Sağınlı'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şenağpür
E1900 AY, K&P: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 85 Ermeni nüfusu ve Surp Sahag kilisesi vardı. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıvan
E1900 AY, Epr I.408: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'ten önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. SN
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Gran/Kran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Dirişik [ Kürd dêrişik "harabecik" ]
  Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Nuh
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Avilcin
E1900 HSH: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertak
E1914 K&P: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Süre
E1900 HSH: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Soğuksu köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Çemiurus [ Kürd çêmê urus "Urus (köyü) pınarı" ]
  Bölüklü köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1946 MYK: Permiz
1928 K: Permis [ Erm ]
  Ayrancı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Gövij
  Topağacı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kepesor [ Erm ]
  Sağırkaya köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Akçakonak mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Köşki ampas [ Kürd "Ampas köşkü" ]
  Fıstıklı mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Norşen [ Erm "yeniköy" ]
  Selim mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Selim
  Doğancı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Suzan
E1914 K&P: Suzants [ Erm "Sozo'lar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oğlaklı mah Doğancı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arincik
E895 HSH: Ar'nçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sağınlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Simos [ Erm ]
1928 K: Uçum (idari bölge)
■ Uçum nahiyesine adını veren asıl Uçum şimdiki Sürücüler köyüdür. SN
  Çatakdeğirmen köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kiğıs [ Erm ]
E1914 K&P: Géğis
E1900 Epr I.483: Keğis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güney yanında bir tepe üzerinde bulunan çok eski tarihli Surp Hovhannes manastırı 20. yy başında sağlam durumdaydı. SN
  Çayırlı mah Çatakdeğirmen - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kâpars
  Sürücüler köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Uçum
1928 K: İspayert (idari bölge)
E1900 AY, K&P: Spargerd (idari bölge) [ Erm "kalkanhisar" ]
■ İspayert/Uçum nahiye merkezi burada iken daha sonra Sağınlı/Simos kasabasına taşındı. SN
  Doğrular mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Üsb İslam
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karaduman mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Usp'/Husp [ Erm vosb? "mercimek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenler mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Köşki pazu [ Kürd "Pazu köşkü" ]
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Bedran
E1900 K&P: Betar/Betrants [ Erm "Bedro'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayır mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Berisıpi [ Kürd berêsipî "akkıyı" ]
  Konaklar mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: İspandan [ Kürd ]
  Otluca mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Hüruk' nerkin [ Erm ur'ik? "aşağı korucuk?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te yukarı ve aşağı mahallede toplam 410 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Hacımehmet mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Çemihecimihmed [ Kürd "Hacı Mehmet pınarı" ]
  Elmacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K&P, K: Talarıs [ Erm talark' akk. talarıs "yeşiller" ]
E1900 HSH: Talars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Elmalı mah Elmacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tosuh
E1914 K&P: Tosu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaca köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K2000: Kêğes [ Erm kéğıs "köyler" ]
1928 K: Mezrei End
  Derince köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Puns/Püns [ Erm punk, punıs "yuvalar" ]
  Bağarası mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tırnasan [ Erm ]
  Gümüşoluk mah Yenicik - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Hevindan
E1914 K&P: Havdants
E1900 HSH: Avındants
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Öztoprak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arat
K1914 K&P: Harad/Harat'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 70 Ermeni nüfusu ve Surp Boğos Bedros kilisesi vardı. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900: Abarank [ Erm Ապարանք "konak, mülk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Besili mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mıce
E1914 K&P: Mişa [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 6 hanede 40 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Nurs köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1960-2012: Kepirli
1928 K: Nors/Nurs [ Erm nors "yeniler" ]
■ Bediüzzaman Said Nursi'nin (doğrusu belki Norsî) köyüdür. SN
■ 28.6.2012 tarih ve 3617 sayılı Bakan onayı ile resmi adı "Nurs" olarak değiştirilmiştir Abdullah
  Aşağışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Livar
E1914 K&P: Lvar [ Erm "çanak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mut mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mut
E1914 K&P: Mut' [ Erm "karanlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağıayvacık mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900 HSH: Kotents
E1900 AY, K&P: Nerkin Godents/Gıtants [ Erm "Aşağı Koto'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yurtiçi mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Küncis
  Kalkanlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Çırçak [ Erm çırçax "sudeğirmeni" ]
  Göze mah Kalkanlı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mat
E1900 AY, K&P: Mad [ Erm mad "yakın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Nirpan
E1914 K&P: Nırpan [ Erm ]
E1900 HSH: Nerban/Nerpan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Konak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kânis
E1900 HSH: Konis/Kones
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Döküktaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Ovıs
E1900 HSH: Ov [ Erm hov "soğuk, serin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayaş mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Varas [ Erm ]
  Yoğurtlu mah Yukarıçalı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Hoğant [ Erm ]
E1900 AY, K: Oğand [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çavuşlar mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Harkin [ Erm ]
E1902, 1928 Epr I.285, K: Arekin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeşler mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Varnis [ Erm ]
  Kayalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şinıs
E1900 HSH: Şirinıs [ Erm ]
  Olgunlar mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parkik
E1900 HSH: Barkants [ Erm "Barkev'ler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilek mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: End [ Erm ant "ekinlik" ]
  Yenigün mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1941: Tereşin
1928 K: Nereşin
E1900: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Topluca mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Çemihasan [ Kürd "Hasan pınarı" ]
  Ölçülü mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Aros [ Erm arôs "ekilmemiş toprak" ]
  Kaleli mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağiki Hıristiyan [ Erm/Kürd tağik "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylalı mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Sifkâr
E1900 AY, K&P: Sévkar [ Erm "karataş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Cacvan/Çajvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıçalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Yukarı Üreh
E1914 K&P: Hüruk' verin [ Erm ur'ek? "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yukarıayvacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kötıs yukarı
E1900 AY, K&P: Verin Godents/Gıtants
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Pazents [ Erm "şahinler" ]
E1900 HSH: Bazents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
K1914: Tanzis
K1914 K&P: Dantsik [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt'/Xut' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Tıvados
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1900 HSH: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km