Sinop'da 492 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Gencek köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Gencek
Eski adı: Gencoevleri
  Kuzköy köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Kuzköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Oymayaka köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Coray
  Güllüsu burun - Türkeli - Sinop
Ark Sky, TİB 9.239: Kolussa
■ Türkçe isim antik Yunanca addan uyarlanmiştır. SN
  Dırbat burun - Türkeli - Sinop
Eski adı: Dırbat
  Alagöz köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Sırtıvan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gündoğdu köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Gündoğdu
Eski adı: Kirtoz
  Yapraklı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Bollu
  Türkeli ilçe - Türkeli - Sinop
1928 K: Ayandon (başka yer) [ Yun "Aziz Andon" ]
1928 K: Türkeli (idari bölge)
■ Eski nahiye merkezi olan Ayandon/Hamamlı köyünün iskelesidir. Bazı kaynaklarda Gemiyanı mahallesi olarak anılır. SN
  Hamamlı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Yarna?
1914 Kiep: Ayandon [ Yun Ágios Antónios "Aziz Andon" ]
■ Ayandon/Türkeli nahiyesinin eski merkezidir. Daha sonra idari merkez bugünkü Türkeli (Gemiyanı) kasabasına taşındı. SN
  Sazkışla köy - Türkeli - Sinop
■ Farklı köylere bağlı Sazak, Kışla ve Suluçukur mahallelerinin birleştirilmesiyle 7.04.1947'de Sazkışla köyü kuruldu. SN
■ Gürcü yerleşimi meriç
  Düzler köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Düzler
  Gemiyanı mah Türkeli - Türkeli - Sinop
1928 K: Gemiyanı
1914 Kiep: Evralı [ Yun Evriáli "geniş kıyı" ]
  Satı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Satı
  Yazıcı köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Yazıcı
  Gökçealan köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Cible
  Turhan köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Turhan
Eski adı: Tosos
  Yeşiloba köy - Türkeli - Sinop
1928 K: Reyfes
  Ekse mah Gökçealan - Türkeli - Sinop
  Yusuflu mah Güzelkent - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Yusuflu
  Gaziler köy - Türkeli - Sinop
1946 MYK: Dayısta
  Tavaca mah - Türkeli - Sinop
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Güzelkent bld - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928, 1968: Helaldı
■ 1989 yılında Helaldı, Keşköyü, Taçahmet, Yusuflu köylerinin birleştirilmesiyle Güzelkent adıyla belediye oldu. SN
  Helaldı mah Güzelkent - Türkeli - Sinop
1928 K: Helaldı
  Keşköy mah Güzelkent - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Keşköy
  Takhable mah Gökçealan - Türkeli - Sinop
Eski adı: T'akhable
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Direkli köy - Türkeli (Helaldı bucağı) - Sinop
1928 K: Kalasa
Yun: Kolóssa [ Yun "direkler?" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Taçahmet mah Güzelkent - Türkeli - Sinop
  Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1946 MYK: Baba
  Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Duday
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
  Yenigüler köy - Ayancık - Sinop
1968 K2: Türbe
  Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Güray
  Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
  Topağaç köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Tenetur
  Bürüm köy - Boyabat - Sinop
1530 T: Çorum Divanı
Kürd yerleşimi
  Esentepe köy - Boyabat - Sinop
1968 K2: Yılanlı
  Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Hümer
  Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1928 K: İstefan
1914 Kiep: İstifan
Ark Sky: Stephánê [ Yun "taç" ]
■ Osmanlı döneminde İstefan kaza merkezi olmuş, sonradan ilçe merkezi bugünkü Ayancık’a taşınmıştır. Stephane “taç”, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
  Büyükdüz köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ömerdüz köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1914 Kiep: Zeyve
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
  Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
  Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Lefken [ Yun léukinos "kavaklı" ]
  Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1946 MYK: Akçakese
1928 K: Akçakise [ Tr akçakilise ]
  Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1890 Kiep: Ayancık
Osm: Ayandon (idari bölge)
Osm: İstefan (idari bölge)
■ Daha önce İstefan veya Ayandon adıyla bilinen idari birimin merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşındı. İlçeye eski adını veren İstefan şimdiki Çaylıoğlu köyü, Ayandon ise Türkeli ilçesidir. SN
  Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 K: Kırındı [ Yun krinita "pınarcık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km