yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Urfa Merkezde 1223 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 13
sırala 
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
1946 MYK: Tilozze
1928 K: Tilˁazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Halfeti ilçe - Halfeti - Urfa
1928 K: Xalfeti [ Ar Xalîfetî "halifeli" ]
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Rumkale (Hromgla) Surp Nerses Kilisesi 12 asır. 17 ci yüzyılda ele geçirilince kilise, camiye çevrilmiştir. Eski Ermeni yerleşim merkezi olmasın ? Τürkmenleri salmadan önce 1915 e kadar IraTzourou
■ Halfeti ilçe merkezi Türk ve Kürt nüfusun ağırlıklı olduğu bir yerdir. Türk
  Savaşan köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Bîlesor
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Dorucak köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tillak [ Kürd tilek "tepecik" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Musan [ Ar/Kürd "Musalar tepesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türk yerleşimi (Türkmen-Nogay Türkü karışık) Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu Birecik ve Nizip ilçelerine, Şanlıurfa ve Gaziantep'e yerleşip kendilerine uygun iş ve ticaretle uğraşmaya başladılar. Diğerler ise mahalleye tahsis edilen yeni yerleşim yerinde tekrar tarım ve fıstıkçılık ile uğraşmaya devam etti. Baraj sularının köy topraklarını sular altına aldıktan sonraki hali . Köy ve toprakları tamamen sular altında kaldı. Ancak Kepir denilen tepelerdeki bir bölüm mahallenin fıstıklık arazisi kaldı. Buraya da Mahallenin yeni yerleşim yeri yapıldı. Tılmusa yani Keskince mahallesi baraj yapılmadan önce ilçemizin cennete benzeyen yegane köylerinden biri idi . Gerçekten bahçeleri ile sulu tarımı ile hele meşhur erik ve sebzesi ile Fırat'ın incilerinden biri idi. Burada yaşayan halkın tamamı Türkçe konuşur. Okulu vardır. PTT şubesi yoktur. Su şebekesi vardır. İlköğretim okulu, cami, sağlık ocağı ve dört adet lojmanı vardır. 19. yüzyılda köy aslen Çukurova'da iskan etmesi amaçlanan Nogay-Tatar muhacirlerinden göç almıştır. Bu mahallemizin eski ismi Tilmusa'dır. Hititlerde kullanılan ve genellikle Sami kökenli dillerde yaygın olan bir isimdir. Günümüzde yörede halen aynı mana ile kullanılır. Yüksek ve toprak yapılı höyük anlamına gelmektedir. İlçemizin sınırları içinde bu isimle başlayan Tılfar (Bozdere ) Tılmecnun (Eriç) Tılubur (Geçittepe ) Tılvazz ( Meteler) Tılak (Dorucak) isimli 5 köy bulunmaktadır. Tılmusa mahallesi Fırat kenarında kurulu tarihi Zeugma (Belkıs) şehrinin tam karşısında ve Fırat nehrinin doğu tarafına düşmektedir. Tilmus mahallesi kral yolu olarak bilinen tarihi ipek yolunun da fıratı geçiş yeridir. Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Karum yani Kayseri ye giden kral yolunun Tılmusa'dan geçtiği bilinmektedir. Bu konuda araştırma yapan Falkner ve Garelli bu fikirdeler: Onlara göre Asur ;kayseri yolu Birecik'in yakınlarında bir yerde Fırat'ı geçer. Bu yol Ur şehrinden başlayarak Kayseri'de sona erer .Bu fikir gayet isabetlidir. Zaten Tılmusa ile Belkıs (Zeugma) şehrini birbirine bağlayan köprünün de kalıntıları hala durmaktadır.Yine bu konuda araştırma yapan Dr.Geotze ve W. Hallo Tılmusa'yı tanımadıkları halde tarif ettikleri kral yolunun Fırat geçişi Tılmusa'dadır. Tılmusa'nın kral yolu üzerinde bulunduğu bu kişilerin araştırması incelendiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Tılmus Mezopotamya'nın Anadolu'ya açılan kuzey kapısı olarak kabul edilebilir. Ne yazık ki Birecik barajının yapımıyla birlikte Tılmusa mahallesi ve bahsi geçen Zeugma Belkıs mahallesi ile Tarihi köprünün kalıntıları Birecik barajı altında kalmıştır. Üstelik Tılmıs (Tümülüs) höyüğünde herhangi bir kazı bile yapılmamıştır. bult
  Argaç köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tifnik
Erm: Tvnig
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Fıstıközü köy - Halfeti - Urfa
1946 MYK: Tisa
1928 K: Tisˁa [ Ar "kırk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Seldek köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Seldek
■ Kürd yerleşimi (Salmanlı) metonio
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran bld - Birecik - Urfa
1928 K: Ayran
Eski adı: Aran
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Meteler köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Vez
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Saylakkaya köy - Halfeti - Urfa
E1901, 1928 Vic, K: Cibin [ Tr "tatarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Çur Puyn. Ermenice su kuyu havuz demektir. Cibin adı çurpuyn’dan gelmiştir IraTzourou
  Geçittepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel ˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçittepe" ]
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çukur Çiftlik
Kürd yerleşimi (Reşi + Milan aşireti).
