Sivrice'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yürekkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 K: Avsiye [ Kürd avsiyeh "karasu" ]
  Çevrimtaş köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
E1902 Epr I.139: Ayvos [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1200 Ermeni, 350 civarında Türk ve Süryani nüfusu ile Meryemana kilisesi vardı. SN
  Doğanbağı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 K: Ebutahir
S1199 Mih: Abdahîr
■ Elazığ/Sivrice/Doğanbağı eski bir Türk köyüdür. Selçukludan kalma kümbet bulunmaktadır. Rivayete göre köyü kuran komutan olan Ebu Tahirin adı verilmiştir. Polonyalı gezgin Simeon Ayvoz ve Abutahir köyleri hakkında ''Kharpert masallardaki doğu şehirleri gibi Fırat kenarında, Süryani Ayvozun yanı sıra Türklerle dolu Abduher gibi köyleri de görmek mümkün" diyor. mysoft0023
■ © 28.08.1672 Harput sancağında Ebutahir nahiyesinde Candova ve sair karyelerde Ömer'den mahlul tımarın oğlu Veli'ye tevcih edildiği. deyar heyran
  Kılıçkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 K: Karafto
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fenk mah Kılıçkaya - Sivrice - Elazığ
1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
  Bekerme mah Akseki - Sivrice - Elazığ
1928 K: Bekerme
  Dereboynu köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 K: Teştek [ Erm taşdig "ovacık" ]
  Günbalı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 K: Cafolar/Cafikler [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Kavallı köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Helezor [ Kürd Hêlêsor "kızılyan" ]
  Dikmen köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Cüğe [ Erm cüğ "dal" ]
  Uslu köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Uslu
  Yenice mah Uslu - Sivrice - Elazığ
1928 K: Yenice
  Üğrük köy - Sivrice - Elazığ
1946 MYK: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Kösebayır köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: İsolar [ Kürd "İsa'lar" ]
  Nergize köy - Sivrice - Elazığ
1960-2013: Doğansu
1928 K: Margize/Nargize
■ 2013 tarihli kararname ile Doğansu olan adı yeniden Nergize oldu. katpatuka
  Dedeyolu köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Yukarı Xox
E1902 Epr: Veri Xox [ Erm "yukarı şeftali köy" ]
E1901 Vic: Verin Xôk' [ Erm xox "şeftali" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma kaynaklarında zikredilen Kolkhis adlı yer olmalıdır. (Doğu Karadeniz'deki Kolkhis'ten ayrı bir yerdir.) SN
  Yedipınar köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Xalfe [ Kürd/Tr "halife, kalfa" ]
  Dörtbölük köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Perdik [ Erm pertig "kalecik" ]
  Kürk köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Gürg [ Erm gur'k' "put, heykel" ]
■ Umar'ın işaret ettiği gibi, Asur krallığına ait ünlü dikilitaşı nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Düzbahçe köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Haftasar [ Erm hovt'asar "deredağı" ]
■ Veya Kürd haftsar `yediçeşme`. SN
  Yedikardeş köy - Sivrice - Elazığ
1946 MYK: Karik [ Kürd karik "oğlak (veya gedik)" ]
  BekçiTepe köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Cünd [ Kürd cund "güzel" ]
  Sivrice ilçe - Sivrice - Elazığ
1928 K: Harbato [ Süry xrbato "harabe, ören" ]
■ Balkan muhacirlerinin askânı için 1933-1938'de kurulmuş yeni kasabadır. SN
■ Köy belirtilenin aksine Rumeli göçmenleriyle alakası yoktur. Köyde Türk ve Kürt kökenli vatandaşlar yaşamaktadır. Ve buradaki vatandaşlar buranın en yerlileridir. Yanıbaşında Haftasar, Kürk gibi köyler bulunur. mysoft0023
■ Sivrice 1938 de Atatürk'ün "Buraya bir ilçe kurunuz ve doğunun Yalovası yapınız" talimatı üzerine kurulmuştur. İlk iskan edilenler Arnavut, Boşnak ve Bulgar göçmenlerdir. Öncesinde ilçe merkezi Dedeyolu (Yukarı Hoh) köyüdür. glonass
  Üçlerce köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Samili
  Gölcük mah - Sivrice - Elazığ
1928 K: Gölcük
E1878, E1902 Epr 2.249: Dzovk' [ Erm Ծովք "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu kaynaklarında Şupa ve Eski Yunanca Sophênê adı verilen Erm Dzopk eyaletine/beyliğine adını veren göl ve göl üzerindeki ada kalesi burada idi. 12. yy'da bi süre Ermeni Katoğikosluk makamı olarak hizmet etti. 19. yy başında adada halen yerleşim varken, 19. yy'da terk edildi; daha sonra göl sularının yükselmesi üzerine suya batmıştır. ■ 1884'te Gölcük köyünde 60 hane Ermeni nüfus vardı. SN
  Elmasuyu köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Bersi
■ Kürd: Bersî "gölge önü"? yalcin
  Başkaynak köy - Sivrice - Elazığ
1946 MYK: Keydan [ Kürd qeydan "prangalar" ]
  Sürek köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Sürek
  Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Bişirto [ Süry ]


Grafik harita göster     haritada ara : km