yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Taşlıçay'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gültepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Delavi Kıri [ Kürd Delavê qirê "? yalağı" ]
  Kağnılı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Koje [ Kürd kujê "cinayetyeri?" ]
Eski adı: Miraşe
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
■ Kuje orda bulunan eski yerleşim birimi ve kalenin adıdır. Kağnılı yerleşim adının yeri Miraşe'dir. cetinceto
  Alakoçlu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: İxtiyar
E1918 Beg: Axder
■ Kürd: extiyar (ihtiyar). Köy adını Extiyar Baba türbesinden almıştır. [?? Bu tür efsaneleri kuşkuyla karşılamak gerekir. - SN] cetinceto
■ Kürd yerleşimi Türk
  Gözucu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Şeyxibrahim [ Kürd/Tr "öz." ]
E1918 Beg: Mtnatsor
Kürd yerleşimi (Mikali, Şêxan aşireti).
  Gündoğdu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Şemi Komu [ Kürd Goma Şemê "Şemo'nun çiftliği" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Çökelge köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mardik [ Kürd "Med'ler (Kürtler)?" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
  Samanyolu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Usikomu [ Kürd komikaûsê "Yusuf ağılı" ]
E1918 Beg: Husigikom [ Erm "Yusuf ağılı" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Aşağıdüzmeydan köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Düzmeydan süfla
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
■ Eski bir yerleşim birimi. Köyde Türk nüfus bulunmadığı halde isim Türkçedir. Köy içinde Tape Xaça "haçlar tepesi", Déré "kilise" gibi yerleşim adlarından köy içinde eskiden Ermenilerin de yaşadığı anlaşılabilir. cetinceto
  Yukarıdumanlı köy - Taşlıçay - Ağrı
1968 K2: Yukarı Gelduş
1928 K: Gelduş ulya
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Bayıraltı köy - Taşlıçay - Ağrı
1946 MYK: Didem
Kürd yerleşimi (Mikali, Şêxan aşireti).
  Güneysöğüt köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Çarxıyan [ Kürd çerxiyan "çarkçılar" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Yukarıdüzmeydan köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Düzmeydan ulya
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Geçitveren köy - Taşlıçay - Ağrı
1946 MYK: Gulesor/Gılesor
E1918 K: Keğatsor [ Erm "güzeldere" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak köyüdür. Kürd Gulêsor `kızılgül` yorumu bu nedenle zayıf olasılıktır. SN
  Aşağıdumanlı köy - Taşlıçay - Ağrı
1968 K2: Aşağı Gelduş
1928 K: Gelduş süfla
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Yankaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Alixido [ Kürd alîxido "Alihıdır (öz.)" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Balçiçek köy - Taşlıçay - Ağrı
1928, 1946 K, MYK: Abdelik/Abdalik [ Kürd avdêlik "abdalcık" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Yeltepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1946: Azikomu
1928 K: Azi
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  İkiyamaç köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mirzexan [ Kürd/Tr mîrzexan "Mirza hanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Taşlıçay süfla
Azeri/Kürd yerleşimi
■ 1954'te ilçe oldu. SN
■ İlçe merkezi yerlisi halk arasında Azeri denen Caferi mezhebinden Türkçe konuşan halktan oluşurken zamanımızda yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  Yardımcılar köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Xilfo [ Kürd xelefan "halifeler" ]
Kürd yerleşimi (Nezoi aşireti).
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Xocik [ Kürd "hocacık" ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  Tanrıverdi köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mollaxudeyda [ Kürd mellexwedêda "Molla Hüdaverdi" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
  Düzgören köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kobik [ Kürd kopik "tepecik" ]
Kürd yerleşimi (Nezoi aşireti).
  Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Yukarıtaşlıçay
E1918 Beg: Tsünag [ Erm "karpınar" ]
Azeri yerleşimi
  Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Gundeperi Süfla [ Kürd gundê perê "kenarköy" ]
Kürd/Karapapak yerleşimi
  Dilekyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Girişeran [ Kürd girêşêran "aslantepe" ]
Kürd yerleşimi (Kaskan aşireti).
  Yukarıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Gundeperi ulya [ Kürd gundê pirê "kocakarı köyü" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapakların sonradan yerleştiği bir köydür. cetinceto
  Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kumluca
■ Kürd yerleşimi Türk
  Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Alikur
E1918 Beg: Ağixor [ Erm "tuzluçukur" ]
Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
  Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Leşko [ Kürd "öz." ]
Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Boyuncak köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Leşko Komu [ Kürd koma leşko "Leşko çiftliği" ]
Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
  Kumlubucak köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kumlubucak
Karapapak/Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
  Aras köy - Taşlıçay - Ağrı
1928, 1968: Aras
  Taşteker köy - Taşlıçay - Ağrı
1514, 1928 Krz 107: Üçkilise
E390, E482 Pav 121, MKh: Pakavan [ Erm "tapınakkent" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermeni ülkesinin en ünlü Zerdüştî ateş tapınağı buradaydı. 371 yılında Başkomutan Muşeğ Mamigonyan Bagavan'da İranlılara karşı zafer kazandı. Köyün sırtındaki Taşteker Dağı eski metinlerdeki Nbad/Nipates Dağı'dır. SN
  Aşağıesen köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Boti süfla
1902 Epr I.406: Boti
Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
  Tanyolu köy - Taşlıçay (Suluçem bucağı) - Ağrı
Eski adı: Kızılziyaret
Kürd yerleşimi (Celali aşireti).
■ 4 mezrası bulunmaktadır: Adakent, Ebubeşka, Ziyaret, Delave Dereceka. cetinceto
  Yanalyol köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Körnevruz [ Kürd kurênewroz "Nevruzuşağı (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Plakani aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.