yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Samandağı'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1946 MYK: Çevlik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Kapısuyu köy - Samandağı - Hatay
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Büyükoba köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
Eski adı: Arifobası
■ Türk yerleşimi metonio
  Çamlıyayla köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Metelik Obası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948 RG: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1940, 1946 RG, MYK: Alevışık
1900: Levşiye
A1154 İdr: Es-suweydiye [ Ar "karaca" ]
1935, 1946 Sanj, MYK: Süveydiye (idari bölge)
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Saman Dağı/Cebel Sam’an esasen ilçenin güneyindeki dağın adıdır. 1948'de ilçe adı olarak benimsenmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Zizaniye
  Hıdırbey köy - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Ceylandere köy - Samandağı - Hatay
1990 DİE: Seldiren Gömmece
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Yoğunoluk köy - Samandağı - Hatay
1526 T: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Vakıflı köy - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Vakıflı
E1902 Epr: Hıdırbey Vakfı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde 1938'den sonra kalan Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Şükrü Kanatlı mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Zeytuni İslam Köyü
■ Köy halkı tarafından arapça (Cırıri) diye de isimlendirilir . Ömer Faruk
  Yeniköy köy - Samandağı - Hatay
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Çilli
1935 Sanj: Cilliye [ Ar "aş." ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Seldiren köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
■ Türk yerleşimi metonio
  Teknepınar köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Batıayaz
1935 Sanj: Bitiyas
Rom: Pédias [ Yun "düzyer, ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Klasik kaynaklarda Pédias, Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba muhtemelen bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş olmalıdır. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Türkçe olmayan yer adları serbest çağrışım yoluyla ses benzerliğine sahip Türkçe adlara çevrildi. Batıayaz adı Hatay'a özgü olan bu yöntemin eseridir. 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı resmen iade edildi. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Eriklikuyu köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Hacıhabibli
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Hacıhabib [ Ar/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Mızraklı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mızraklı
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Çöğürlü köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Sabuncilli
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Sutaşı bld - Samandağı - Hatay
1946 MYK: Sabunlu
1935 Sanj: Sabuniye
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Kuşalanı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Koyunoğlu bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Cerepderesi
1935 Sanj: Vadi Cereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Fidanlı köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Çapar
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
■ Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi metonio
  Yeşilköy köy - Samandağı - Hatay
■ 1990'da Koyunoğlu / Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
■ Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi metonio
  Uzunbağ bld - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1946 MYK: Büyüknehir Rıdvanlı
1935 Sanj: Nehr kebir [ Ar "büyüknehir" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Akpınar mah Aknehir - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1960 DİE: Akınyolu
1940 RG: Asakirli
1935 Sanj: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercikli" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Çubukçu köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
■ 1957'de kuruldu. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilyazı köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Ziri Beyt Cıdyana [ Ar zîri "ada" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Avcılar köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı bir mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
  Huzurlu köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
  Ataköy köy - Samandağı - Hatay
1946 MYK: Hamdunlu
1935 Sanj: Hamduniyye
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Üzengili köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Selca
■ Türk yerleşimi, Defne ilçesine bağlıdır metonio
  Özbek köy - Samandağı - Hatay
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
■ Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi metonio
  Çökek köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
■ Türk yerleşimi, Defne ilçesine bağlıdır metonio
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940 RG: Nahırlı
1935 Sanj: Nağayri [ Ar en-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Hüseyinli köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
■ Türk yerleşimi, Defne ilçesine bağlıdır metonio
  Aknehir bld - Samandağı - Hatay
1960 DİE: Akınyolu + Nahırlı
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
■ Eski Akınyolu (şimdi Akpınar) ve Nahırlı (şimdi Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te kuruldu. SN
  Büyükçat köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1940 RG: Binat
1935 Sanj: Xırbe Minâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Tavla bld - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1940 RG: Tavla
1935 Sanj: Tavile [ Ar eṭ-ṭawîle "uzunyer?" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Samandağı dağ - Samandağı - Hatay
Arab: Cebel Samˁan [ Erm "(Aziz) Simeon Dağı" ]
■ 6. yy’da Antakya’da yaşamış olan Aziz Simeon'un manastırı bu dağın zirvesinde olup her devirde önemli bir dini ziyaret olagelmiştir. SN
  Yeniçağ köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Tavuklu
1935 Sanj: Tavakiye [ Ar tawq "pencere" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi
  Meydan köy - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Miyadun [ Ar meyâdîn "alanlar" ]
Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Şükrü Kanatlı mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Zeytuni İslam Köyü
■ Köy halkı tarafından arapça (Cırıri) diye de isimlendirilir . Ömer Faruk
  Şükrü Kanatlı mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Zeytuni İslam Köyü
■ Köy halkı tarafından arapça (Cırıri) diye de isimlendirilir . Ömer Faruk
  Şükrü Kanatlı mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Zeytuni İslam Köyü
■ Köy halkı tarafından arapça (Cırıri) diye de isimlendirilir . Ömer Faruk
Grafik harita göster     haritada ara : km