yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Tunceli'de 464 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Venk [ Erm vank' "manastır" ]
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Xozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Evrek
E1879 AY: Averag [ Erm "ören" ]
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Aşağı Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Siğnek [ Kürd zixnek "belencik" ]
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Savuk
E800 Aşx: Sôk
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi Kürd yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928, 1946 K, MYK: Germili
E1879, E1902 AY, Epr: Garmri [ Erm garmri "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Sisne
E1879, E1901 AY, Vic: Sisna
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Dimili [ Kürd dimilî/dimîlyan "aş." ]
1928 K: Atçeken
■ "Dımıli" 'Zaza', Hanefi ve muhtemelen eskiden Alevi Zazaların da öz tanımlaması. asmen
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Setirge
E1914 K&P: Set'rga
E1879 AY: Satırgents
■ 20. yy başında Hayhorom/Ermeni yerleşimi.
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Rabat [ Tr rabâṭ "han, tekke" ]
E1879 AY: Hrabad [ Erm "han, tekke" ]
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Türk Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1879, 1928 AY, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Maxmunut
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1901, 1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Y17 Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Türk Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: Yukarı Karavank [ Erm k'aravank' "taşmanastır" ]
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Biradi
1928 K: Biradi Maruşka [ Kürd bîradî "kuyugören" ]
E1879, E1914 AY, K&P: Morışga [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
E1914 K&P: Ardga/Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1879, 1928 AY, K: Hazari
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Zaza yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Birexi
E1879, E1902 AY, Epr: Prexi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıbaşı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Eşkünüzimmiyan
1928 K: Eşgüni Zimmiyan
E1879: Aşgani/Aşgni [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 Bibi: Çemişgezek
E1163 Mat: Çmşgadzagk' [ Erm "Çmşgig (öz.) inleri" ]
■ Antik Hierapolis kentidir. Çmşgig, Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes'in (h 969-976) Ermenice adıdır. Bölgede 300 yıl süren Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yapmıştır. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
1960e DİE: Kızı
  Bükler mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Süderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
1530 T: Nornik
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Oğusar [ Erm "sırttepe?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erbeşik mz - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Eşkünisefine
1928 K: Eşgüni-i Sefine [ Erm aşgni ]
  Haranlar mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Germikar [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
  Koçlu mz - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Ehme
  Yenikonak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Hağaçur [ Erm "tuzdere? veya değirmendere?" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E1063 Mat 7: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Oskix/Oskiğ
E1914 K&P: Ôtsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1879, E1914 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Zaza yerleşimi
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Devderiç
1530 T: Devderic/Derderic [ Erm tavtar'ic "Davut köyü" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Sinsor
E1879, E1914 AY, K&P: Tsıntsor [ Erm tsor "dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doğan x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Gelemişkan [ Kürd gelîmişkan "fareliboğaz" ]
  Karataş mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Karataş
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1879 AY: Bırastik
■ 1895 katliamları öncesi Ermeni köyü idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Axtük
E1901, E1914 Vic, K&P: Hağt'ug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1879, 1928: Ulukale
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Merxo [ Erm/Zaza merxo "ardıçlı" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm t'ağar "çanak" ]
1530 T: Tağar
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Titinik [ Erm tıtenik' "dutluklar" ]
  Hanuşağı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Hanuşağı
■ Zazaca "Xanan" (Xanun, Xanon) 'haneler' asmen
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Z2010: Viyaleke [ Zaza viyaleke "söğütçük" ]
1928 K: Söğütlü
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Qisle [ Tr "kışla" ]
Alevi Zaza yerleşimi
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Eğnik
E1901 Vic: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Behrav
1928 K: Berav [ Zaza barava "sukenarı" ]
■ Kurmanci "berav", Zazaki "verawe". Nêribij
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Erkeğan
1518 T: érgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
  Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Zeranik [ Zaza zeranige "kayısıcık?" ]
1928 K: Havaçor (idari bölge) [ Erm havaçur "dedepınar" veya "şahinpınar" ]
■ Erm hav `dede, ata` veya `baş, ön` veya `kuş` anlamına gelir. SN
■ B-Erm. "dziran" ծիրան "kayısı" sözcüğünün de farklı telaffuz varyantı olup ondan türemiş olabilir (> dziranig ծիրանիկ "kayısıcık). Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1914 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Pardi [ Erm pardi "kavaklı" ]
  Munzur dağ - Ovacık - Tunceli
E390, E550 Pav: Mzur (dağ)
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Tahsu
Eski adı: Taxsiyan
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Taçkireg/Taçekrek [ Erm ]
1928 K: Geviç [ Kürd givîj "alıç" ]
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928 K: Isıtma
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Arslandoğmuş köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Çirpazin [ Erm çrpajin "su ayrımı, taksim" ]
  Tatuşağı köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Tatuşağı
Zaza yerleşimi
■ Köy, ortasindaki tepe dolayisiyla iki mahalleye ayrılmıştır. Batida kalan tarafin iki farkli Kirmancki adi var: Cetecu ve Weşku. Weşku adı köyü 4 ya da 5 kusak önce kuran Weys/Veys'ten geliyor. Doğuda ve büyük olan tarafin ismi ise eskiden beri Tetu olup belki "Tat'lar" anlamına gelir. Ali-Haydar
  Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Kakber/Kakper
Kürd yerleşimi (Laçinan(-Koçgiri) aşireti).
