerleşip egemen olan Kanık aşiretinden Husrev Şah oğlu Mihmâd/Mahmad Bey adından. Amasya Tarihi I.311. SN
  Alanbaşı köy - Vezirköprü (Köprübaşı bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Boğa köy - Vezirköprü - Samsun
Eski adı: Buğa
■ Muhtemelen, 13. yy sonlarında Moğolların Anadolu nazırı olup bu yörede malikâne sahibi olan İşboğa Noyan adından. SN
  Kavakpınarı köy - Vezirköprü - Samsun
1928 K: Merkeppınarı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ortaköy köy - Vezirköprü (Köprübaşı bucağı) - Samsun
Eski adı: Köpekgöbek
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km