Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Trabzon'da 676 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Kireçhane köy - Merkez - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Kireçhane
  Dolanlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Aroz [ Yun ]
  Ağırtaş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928, 1946 K, MYK: Gâvurkıran
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Akkese köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Akkise [ Tr akkilise ]
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dereköy
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kireç
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
Çepni yerleşimi
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
  Sayvancık köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: İstil [ Yun stêloi "dikilitaşlar, direkler" ]
  Korkutan köy - Beşikdüzü - Trabzon
1960 DİE: Ağılbağı
1928 K: Korkudan
  Yeşilköy bld - Beşikdüzü - Trabzon
1946 MYK: Abdallı
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çamkiriş
  Bozlu köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Bozlu
  Gürgenli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
  Kozluca köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1928 K: Turalı
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Vardallı
  Adacık mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Adacık
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Nefsi Şarlı
Eski adı: Akhisar
Çepni yerleşimi
■ Eskiden Şarlı veya Şarli adı verilen yörenin merkez köyüdür. SN
  Dağlıca köy - Beşikdüzü - Trabzon
Eski adı: Mesopliya [ Yun mesoplagia "ortayamaç" ]
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
Eski adı: Yobol
  Sayraç köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Sayraç
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Çamlık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Çamlık
1876 S-Tr: Bedromida [ Yun ]
  Yaylacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: (Yaylacı)
1913e Tezk: Kamuxa [ Yun ]
  Bozalan köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1928: Boşnaklı
1913e Tezk: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
  Karatepe köy - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkezler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1960 DİE: Kabasakal
1913y Tezk: (Kabakıllı)
1876 S-Tr: Bodamlı [ Yun potámi "akarsı, dere" ]
  Bahadırlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: (Bahadır)
1876 S-Tr: Aliboz
  Kalemli köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Manganoboz [ Yun ]
  Köprücek köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: (Köprübaşı)
1876 S-Tr: Cid
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Melikşe
Çepni yerleşimi
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Fol [ Yun Pholí "yuva" ]
Eski adı: Büyük Liman
  Güney köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Güney
1876 S-Tr: İsborli/Usburlu [ Yun ]
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876, 1928 S-Tr, K: Ağırköy
■ Mahallede 6 sülale vardır. Bunlardan dördü Türk, biri Rum ve diğeri de Çerkes-Ubıh asıllıdır. metonio
  Kalınçam köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Fol [ Yun fóli "yuva" ]
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Şova
  Sinanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Sinanlı
1876 S-Tr: İbsalda Filip [ Yun ]
  Caferli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: Caferli
  Ortaköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Ortaköy
1876 S-Tr: Komandere Vamenli
  Karasu köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928 K: Ortamahalle
Byz: Thoania
1928 K: Tonya (idari bölge)
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Hacıköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Hacıköy
1876 S-Tr: Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: İbsalda
  Karaağaçlı köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Yıldız köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Ruka
  Akköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Akköy
1876 S-Tr: Komandere Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandere yerleşim alanının 'Kuman Dersi' şeklinde yorumlararak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Sekmenli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Sekmenli
1876 S-Tr: Kozozi/Kozozli
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Rıdvanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y Tezk: Rıdvanlı
1876 S-Tr: Komandere Raşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Anabedama [ Yun anopotamiá "yukarısulakyer" ]
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Biçinlik
■ Çepni yerleşimi metonio
  Tarlacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1928 K: Gürdallı
1876 S-Tr: Terlata
  Sağrı köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Mangana [ Yun ]

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Işıklar bld - Akçaabat - Trabzon
Eski adı: Visera
Grafik harita göster     haritada ara : km