Trabzon'da 680 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Fidanbaşı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Timara
Çepni yerleşimi
  Dolanlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Aroz [ Yun ]
Çepni yerleşimi
  Çetrik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çetrik
Çepni yerleşimi
  Oğuz bld - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Türkelli
Çepni yerleşimi
  Düzköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Düzköy
Çepni yerleşimi
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Turalıuşağı
Çepni yerleşimi
  Resullü köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Resullü
Çepni yerleşimi
  Yenicami köy - Beşikdüzü - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Ağırtaş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928, 1946 K, MYK: Gâvurkıran
Çepni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Ardıçatak köy - Beşikdüzü - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Ambarlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Ambarlı
Çepni yerleşimi
  Pelitçik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Pehliçukur
Çepni yerleşimi
  Kalegüney köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kalegüney
Çepni yerleşimi
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli bld - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Alagâvur
Çepni yerleşimi
  Şahmelik köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Şahmelik
Çepni yerleşimi
  SeyitAhmet köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: SeyitAhmet
Çepni yerleşimi
  Kutluca köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Xuplu
Çepni yerleşimi
  Kabasakal köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kabasakal
Çepni yerleşimi
  Tepeağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Tepeağzı
Çepni yerleşimi
  Güdün köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Güdün
Çepni yerleşimi
  Denizli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese köy - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Akkilise
Çepni yerleşimi
  Gökçeköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Gökçeköy
Çepni yerleşimi
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dereköy
Çepni yerleşimi
  Üzümözü köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kızılüzüm
Çepni yerleşimi
  Aksaklı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Aksaklı
Çepni yerleşimi
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kireç
Çepni yerleşimi
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
Çepni yerleşimi
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
  Sayvancık köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: İstil [ Yun stili "dikilitaşlar, direkler" ]
Çepni yerleşimi
  Korkutan köy - Beşikdüzü - Trabzon
1960 DİE: Ağılbağı
1928 K: Korkudan
Çepni yerleşimi
  Yeşilköy bld - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Abdallı
Çepni yerleşimi
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Simenli köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1968 K2: Karamağzı
Çepni yerleşimi
  Akçiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Dorukkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dorukkiriş
Çepni yerleşimi
  Takazlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Takazlı
Çepni yerleşimi
  Gölkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1946 MYK: Gölkırış
1928 K: Gölkiriş
Çepni yerleşimi
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çamkiriş
Çepni yerleşimi
  Sütpınar köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kıranmahalle
Çepni yerleşimi
  Çarlaklı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çarlaklı
Çepni yerleşimi
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Nefsişarlı
Osm: Şarlı
Çepni yerleşimi
  Karakaya köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Karakaya
Çepni yerleşimi
  Doğancı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Doğancı
Çepni yerleşimi
  Sayvançatak köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Sayvançatak
Çepni yerleşimi
  Bozlu köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Bozlu
Çepni yerleşimi
  Bayır köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Mahalleköy
Çepni yerleşimi
  Gürgenli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
Çepni yerleşimi
  Kozluca köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914 EH: Turalı
  Ağaçlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kancıma
Çepni yerleşimi
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Vardallı
Çepni yerleşimi
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Adacık
Çepni yerleşimi
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: ŞarlıPazarı
1901 UK: Büyükliman
Çepni yerleşimi
■ Eskiden Şarlı adı verilen idari birimin merkez köyüdür. SN
  Zemberek köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Zemberek
Çepni yerleşimi
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
Eski adı: Yobol
Çepni yerleşimi
  Hünerli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kefli
Çepni yerleşimi
  İskenderli bld - Tonya - Trabzon
1914 EH: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç köy - Tonya - Trabzon
1914 EH: Sayraç
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Çamlık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Çamlık
1876 S-Tr: Bedromida [ Yun Petrómita "Küçük Petroma" ]
  Yaylacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Yaylacı)
1913e Tezk: Kamuxa [ Yun ]
  Bozalan köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913y, 1928: Boşnaklı
1913e Tezk: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
  Karatepe köy - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkezler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1960 DİE: Kabasakal
1913 Tezk: (Kabakıllı)
1876 S-Tr: Bodamlı [ Yun potámi "akarsı, dere" ]
  Bahadırlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Bahadır)
1876 S-Tr: Aliboz
  Kalemli köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Manganoboz [ Yun ]
  Köprücek köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Köprübaşı)
1876 S-Tr: Cid
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Melikşe
Çepni yerleşimi
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
1901 UK: Folbazar n.d. Vakfıkebir [ Yun Folí "yuva" ]
■ Eski adı muhtemelen Fol Köyü (Tonya-Kalınçam) Pazarı anlamında. Köy isimlerinin hemen hepsi 20. yy başında Rumca olduğu halde ilçe nüfusunun daha o tarihte çoğunlukla Çepni adı verilen Alevi geçmişe sahip unsurdan oluştuğu anlaşılıyor. SN
  Güney köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Güney
1876 S-Tr: İsborli/Usburlu [ Yun ]
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876, 1928 S-Tr, K: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam köy - Tonya - Trabzon
1914 EH: Fol n.d. Maden [ Yun fóli "yuva" ]
1901 UK: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Şova [ Yun ]
  Sinanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sinanlı
1876 S-Tr: İbsaldaFilip [ Yun ]
  Caferli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: Caferli
  Ortaköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Ortaköy
1876 S-Tr: KomandraVamenli [ Yun ]
  Karasu köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1901 UK: Tonya
1928 K: Ortamahalle
Byz: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Hacıköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Hacıköy
1876 S-Tr: Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876 S-Tr: İbsalda [ Yun ]
  Karaağaçlı köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1901 UK: Karaağaç
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
Çepni yerleşimi
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Yıldız köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Ruka [ Yun ]
Çepni yerleşimi
  Akköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Akköy
1901 UK: Komandra
1876 S-Tr: KomandraKadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Sekmenli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sekmenli
1876 S-Tr: Kozozi/Kozozli
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
1850: Xoşarlı
Çepni yerleşimi
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Rıdvanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Rıdvanlı
1876 S-Tr: KomandraRaşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Anabadema [ Yun anopotamiá "yukarıdere" ]
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
1914 EH: Piçinlik
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Işıklar bld - Akçaabat - Trabzon
Eski adı: Visera
  Bahçecik mah Trabzon - Merkez - Trabzon
1906 Kiep: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km