yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Sason'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Herib
■ Arap yerleşimi metonio
  Acar köy - Sason - Batman
1928 K: Herend
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur.` Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir. SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
Yr2011 : Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Tanzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
Yr2011 : Memikan [ Kürd "Memolar" ]
  Kavaklı köy - Sason - Batman
Yr2011 : Helena
■ Arap yerleşimi metonio
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Cacas
■ Arap yerleşimi metonio
  Cevizlik köy - Sason - Batman
Yr2011 : Cevzik
■ Arap yerleşimi metonio
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Sinor [ Kürd sînor "sınır" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Heştir [ Kürd hêştir "katır veya deve" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946 MYK: Gidorni
1928 K: Gıdornik
■ Kürd yerleşimi metonio
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
Yr2011 : Keğani [ Erm ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Şeyxkan [ Kürd şêxikan "şeyhçikler" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Göçbeyli mz - Sason - Batman
K2011 İA: Silok/Silek
1946 MYK: Şırlak
  Umurlu köy - Sason - Batman
1928 K: Taraş
■ Arap yerleşimi metonio
  Dereiçi köy - Sason - Batman
Yr2011 : Çayê Alo [ Kürd ]
Eski adı: Bilakşe
■ Kürd yerleşimi metonio
  Karameşe köy - Sason - Batman
1928 K: Sebane [ Kürd sêbanê "üçdam" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Kelhasan köy - Sason - Batman
1928 K: Kelhasan
■ Kürd yerleşimi metonio
  Kilimli köy - Sason - Batman
1928 K: Belave [ Kürd "dağınık" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Tekevler köy - Sason - Batman
1928 K: Gundenü [ Kürd gundê nû "yeniköy" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Gürgenli köy - Sason - Batman
K2011 İA: Koçirenk
1946 MYK: Kaçirink
E1914 K&P: K'açarenk' [ Erm koçérenk'? "göçerler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürd yerleşimi metonio
  Dereköy köy - Sason - Batman
Yr2011 : Maristo
E1914: Marısto
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürd yerleşimi metonio
  Erdemli köy - Sason - Batman
1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946 MYK: Cemalan [ Kürd "Cemaller (aş.)" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Dibek mz - Sason - Batman
1928 K: Tatang
E1914 K&P: Tılat'ang [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
Yr2011 : Keringas
■ Arap yerleşimi metonio
  Dağçatı köy - Sason - Batman
Yr2011 : Çırtınik
1946 MYK: Çirtinik [ Erm ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Kulaksız mz - Sason - Batman
Yr2011 : Mışkeğ
1928 K: Mişkix [ Erm mışkeğ "dumanlıköy" ]
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Helkis [ Kürd ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Sason ilçe - Sason - Batman
1928 K: Kabilcevz/Kabilcoz [ Ar ]
E680 Mam: Sasun/Sasunk' (idari bölge)
E390 Pav: Sanasunk' (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olan 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun veya Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorig, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
■ Arap yerleşimi metonio
  Yakabağı köy - Sason - Batman
1928 K: Xerguk
E1900 Hew 82: Xargurk
■ Kürd yerleşimi metonio
  Yiğitler köy - Sason - Batman
Yr2011 : Geliyan [ Kürd "vadiler" ]
1928 K: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Geçitli köy - Sason - Batman
1928 K: Tarok/Tarux
E1914 K&P: Tarung [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. SN
■ Kürd yerleşimi metonio
  İncesu mz - Sason - Batman
1928 K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Çayönü mz - Sason - Batman
Yr2011 : Çemêşevkî [ Kürd "Şevki pınarı" ]
  Ergünü köy - Sason - Batman
1928 K: Sorik [ Kürd "kızılca" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928 K: Bozikan [ Kürd bozkî/bodikan "aş." ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Yamanlar mz - Sason - Batman
1928, K2011 K, : Mitriban [ Kürd "çalgıcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Erikli köy - Sason - Batman
1928 K: Puşud
E1914 K&P: P'şud [ Erm "dikenli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd yerleşimi metonio
  Çayırlı köy - Sason - Batman
Eski adı: Çememane [ Kürd ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
Yr2011 : Cagut [ Erm ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Dikbayır köy - Sason - Batman
Yr2011 : Kevasik
1928 K: Gavestik
■ Arap yerleşimi metonio
  Yolüstü köy - Sason - Batman
Yr2011 : Kidir
1928 K: Kedér [ Erm keder "dereler" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Derince köy - Sason - Batman
1928 K: Kahkik
E1914 K&P: Kağk'ig [ Erm "kasabacık (veya kalecik)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arap yerleşimi metonio
  Özlüce mz - Sason - Batman
1928 K: Horsanik [ Erm ]
  Taşyuva köy - Sason - Batman
Yr2011 : Badırmut
1928 K: Badramut
E1914 K&P: Badramud
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arap yerleşimi metonio
  Çalışlar köy - Sason - Batman
1928 K: Komik
E1914 K&P: Komk' [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
■ Arap yerleşimi metonio
  Yürekli köy - Sason - Batman
Yr2011 : Harut/Arut
■ Arap yerleşimi metonio
  Meşeli köy - Sason - Batman
Yr2011 : Artem
K2011 : Arutin
1928 K: Arutenk [ Erm Harut'enk'? "Harut'lar?" ]
E1902 Epr, Hew: Hrut [ Erm "Harut (öz.) köyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
■ Arap yerleşimi metonio
  Örenağıl köy - Sason - Batman
Yr2011 : Versengê
1928 K: İrsenk
E1902 Epr: İrtsank' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ CNN Türk gazetesinin 17 Aralik 2014 tarihli haberine göre `Dini İslam, cenazesi kiliseden kalktı.` Mahalle baskisi ile kimlk kartina islam yazdiran Ferman Gez'in kabristan krizi oldu: çünkü esi ve çocuklarinin 4'ü eski dinlerine dönmüslerdi. Örnekağıl ve Karser diye de geçer. Manav
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Keçiler mz - Sason - Batman
Yr2011 : Ağvo
  Yuvalar köy - Sason - Batman
1928 K: Soraxpi [ Erm tsorağpür "derepınar" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Üçdirek mz - Sason - Batman
Yr2011 : Artura/Ertura
  Altıdere köy - Sason - Batman
Yr2011 : Tızze
1928 K: Tızi [ Erm t'zi "incirli" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
Yr2011 : Tanisor [ Kürd tanîsor "kızıltoprak" ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
1928 K: Avirdos
E1914 K&P: Avırdots [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arap yerleşimi metonio

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Kınalı köy - Sason - Batman
1928 K: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
  Soğanlı köy - Sason - Batman
Yr2011 : Xınsorik [ Erm "elmacık" ]
  Yeniköy köy - Sason - Batman
Yr2011 : Malamergi [ Kürd "çayırevleri" ]
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
Yr2011 : Zendüz
  Ambarlı mz - Sason - Batman
Yr2011 : Kırdamok [ Erm ]
  Ziyaret mz - Sason - Batman
Yr2011 : Ağakünüt [ Erm yeğeknud "sazlı" ]
  Sarıgan mz - Sason - Batman
E1900 Hew 82: Saregan [ Erm "dağlı" ]
  Kayadibi mz - Sason - Batman
Yr2011 : Purşenk
E1900 Hew 194: P'irşénk'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Puşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. Manav
  Karayün mz - Sason - Batman
E1900 Hew 194: Tınket
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1900 Hew 194: K'ist'ağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km