Sason'da 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Herib
Arap yerleşimi
  Acar köy - Sason - Batman
1928 K: Herend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur.` Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir. SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
h2011 : Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Tanzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
h2011 : Memikan [ Kürd "Memolar" ]
  Kavaklı köy - Sason - Batman
h2011 : Helena
Arap yerleşimi
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Cacas
E1900 HSH: Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Cevizlik köy - Sason - Batman
h2011 : Cevzik
1928 K: Daraguzi [ Kürd "cevizağacı" ]
Arap yerleşimi
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Sinor [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Heştir [ Kürd hêştir "katır veya deve" ]
Kürd yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946 MYK: Gidorni
1928 K: Gıdornik
Kürd yerleşimi
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
h2011 : Keğani [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Şeyxkan [ Kürd şêxikan "şeyhçikler" ]
Kürd yerleşimi
  Göçbeyli mz - Sason - Batman
K2000 İA: Silok/Silek
1946 MYK: Şırlak
1928 K: Solak
  Umurlu köy - Sason - Batman
1928 K: Taraş
Arap yerleşimi
  Dereiçi köy - Sason - Batman
h2011 : Çayê Alo [ Kürd ]
Eski adı: Bilakşe
Kürd yerleşimi
  Karameşe köy - Sason - Batman
1928 K: Sebane [ Kürd sêbanê "üçdam" ]
Kürd yerleşimi
  Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
h2011 : Hosner
E1900 HSH: Hosner
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilimli köy - Sason - Batman
1928 K: Belav [ Kürd "dağınık" ]
E1900 HSH: Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kelhasan köy - Sason - Batman
1928 K: Gelhasan
E1900: Gelhasanan [ Kürd "Hasanlar pınarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tekevler köy - Sason - Batman
1928 K: Gundenü [ Kürd gundê nû "yeniköy" ]
Kürd yerleşimi
  Gürgenli köy - Sason - Batman
K2000 İA: Koçirenk
1928 K: Kaçirink
E1900 HSH: Xoçarenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dereköy köy - Sason - Batman
h2011 : Maristo
E1900 HSH: Marısto
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erdemli köy - Sason - Batman
1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946 MYK: Cemalan [ Kürd "Cemaller" ]
E1900 HSH: Cımalenk [ Erm "Cemaller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dibek mz - Sason - Batman
1928 K: Tatang
E1914 K&P: Tılat'ang
E1900 HSH: Tatank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
h2011 : Keringas
E1900 HSH: Korınges [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Dağçatı köy - Sason - Batman
h2011 : Çırtınik
1828 K: Çırtinik [ Erm ]
E1900 HSH: Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Kulaksız mz - Sason - Batman
h2011 : Mışkeğ
1928 K: Mişkix
E1900 HSH: Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 K: Helkis [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sason ilçe - Sason - Batman
1928 K: Kabilcevz/Kabilcoz [ Ar ]
E1900 HSH: Xabılcoz
E680 Mam: Sasun/Sasunk' (idari bölge)
E390 Pav: Sanasunk' (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olan 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
  Yakabağı köy - Sason - Batman
1928 K: Xerguk
E1900 Hew 82: Xargurk
Kürd yerleşimi
  Yiğitler köy - Sason - Batman
h2011 : Geliyan [ Kürd "vadiler" ]
1928 K: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
Arap yerleşimi
  Geçitli köy - Sason - Batman
1928 K: Tarok/Tarux
E1914 K&P: Tarung
E1900 HSH: Tarug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1914'te 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. SN
  İncesu mz - Sason - Batman
1928 K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Çayönü mz - Sason - Batman
h2011 : Çemêşevkî [ Kürd "Şevki pınarı" ]
  Ergünü köy - Sason - Batman
1928 K: Sorik
E1900 HSH: Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928 K: Bozikan
E1900 HSH: Bozıkank [ Erm/Kürd "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
  Erikli köy - Sason - Batman
1928 K: Puşud
E1914 K&P: Pışud
E1900 HSH: Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çayırlı köy - Sason - Batman
Eski adı: Çememane [ Kürd ]
Arap yerleşimi
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
1928 K: Cağut
E1900 HSH: Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dikbayır köy - Sason - Batman
h2011 : Kevasik
1928 K: Gavestik
Arap yerleşimi
  Yamanlar mz - Sason - Batman
1928, K2011 K, : Mitriban [ Kürd "çalgıcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolüstü köy - Sason - Batman
h2011 : Kidir
1928 K: Kedir
E1900 HSH: Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Derince köy - Sason - Batman
1928 K: Kahkik
E1914 K&P: Kağkig
E1900 HSH: Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Özlüce mz - Sason - Batman
1928 K: Horsanik
E1900 HSH: Ardzvik [ Erm Արծվիկ "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşyuva köy - Sason - Batman
h2011 : Badırmut
1928 K: Badramut
E1914 K&P: Badramud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çalışlar köy - Sason - Batman
1928 K: Komik
E1914 K&P: Komk' [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
  Yürekli köy - Sason - Batman
h2011 : Harut/Arut
Arap yerleşimi
  Meşeli köy - Sason - Batman
h2011 : Artem
K2000 : Arutin
1928 K: Arutenk [ Erm Harut'enk'? "Harut'lar?" ]
E1900 Epr, Hew: Hrut [ Erm "Harut (öz.) köyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
  Örenağıl köy - Sason - Batman
K2000 : Versengê
1928 K: İrsenk
E1900 Epr: İrtsank [ Erm "papazlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Keçiler mz - Sason - Batman
h2011 : Ağvo
  Yuvalar köy - Sason - Batman
1928 K: Soraxpi
E1900 HSH: Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Üçdirek mz - Sason - Batman
h2011 : Artura/Ertura
1928 K: Ature
  Altıdere köy - Sason - Batman
h2011 : Tızze
E1900 HSH, K: Tızi [ Erm t'zi "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
h2011 : Tanisor
Kürd yerleşimi
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
1928 K: Avirdos
E1914 K&P: Avırdots
E1900 HSH: Arvdots [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi



Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Pivi
E1900 HSH: Pıvi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kınalı köy - Sason - Batman
1928 K: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
h2011 : Xınsorik [ Erm "elmacık" ]
E1900 HSH: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sason - Batman
h2011 : Malamergi [ Kürd "çayırevleri" ]
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
h2011 : Zendüz
E1900 HSH: Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ambarlı mz - Sason - Batman
h2011 : Kırdamok [ Erm ]
  Ziyaret mz - Sason - Batman
h2011 : Ağakünüt [ Erm yeğeknud? "sazlı" ]
  Sarıgan mz - Sason - Batman
E1900 Hew 82: Saregan
E1900 HSH: Tsarekank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayün mz - Sason - Batman
1928 K: Tingit
E1900 HSH: Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1900 HSH: Kist'ağ [ Erm "yarımmahalle?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Xınzorte
E1900 HSH: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Hırut + Hıtni
E1900 HSH: Hrud + Hıtni [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Kakşin
E1900 HSH: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Menişküt
E1900 HSH: Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Mitink
E1900 HSH: Mıktink [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928 K: Dodinik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km