Sarayönü'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükzengi köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Büyük Zengi [ Tr zengî/zengan "çingene" ]
1912 Kiep: Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karabıyık köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Karabıyık
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Boyalı köy - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918: Boyalı
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
  Sarayönü ilçe - Sarayönü - Konya
1912 Kiep: Sarayönü [ Tr Sarayini "barınak mağarası" ]
■ Saray sözcüğü burada `barınak, kapalı yer` anlamındadır. SN
  Ladik bld - Sarayönü - Konya
1968 K2: Halıcı
1282, 1928 Bibi, K: Ladik
1912 Kiep: Yorganladik
Byz: Laodikea Katakekaumene [ Yun "yanık Laodikea" ]
■ Selevkoslar Devleti kurucusu 1. Seleukos Nikator'un annesi Laodikê adına kurduğu beş kentten biridir. Strabon 1. yy'da `Yanık Laodikeia` adıyla anıldığını bildirir. İslam kaynaklarında Lâdiqîya el-muhteriqa ve Ladik-i suxte `yanık Ladik` görülür. 19. yy gezginleri çok geniş bir ören alanı tarif ederler. Ancak günümüzde antik kentin izi kalmamıştır. SN
  Kurşunlu bld - Sarayönü - Konya
1899: Kurşunlu
■ 13.12.1899 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Ladik karyesinden Kurşunlu Yaylası'na nakl-i hane ile karye teşkil olunan mahallin Kurşunlu karyesi namıyla yad olunması. deyar heyran
  Ertuğrul köy - Sarayönü - Konya
1912 Kiep: Ertuğrul
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Konar köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Kirlikuyu
Kırım Tatarı yerleşimi
  Başhöyük bld - Sarayönü - Konya
1928 K: Umranıhamidî [ Tr "Abdülhamid bayındırlığı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Karaçay-Malkar Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Özkent köy - Sarayönü - Konya
1955: Zengen [ Tr zengân "çingeneler" ]
■ 30/4/1955 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Karabağ Köyü İle, Kadınhan Kazası Sarayönü Nahiyesine bağlı Zengen Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır... deyar heyran
  Kuyulusebil köy - Sarayönü - Konya
1894: Koyul-ı zîr [ Tr Aşağı Koyul ]
yerleşimi
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (=Saideli [Kadınhan]) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çoğunluğu Sarıkeçili Yörük’ü olan köyde ayrıca Akkoyunlu, Honamlı ve Tekeli Yörükleri bulunur. Sarıkeçili soyadları; Ünsallar, Öcallar, Bakırcılar, Güreller ve Güçlüler iken Akkoyunlu olanlar; Yükseller ve Konya soyadlılar, Honamlı Yörükleri ise Ataoğlu ve Gelinayşalar ve Tekeliler, Koçak ve Yavuz soyadlarını taşıyorlar. Mert Çakmak
  Çeşmelisebil bld - Sarayönü - Konya
1928 K: Çeşmeli zebir
1894: Çeşmeli
Ark Pros: Gdanmaa
yerleşimi
■ Bugünkü köy 19. yy sonlarınca Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. Aynı yerdeki antik yerleşimin adı Gdanmaa olarak kaydedilmiş olup, 4.-5. yy'a ait kayıtları mevcuttur. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak


Grafik harita göster     haritada ara : km