Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Tutak'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Elxiz
1928 K: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Çello [ Kürd "büyükkaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Adakent
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Kesûka
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Seyit [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Késan
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Xive
E1902 Epr I.177: Xeve
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Hacibotî [ Kürd botî "Botanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Elxo
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Nadirşêx
1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Hêbo
1928 K: Hîvo
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kalé
E1902 Epr I.177: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2010: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 K: Kargalık süfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Birûsko [ Kürd "yıldırım" ]
1928, 1946 K, MYK: Birisko
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Topê [ Kürd "tepe" ]
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mîrze [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Koran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kubik [ Kürd kûbik "kümbetçik" ]
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Qundîn
1928 K: Kundin
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Meter
1928 K: Matar
  Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Tetkan
1928 K: Dadikan [ Kürd "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Şemê
1928 K: Şemi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2010 AAv: Xirbê sorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1946 MYK: Ahmetabat
1928 K: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
Karapapak yerleşimi
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928, 1946 K, MYK: Birco [ Kürd birco "burç" ]
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Gültepe
Karapapak yerleşimi
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Dêrika Hecî îso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928 K: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Doğangün köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Dêrik
1928 K: Xalîdiye [ Kürd xalidiye "Halitli (öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suvar köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Sûwêr
1928 K: Sîvar
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Şeyxzîlan [ Kürd şêxzîlan "Zilanlar (aş.) şeyhi" ]
Karapapak yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1928 K: Tutak [ Kürd dutax? "ikimahalle" ]
Osm: Antep/Antap (idari bölge)
E1902 Epr I.176: Andap' (idari bölge) [ Erm ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' `düzlük, alan` kelimesiyle igili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için İkimahalle adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Oğlaksuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Milan [ Kürd milkî/milan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dorukdibi köy - Tutak - Ağrı
E905, 1928 Ardz, K: Hasun [ Erm hasun "olgun" ]
  Bintosun köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Berdav
1928 K: Berdav
E1901 Vic: Partav
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Kaşönü köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Sincan
Karapapak yerleşimi
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Musik [ Kürd mûso/mûsikan "Musalar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Öndül köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Zozan [ Kürd komazozan "yayla mezrası" ]
  Şekerbulak köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Kaniya Xinzîra [ Kürd "domuzpınarı" ]
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Sevik/Sevk
E1902 Epr I.177: Sevk' [ Erm "karalar" ]
Karapapak yerleşimi
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Aşağıözdek köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Erepelîya jêr [ Kürd "Aşağı Arap Ali" ]
1946 MYK: Aşağıarabalı
1928 K: Arab Ali süfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Yeniköy
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Oxan/Hoxan
Karapapak yerleşimi
  Yukarıözdek köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Erepelîya jorê [ Kürd Yukarı Arap Ali ]
1946 MYK: Yukarıarabalı
1928 K: Arab Ali ulya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Gomik
1928 K: Xato Komu [ Kürd komaxato "Hatemçiftliği" ]
Karapapak yerleşimi
  Köşk köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Köşk süfla
  Yenikent köy - Tutak - Ağrı
1968 K2: Şeytanabad
1928 K: Şeytanava
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı Seyîdxan (Seyit Han veya Seyit evi`) söczüğünden evrilmiş olmalıdır. SN
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
Karapapak yerleşimi
  Taşbulak köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Melledirêj [ Kürd "Molla uzun" ]
  Otluca köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Qerê [ Kürd "düzlük" ]
1928 K: Gerri [ Kürd ]
  Yukarıkülecik köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Dadikan ulya [ Kürd dadikan "aş." ]
  Sorguçlu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kanidirij [ Kürd kanîdirêj "uzunpınar" ]
  Dereköy köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Koma Kazo [ Kürd "Kâzım komu" ]
Eski adı: Osmankomu [ Kürd gomaosman ]
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
K2010: Paletokan
1928 K: Palandöken
Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın göçüyle kürtleşmiştir. seyyah
  Dağlıca köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Şilopilo [ Kürd "sırılsıklam, cıvık" ]
1928 K: Şilopilo [ Kürd ]
Grafik harita göster     haritada ara : km