Sarıköy'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hodul köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Hodul
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristan Filibe Kızılcık köyünden [ Bulg. "Dren" ] gelenler tarafından 1878'de kurulmuştur. Manav
  Hafızhüseyinbey köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Y1905: Elbizli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 1200 nüfuslu Rum köyünün halkı 1922'de Çerkes çetelerince öldürüldü. SN
  Armutlu köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Ç1920: Sizi
1928 K: SiziHasanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürgün edilen 14 köyden bir tanesidir. (9 Haziran 1923) Perit Taymaz
  Gelgeç köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Gelgeç
Pomak yerleşimi
  Çifteçeşmeler köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: ÇifteÇeşme
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çığmış köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Çığmış
1890 Kiep: Çokmuş (dağ) [ Tr "çökmüş" ]
Yörük yerleşimi
■ Çığmış/Çokmuş esasen dağın adıdır. Yörük Keçideresi obası ile daha aşağıdaki Çerkes Keçideresi köyü ayrılmıştır. SN
  Dereköy köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Ç1920: Pişeka
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıköy bld - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1906, 1928 Kiep, K: Sarıköy
Yun: Zeleía
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 'Sarı' Yunanca Zeleia adından doğal ses evrimi yoluyla türemiş olmalıdır. 20. yy başında Rum nüfusun da Sarıköy adını kullandığı anlaşılmaktadır. SN
  Ayvalıdere köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Ayvalıdere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Havutça köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Y1905 Im: Havutça
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Körpeağaç köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: GâvurKöy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km