Taşlıçay'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gültepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Delavi Kıri [ Kürd Delavê qirê "? yalağı" ]
  Kağnılı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Koje [ Kürd kujê "cinayetyeri?" ]
Eski adı: Miraşe
Kürd (Şêxan) yerleşimi
■ Kuje orda bulunan eski yerleşim birimi ve kalenin adıdır. Kağnılı yerleşim adının yeri Miraşe'dir. cetinceto
  Alakoçlu köy - Taşlıçay - Ağrı
K2017: Extiyar
1928 K: İxtiyar
E1918 Beg: Axder
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy adını Extiyar Baba türbesinden almıştır. [Bu tür efsaneleri kuşkuyla karşılamak gerekir. - SN] cetinceto
  Gözucu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Şeyxibrahim [ Kürd/Tr "öz." ]
E1918 Beg: Mtnatsor
Kürd (Mikali, Şêxan) yerleşimi
  Gündoğdu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Şemi Komu [ Kürd Goma Şemê "Şemo'nun çiftliği" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Çökelge köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mardik
E1895 HSH: Mardga [ Erm "Mardik (Kürtler)" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
  Samanyolu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Usikomu [ Kürd komikaûsê "Yusuf mezrası" ]
E1918 Beg: Husigikom [ Erm "Yusuf mezrası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Plakani) yerleşimi
  Aşağıdüzmeydan köy - Taşlıçay - Ağrı
Kürd (Plakani) yerleşimi
■ Eski bir yerleşim birimi. Köyde Türk nüfus bulunmadığı halde isim Türkçedir. Köy içinde Tape Xaça "haçlar tepesi", Déré "kilise" gibi yerleşim adlarından köy içinde eskiden Ermenilerin de yaşadığı anlaşılabilir. cetinceto
  Yukarıdumanlı köy - Taşlıçay - Ağrı
1968 K2: Yukarı Gelduş
1928 K: Gelduş ulya
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Bayıraltı köy - Taşlıçay - Ağrı
1946 MYK: Didem
E1895 HSH: Didan
Kürd (Mikali, Şêxan) yerleşimi
  Güneysöğüt köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Çarxıyan [ Kürd çerxiyan "çarkçılar" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Geçitveren köy - Taşlıçay - Ağrı
1946 MYK: Gulesor/Gılesor
E1918 K: Keğatsor [ Erm "güzeldere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Karapapak köyüdür. Kürd Gulêsor `kızılgül` yorumu bu nedenle zayıf olasılıktır. SN
  Yankaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Alixido [ Kürd alîxido "Alihıdır (öz.)" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Balçiçek köy - Taşlıçay - Ağrı
1928, 1946 K, MYK: Abdelik/Abdalik [ Kürd avdêlik "abdalcık" ]
E1895 HSH: Abdalaği
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Yeltepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1946: Azikomu
1928 K: Azi
Kürd (Plakani) yerleşimi
  İkiyamaç köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mirzaxan [ Kürd/Tr mîrzexan "Mirza hanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
Azeri/Kürd yerleşimi
■ 1954'te ilçe oldu. SN
■ İlçe merkezi yerlisi halk arasında Azeri denen Caferi mezhebinden Türkçe konuşan halktan oluşurken zamanımızda yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  Yardımcılar köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Xilfo [ Kürd xelefan "halifeler" ]
Kürd (Nezoi) yerleşimi
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Xocik [ Kürd "hocacık" ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  Tanrıverdi köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Mollaxudeyda [ Kürd mellexwedêda "Molla Hüdaverdi" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
  Düzgören köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kobik [ Kürd kopik "tepecik" ]
Kürd (Nezoi) yerleşimi
  Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
E1918 Beg: Tsünag [ Erm "karpınar" ]
Azeri yerleşimi
  Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Gundeperi süfla [ Kürd gundê pîrê "koca köyü" ]
Kürd/Karapapak yerleşimi
  Dilekyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Girişeran [ Kürd girêşêran "aslantepe" ]
Kürd (Kaskan) yerleşimi
  Yukarıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Gundeperi ulya [ Kürd gundê pîrê "koca köyü" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapakların sonradan yerleştiği bir köydür. cetinceto
  Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kumluca
Kürd yerleşimi
  Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Alikur
E1918 Beg: Ağixor [ Erm "tuzluçukur" ]
Kürd (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
  Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Leşko [ Kürd "öz." ]
Kürd (Celali) yerleşimi
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Boyuncak köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Leşko Komu [ Kürd koma leşko "Leşko (köyü) mezrası" ]
Kürd (Celali) yerleşimi
  Kumlubucak köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Kumlubucak
Karapapak/Kürd (Celali) yerleşimi
  Aras köy - Taşlıçay - Ağrı
1928, 1968: Aras
  Taşteker dağ - Taşlıçay - Ağrı
1514, 1928 Krz 107: Üçkilise
E390, E482 Pav 121, MKh: Pakavan [ Erm "tapınakkent" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Celali) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermeni ülkesinin en ünlü Zerdüştî ateş tapınağı buradaydı. 371 yılında Başkomutan Muşeğ Mamigonyan Bagavan'da İranlılara karşı zafer kazandı. Köyün sırtındaki Taşteker Dağı eski metinlerdeki Nıpat/Nipates Dağıdır. SN
  Aşağıesen köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Boti süfla
1902 Epr I.406: Boti [ Kürd botî "Botanlı?" ]
Kürd (Celali) yerleşimi
  Tanyolu köy - Taşlıçay (Suluçem bucağı) - Ağrı
Eski adı: Kızılziyaret
Kürd (Celali) yerleşimi
■ 4 mezrası bulunmaktadır: Adakent, Ebubeşka, Ziyaret, Delave Dereceka. cetinceto
  Yanalyol köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Körnevruz [ Kürd kurênewroz "Nevruzuşağı" ]
Kürd (Plakani) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km