Tekkiraz'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pelitliyatak bld - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
E1914: Pelityatağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Nurettin köy - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 DfCan: Nureddin
Gürcü yerleşimi
  Ekincik mah Yenikent - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: Öksüzuşağı
Gürcü yerleşimi
  Velibayraktar mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837, 1928 K: Kinexor/Genexor
Gürcü yerleşimi
  Yenikızılcakese köy - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan demir yatakları 19. yy'da Rum madenciler tarafından işletilmekteydi. SN
  Tekkiraz bld - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 K: Tekkiraz
1837, 1910 Kiep: Fenaris [ Yun fanaritsa? "fenercik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bir dönem Fenaris kazası merkezi olduğu anlaşılıyor. 1837'de bu kazanın köyleri Kilas, Goraz , Genehor, Sırma, İçeri Bükü, Nureddin, Kızılca Kilise ile Yağısan, Dizdar ve Yaycı, Sofu, Çukur, Koruklu, Baltalu Yatak ve Cınkırt, Karaağaç Tepesi olarak sayılmıştır. SN
  Sırma mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1891: Kadavat [ Yun katabathys "aşağı bayır" ]
1837: Sırma
  Çayırlı mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928 K: Havzıkara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocuklu köy - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Alevi yerleşimi
  Yağbasan mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
E1914 HSH: Yağbasan
1837: Yağısan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çınarcık köy - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837, 1928 K: Kelas
Gürcü yerleşimi
  Beylerce köy - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: Alavre
Gürcü yerleşimi
  Düzçiftlik mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km