Türkeli'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gencek köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Gencek
Eski adı: Gencoevleri
  Kuzköy köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Kuzköy
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Oymayaka köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Coray
  Güllüsu burun - Türkeli - Sinop
Ark Sky, TİB 9.239: Kolussa
■ Türkçe isim antik Yunanca addan uyarlanmiştır. SN
  Dırbat burun - Türkeli - Sinop
Eski adı: Dırbat
  Alagöz köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Sırtıvan
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Gündoğdu köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Gündoğdu
Eski adı: Kirtoz
  Yapraklı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Bollu
  Türkeli ilçe - Türkeli - Sinop
1928 K: Ayandon (başka yer) [ Yun "Aziz Andon" ]
1928 K: Türkeli (idari bölge)
■ Eski nahiye merkezi olan Ayandon/Hamamlı köyünün iskelesidir. Bazı kaynaklarda Gemiyanı mahallesi olarak anılır. SN
  Hamamlı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Yarna?
1914 Kiep: Ayandon [ Yun Ágios Antónios "Aziz Andon" ]
■ Ayandon/Türkeli nahiyesinin eski merkezidir. Daha sonra idari merkez bugünkü Türkeli (Gemiyanı) kasabasına taşındı. SN
  Sazkışla köy - Türkeli - Sinop
■ Farklı köylere bağlı Sazak, Kışla ve Suluçukur mahallelerinin birleştirilmesiyle 7.04.1947'de Sazkışla köyü kuruldu. SN
■ Gürcü yerleşimi meriç
  Düzler köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Düzler
  Gemiyanı mah Türkeli - Türkeli - Sinop
1928 K: Gemiyanı
1914 Kiep: Evralı [ Yun Evriáli "geniş kıyı" ]
  Satı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Satı
  Yazıcı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Yazıcı
  Gökçealan köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Cible
  Turhan köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Turhan
Eski adı: Tosos
  Yeşiloba köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Reyfes
  Ekse mah Gökçealan - Türkeli - Sinop
  Yusuflu mah Güzelkent - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Yusuflu
  Gaziler köy - Türkeli - Sinop
1946 MYK: Dayısta
  Tavaca mah - Türkeli - Sinop
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Güzelkent bld - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928, 1968: Helaldı
■ 1989 yılında Helaldı, Keşköyü, Taçahmet, Yusuflu köylerinin birleştirilmesiyle Güzelkent adıyla belediye oldu. SN
  Helaldı mah Güzelkent - Türkeli - Sinop
1928 K: Helaldı
  Keşköy mah Güzelkent - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Keşköy
  Takhable mah Gökçealan - Türkeli - Sinop
Eski adı: T'akhable
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Direkli köy - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Kalasa
Yun: Kolóssa [ Yun "direkler?" ]
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Taçahmet mah Güzelkent - Türkeli - Sinop


Grafik harita göster     haritada ara : km