Tire'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mehmetler köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Hacımehmet
1890 Kiep: Hacılar
  Yeniçiftlik köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Yeniçiftlik
  Küçükkale köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Kadife-i sagir [ Tr "küçük Kadife" ]
  Ayaklıkırı köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Ayaklıkırı
  Işıklar köy - Tire - İzmir
Kürd yerleşimi
  Büyükkale köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1928 K: Büyükkale
1891 S-Ay91: Kadife-i kebir
1946, 1960: Boğaziçi (idari bölge)
  Yenioba köy - Tire - İzmir
1960e DİE: Darmarayıcedit
1891 S-Ay91: Dar-ı merreyi cedid [ Tr "yeni konak yeri" ]
  Alacalı köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Alacalı
  Eskioba köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Dar-ı mere-i atik [ Tr "eski konak yeri" ]
  Mahmutlar köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Mahmutlar
  Çayırlı köy - Tire - İzmir
1946 MYK: Çetmi
  Başköy köy - Tire - İzmir
1891, 1928 K: Uzgur
  Karateke köy - Tire - İzmir
1891, 1946 MYK: Teke
  Yemişler köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Yemişler
  Ortaköy köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Ortaköy
  Topalak köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Toplak
  Akmescit köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Karakilise
■ 1891 Aydın Salnamesinde Aydın İneabad (Germencik) nahiyesine bağlı Karakilise köyüdür. SN
  Kaplan köy - Tire - İzmir
1891, 1946 MYK: Arpacılar
  Musalar köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Musalar
  Tire ilçe - Tire - İzmir
1333 Batt 2.140: Tîra
Ark Her: Tyrrha/Thyra
■ MÖ 7. yy'da Lidyalılar zamanında kasabanın Tyrrha veya Tarrha adını taşıdığı ve bu sözcüğün Lidya dilinde `kule` anlamına geldiğini Herodotos aktarır. Ancak Herodotos, Evliya Çelebi kadar güvenilir bir kaynaktır. SN
  Dağdere köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Dağdere
  Cambazlı köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Cambazlı
  Somak köy - Tire - İzmir
1891: Sumak?
  Dündarlı köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Dündarlı
  Boynuyoğun köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Boynuyoğun
  Küçükburun köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Küçükburun
  Çeriközü köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Çeriközü
  Çiniyeri köy - Tire - İzmir
1928 K: Çiniyeri
1891 S-Ay91: Çepniyeri [ Tr çepni "aş." ]
  Dibekçi köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Dibekçi
  Kürdüllü köy - Tire - İzmir
1891 S-Ay91: Kürdilli
  Kireli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Kireli
  Dereli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Dereli
  Gökçen bld - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891, 1928 K: Fata
  Çoban köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Çoban
  Kırtepe köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Manda
Byz: Mandaia
  Yeğenli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1946 MYK: Yiğenli
1891 S-Ay91: Yeğenli


Grafik harita göster     haritada ara : km