yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Sarayönü'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükzengi köy - Sarayönü - Konya
1968 K2: Bakırpınarı
1928, 1960: Büyük Zengi [ Tr zengî/zengan "çingene" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karabıyık köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Karabıyık
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Boyalı köy - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918: Boyalı
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
  Sarayönü ilçe - Sarayönü - Konya
1928 K: Sarayönü [ Tr Sarayini "barınak mağarası" ]
■ Saray sözcüğü burada `barınak, kapalı yer` anlamındadır. SN
  Ladik bld - Sarayönü - Konya
1968 K2: Halıcı
1282, 1928 Bibi, K: Ladik [ Yun Laodikeía "Laodikê yeri" ]
■ Laodikê Helenistik çağda çok yaygın bir soylu kadın ismidir. MÖ 3. yy civarında kurulan kente MS 1. yy'da Klaudiolaodikéa adı verildi. I Gıyaseddin Keyhusrev (ö. 1211) tarafından tahrip edildiği için Lâdiqîya el-muhteriqa ve Ladik-i suxte `yanık Ladik` adı kullanılır. SN
  Kurşunlu bld - Sarayönü - Konya
1899: Kurşunlu
■ 13.12.1899 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Ladik karyesinden Kurşunlu Yaylası'na nakl-i hane ile karye teşkil olunan mahallin Kurşunlu karyesi namıyla yad olunması. deyar heyran
  Ertuğrul köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Ertuğrul
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Konar köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Kirlikuyu
Kırım Tatarı yerleşimi
  Başhöyük bld - Sarayönü - Konya
1928 K: Umranıhamidî [ Tr "Abdülhamid bayındırlığı" ]
Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Karaçay-Malkar Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Özkent köy - Sarayönü - Konya
1955: Zengen [ Kürd zengan "çingeneler" ]
■ 30/4/1955 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Karabağ Köyü İle, Kadınhan Kazası Sarayönü Nahiyesine bağlı Zengen Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır... deyar heyran
  Kuyulusebil köy - Sarayönü - Konya
1894: Koyul-ı zîr [ Tr Aşağı Koyul ]
yerleşimi
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (=Saideli [Kadınhan]) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çoğunluğu Sarıkeçili Yörük’ü olan köyde ayrıca Akkoyunlu, Honamlı ve Tekeli Yörükleri bulunur. Sarıkeçili soyadları; Ünsallar, Öcallar, Bakırcılar, Güreller ve Güçlüler iken Akkoyunlu olanlar; Yükseller ve Konya soyadlılar, Honamlı Yörükleri ise Ataoğlu ve Gelinayşalar ve Tekeliler, Koçak ve Yavuz soyadlarını taşıyorlar. Mert Çakmak
  Çeşmelisebil bld - Sarayönü - Konya
1928 K: Çeşmeli zebir
1894: Çeşmeli
Ark Pros: Gdanmaa
yerleşimi
■ Bugünkü köy 19. yy sonlarınca Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. Aynı yerdeki antik yerleşimin adı Gdanmaa olarak kaydedilmiş olup, 4.-5. yy'a ait kayıtları mevcuttur. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
Grafik harita göster     haritada ara : km