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
  Koyungölü köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Kedek [ Erm kedag "derecik" ]
■ Zazaca yerel telaffuzu "Çêdage", Erm. գետակ asmen
■ Zaza Kedeke/Çedeke:Nene evi (ke/çe: ev , deke:nene) oen
  Çalbaşı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Bırdo
Zaza yerleşimi (Laçinan aşireti).
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çöğürlük köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Bozikuşağı [ Kürd bozkî/bodikan "aş." ]
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Peyik
E1914 K&P: P'eyig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Deva Pil [ Zaza dewapil "büyükköy" ]
  Tepsili mz - Ovacık - Tunceli
1928 K: Mekikuşağı [ Kürd/Tr ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağvés [ Erm ağvés "tilki" ]

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Qurwarik mz - Merkez - Tunceli
Zaza yerleşimi (Demenan aşireti).
  Halilpınar köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Goztepe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Shurooq
■ gundogumu demek deniz solmaz
  Teman köy - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Teman
■ Köyün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak , günümüze kadar aktarılan söylentiye göre, Hİzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması , bu tezi doğrulamaktadır. Dersim( Tunceli) ili, Mazgirt İlçesine bağlı olan Teman (Yaşaroğlu) Goman ; batısında Coşik, kuzey-Batisinda Riçik , doğusunda Peri çayı ile ayrılmış Elazığ sınırı ve Golan, güneyinde ise Manakerenk ve Hülüman komşu köyleri ile çevrilidir. ------------------------------------------------------------------- Yine Teman köyünü ilk kuran Temır adlı bir Hizolludur. Babadan oğla kadar gelen temır isminin son ferdi Temır Çavuş’tu. Daha önceleri başka köşe yazılarında da belirttiğim gibi. Teman, Hizol (İzol) aşiretinin ilk kurduğu köylerden biridir. 1987 yı lında Temir Çavuş'la yapilan bir söyleşide, Temir Çavuş şunları söylemiştir: "İzollar'ın (Hizol) dedesi ilk olarak Karacadağ'tan gelip Rîçik'e yerleşirler. Rîçik, kök anlamın dadır. Kökümüz buraya yerleşip bu radan dağıldığı için bu adı alır. De demiz ölünce, üç oğlu anlaşa maz. Büyük oğlu Rîçik'te kalır. Or tanca oğlu Karacadağ'a geri döner. Küçük oğlu Temir bura ya yerleşir. Çevredeki diğer Hizol köyleri ise çok daha sonraları kurulur. Geldiği yıllarda buralarda çoook aşiret kavgaları olmuş bizim aşiretle Şadiler arasında fazla olmamışta Xıran aşireti ile çok olmuş hata son bazı aşiret kavgalarına ben de tanık oldum. İleri gelenler bakmışlar bu kavga kötü sonuçlara varır tutmuşlar her köye veya köyler arasına seyitleri yerleştirmişler. Bizim köye de öyle gelmişler. Bu köyü kurar. Teman ismi Temir'den kalır. Son Temir ismini de bana vermişler. Ismail Polat Umutcan23
Grafik harita göster     haritada ara : km