  İnnaplı köy - Birecik - Urfa
1928 K: ˁinnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Ömerli köy - Halfeti - Urfa
K2010: ˁAmaran [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
1928 K: Ömerli
■ Kürd yerleşimi metonio
  Durak köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Aram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Çebekoğlu köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Çebekoğlu
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Karaotlak köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Karamezrea
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Surtepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Surtepe
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Yeşilören köy - Halfeti - Urfa
1517, 1928: Ank
Türkmen yerleşimi
■ 1517'de Ank Nahiyesi kaydedilmiştir. SN
  Bağlarbaşı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Keferxan [ Süry ]
■ Keferan adi yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
■ Kürd yerleşimi metonio
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Urfa
1928 K: Melikviran
  Ortayol köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Ereh/Erex
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Argıl bld - Halfeti - Urfa
1928 K: Argıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Uğurcuk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Hacinebi [ Kürd hecînebî "hacıtorunu" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Mezra bld - Birecik - Urfa
1928 K: Mezra
■ Türk yerleşimi metonio
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Büyükgöğlü bld - Halfeti - Urfa
K2010: Goganê jor
1960 DİE: Yukarı Göklü
1928 K: Büyük Göğlü
■ Kürd yerleşimi metonio
  Dergili köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Dérto
■ Kürd yerleşimi metonio
  Sırataşlar köy - Halfeti - Urfa
K2011: Wanê
1928 K: Vahna
■ Kürd yerleşimi metonio
  Aşağıhabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: Aşağıhabip
Kürd yerleşimi (Pijan aşireti).
  Sütveren köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Hileyni
■ Kürd yerleşimi metonio
  YukarıHabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: YukarıHabip
yerleşimi
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Urfa
1928 K: Haric-i Sur
  Erikli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Xox [ Erm/Kürd xox "erik veya şeftali" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Karababa köy - Birecik - Urfa
1928 K: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Çakallı köy - Halfeti - Urfa
K2010: Çeqelan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Çakallı [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd yerleşimi (Çakallı aşireti).
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
■ Çakallılar Avşar Türkmenidir. Türkmen yerleşimi metonio
  Kurugöl köy - Halfeti - Urfa
1928 K: ˁAftar
■ Kürd yerleşimi metonio
  Özmüş köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Taˁlikan [ Kürd/Tr "bağlılar" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tibil
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Aşağıgöğlü köy - Halfeti - Urfa
K2010: Goganê jêr
1928 K: Aşağıgöğlü
■ Kürd yerleşimi metonio
  Sekili köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Kesme
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Tüten köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Eşekdüşen
Osm: Eşekviran
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ 1928 DV köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Xarabe Bezikan
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Balaban köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Na'ış
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Çoğan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çoğan
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Gülaçan köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Zaxpér
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Çiçekalan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Zehri
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Bozdere köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tilfar [ Ar "faretepe" ]
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Akpınar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Söğürtlen
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Kuyucak köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Biris
1928 K: Bir ˁîs
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Urfa
1928 K: Karakız
  Altınova köy - Halfeti - Urfa
1960 DİE: Benek
1928 K: Arteş [ Kürd artêş "ordu" ]
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Türkmen-Kürt yerleşimi (karışık) bult
  Kırağılı köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1928 K: Çikân [ Kürd ]
■ Tam telefuzu "Çikân"dir. Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Mağaralı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Girlavık [ Kürd girlawik "oğultepe" ]
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  YeniAkpınar köy - Birecik - Urfa
■ Türk yerleşimi metonio
  Diktepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ağcakuyu
  Böğürtlen köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Böğürtlen
Kürd yerleşimi (Şabikan aşireti).
  Kalkan köy - Halfeti - Urfa
■ Kürd yerleşimi metonio
  Günece köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Harvenek/Haronik
■ Kürd yerleşimi metonio
  Almaşar köy - Birecik - Urfa
1928 K: Almaşar
  Eşmeler köy - Birecik - Urfa
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Deliler köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
K2010: Dina [ Kürd dinan "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek koydur erdem
■ Türk yerleşimi metonio
  Örgülü köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
Eski adı: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
  Kurucahöyük köy - Birecik - Urfa
K2010: Girişk
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Hilalli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Kuneferek [ Kürd kunêferek "geniş mağara" ]
■ Kürd yerleşimi metonio

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Yarımtepe köy - Akçakale - Urfa
Eski adı: Çaf
Kürd yerleşimi
  Yenice köy - Harran - Urfa
Eski adı: Kuç
Arap yerleşimi
■ Kuç'un Kürtçe "dağ, tepe" gibi bir anlamı vardır. Köy Arap yerleşimidir. Uğur Güngör
  Eğrice mz - Bozova - Urfa
Kürd yerleşimi
  Kayaklı mz - Siverek - Urfa
K2011 MG: Vangûk [ Erm vankug "manastırcık" ]
  İnanlı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
K2011 MG: Şikeftgewr [ Kürd "akmağara" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km