Uzunköprü'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
■ Osmanlı'nın Balkanlar'a geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
Y1905 Im05: Kavacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Eski adı: Kadıgebren [ Tr "Kadıköy Gâvur mahallesi" ]
Y1905 Im05: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Kadıağılı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Eski adı: Gazihalil
Y1905 Im05: Kadağala
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
1831, 1928 EZK, K: Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
■ Yunanca kaynaklarda Makrê Férai. SN
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
Pomak yerleşimi
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Kırköy
Yun: Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1905 Im05: Malkoç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
  Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere geanel olarak dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
  Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 MYK: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Lofça (Loveč) Pomaklari gelmiş. Manav
  Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
  Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 MYK: Kestanbolu/Kastanbolu [ Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Loveč: Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakinlarindaki Gornik köyünden gelen göçler ile kuruldugu söylenir. Manav
  Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1913: Ermeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. SN
■ Gacal, Pomak ve Çingene yerleşimi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km