Vakfıkebir'de 37 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çamlık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Çamlık
1876 S-Tr: Bedromida [ Yun Petrómita "Küçük Petroma" ]
  Yaylacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Yaylacı)
1913e Tezk: Kamuxa [ Yun ]
  Bozalan köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1928: Boşnaklı
1913e Tezk: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
  Karatepe köy - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkezler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1960 DİE: Kabasakal
1913 Tezk: (Kabakıllı)
1876 S-Tr: Bodamlı [ Yun potámi "akarsı, dere" ]
  Bahadırlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Bahadır)
1876 S-Tr: Aliboz
  Köprücek köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Köprübaşı)
1876 S-Tr: Cid
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
1901 UK: Folbazar n.d. Vakfıkebir [ Yun Folí "yuva" ]
■ Eski adı muhtemelen Fol Köyü (Tonya-Kalınçam) Pazarı anlamında. Köy isimlerinin hemen hepsi 20. yy başında Rumca olduğu halde ilçe nüfusunun daha o tarihte çoğunlukla Çepni adı verilen Alevi geçmişe sahip unsurdan oluştuğu anlaşılıyor. SN
  Güney köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Güney
1876 S-Tr: İsborli/Usburlu [ Yun ]
  Şenocak köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Şova [ Yun ]
  Sinanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sinanlı
1876 S-Tr: İbsaldaFilip [ Yun ]
  Caferli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: Caferli
  Ortaköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Ortaköy
1876 S-Tr: KomandraVamenli [ Yun ]
  Hacıköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Hacıköy
1876 S-Tr: Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: İbsalda [ Yun ]
  Yıldız köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Ruka [ Yun ]
Çepni yerleşimi
  Akköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Akköy
1901 UK: Komandra
1876 S-Tr: KomandraKadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Sekmenli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sekmenli
1876 S-Tr: Kozozi/Kozozli
  Rıdvanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Rıdvanlı
1876 S-Tr: KomandraRaşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Tarlacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1928 K: Gürdallı
1876 S-Tr: Terlata [ Yun ]
  Düzlük köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: Düzlük
  Açıkalan köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1946 Tezk, MYK: İsmailiye
1913e Tezk: KomandraHabel
  İlyaslı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: İlyaslı
1876 S-Tr: Ellezli
  Kıranköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Kıranköy
1876 S-Tr: Kamena/Kamenuxa [ Yun καμένα "yanık yer, göynük" ]
  Aydoğdu köy - Vakfıkebir - Trabzon
■ Kirazlık köyünden ayrıldı. SN
  Kirazlık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Kirazlık
1876 S-Tr: Kireşon/Kerason [ Yun ]
Byz: *Kerassós
■ Ksenophon (MÖ 4. yy) Anabasis V.iii'te anılan Kerasoús adlı yer olması muhtemeldir. Yunan-öncesi bir dilden gelen adın `kirazlı` anlamını taşıdığı düşünülebilir. Aynı adı taşıyan Giresun kentiyle ilişkisi belirsizdir. SN
  Ballı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Ballı
1913e Tezk: Kafkandoz?
1876 S-Tr: Kaftandoz? [ Yun ]
  Mısırlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Levoyisa [ Yun ]
  Yalıköy bld - Vakfıkebir - Trabzon
1913e Tezk: Yalıköy
1876 S-Tr: Kilida [ Yun kleidá "kilit" ]
  Çelebi mah Yalıköy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: ÇelebiFurça [ Yun ]
  Deregözü köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Deregözü
1876 S-Tr: Edra [ Yun hédra "kürsü" ]
  Mahmutlu köy - Vakfıkebir (Çarşıbaşı bucağı) - Trabzon
1913 Tezk: Mahmutlu
1876 S-Tr: Ağaşa
Çepni yerleşimi
  Hamzalı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Hamzaköy
1876 S-Tr: Aklida [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km