Sürmene'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Oylum bld - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 K: Vunit [ Yun vunída "dağcık" ]
1913y Tezk: (Çayırlı)
  Fındıcak köy - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 K: Büyük Ğorğor [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1913y Tezk: (Cevizli)
  Birlik köy - Sürmene - Trabzon
1928 K: Ğorğor [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1876 S-Tr: Ğorğor-i Kebir
  Armutlu köy - Sürmene - Trabzon
1928 K: Ğorğor [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1876 S-Tr: Ğorğor-i kebir
■ 1960'lı yıllarda Fındıcak köyünden ayrılmıştır. kadirb.
  Yazıoba köy - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 K: Ovya [ Yun ]
1876 S-Tr: İvyan?
  Küçükdere köy - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 K: Küçük Ğorğor [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1876 S-Tr: Ğorğor Sağir
  Petekli köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Celaliye)
1876, 1928 S-Tr, K: Makavla [ Yun ]
  Üzümlü köy - Sürmene - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Xora [ Yun "köy" ]
1530 T-Kar: Zaxora
  Gültepe köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Hacılar)
1876, 1928 S-Tr, K: Kucera [ Yun ]
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi
  Çimenli köy - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Büyüktepe)
1876, 1928 S-Tr, K: Lazant/Lazanat [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
  Yukarıçavuşlu köy - Sürmene - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Yukarı Kumanit [ Yun ]
  Aşağıçavuşlu köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Mescitli)
1876, 1928 S-Tr, K: Aşağı Kumanit [ Yun ]
■ Bir Türk kavmi olan Koman'larla ilişki kurulması fantezidir. SN
  Karacakaya köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Soğukpınar)
1876, 1928 S-Tr, K: Macuka
Byz: Matsouka
  Muratlı köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Küçükali)
1876, 1928 S-Tr, K: Zavli
  Kahraman köy - Sürmene (Köprübaşı bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Ormanlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Kilima [ Yun ]
  Sürmene ilçe - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Türkyuvası)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Sürmene
Ark Str: Sousourmêna
■ 1819'da yazan Trabzonlu Pjişgyan'a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin'den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar., Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 18447'de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey'e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen (19. yy ortalarında) Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913'te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. SN
  Çiftesu köy - Sürmene - Trabzon
1928 K: Çiftesu
Eski adı: Filidoz + Bediras
■ Macuka'ya bağlı Filidoz ile Cikoli (Yokuşbaşı) na bağlı Bediras mahallelerinin birleştirilmesiyle 20. yy başlarında kurulmuş bir köydür. SN
  Yemişli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (İncirli)
1876, 1928 S-Tr, K: Anaraş [ Yun anoráxê "yukarıyamaç" ]
  Koyuncular köy - Sürmene (Köprübaşı bucağı) - Trabzon
1916 Kiep: Vodan
1913y Tezk: (Gürgencik)
1876, 1928 S-Tr, K: Vadon [ Yun ]
  Yokuşbaşı köy - Sürmene - Trabzon
1916 Kiep: Tsikolin
1913y Tezk: (Hızırilyas)
1583, 1928 Tah, K, K: Cikoli [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Asmalı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1928 K: Murkandoz [ Yun ]
1916 Kiep: Murkandos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Theo
  Ortaköy köy - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Cikaron/Zikaron [ Yun tzikárôn "Çerkezler?" ]
■ Bak. Vakfıkebir Karatepe maddesi. SN
  Aksu köy - Sürmene - Trabzon
1916 Kiep: Asu [ Yun ]
Eski adı: Ayfuka [ Yun ágios Phókas "Aziz Foka" ]
■ Ayfuka köyün mü, yoksa bir mevki veya mahallenin adı mıdır, anlaşılamadı. ■ Sinoplu Aziz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop'tadır. SN
  Zeytinli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K, K: Xalanik
Byz B&W: Xalanikê
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1458 yılında Trabzon prensesi Theodora'nın Akkoyunlu Uzun Hasan'a sunduğu çeyiz listesinde bu köy vardır. ■ 1876 salnamesinde Halanik-i İslam ve Halanik-i Rum olmak üzere iki mahalledir. SN
  Orta mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Zarha
  Soğuksu mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Gölonsa
  Dirlik köy - Sürmene - Trabzon
1916 Kiep: Tsita
1913y Tezk: (Boğazlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Cida [ Yun koítê "yatak" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Üstündağ köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Hanlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Karakanzi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Balıklı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K, K: Civera/Zivra [ Yun ]
  Ormanseven bld - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Halkalı)
1876, 1928 S-Tr, K: Sévexo [ Yun ]
  Kastel mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kastel [ Yun Kasteli "kalecik" ]
  Baştimar mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Baştimar
  Yeniay bld - Sürmene - Trabzon
1928 K: Sargona
1913y Tezk: (Tersaneli)
1876 S-Tr: Sarkona Mesaxoru [ Yun mesoxora "ortaköy" ]
■ Eski Adı: Mahno kadirb.
  Kumru mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1916 Kiep: Xamanda
1876, 1928 S-Tr, K: Xamandoz [ Yun ]
  Kuşluca mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Gogoşlu
  Kemerli mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 K: Kemerli
■ Eski Adı: Kimirli kadirb.
  Gökçesu mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 K: Sargona [ Yun ]
  Kutlular mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 K: Makrandoz [ Yun makriántôn "uzakyurt veya uzunlar yurdu" ]
  Kuleli mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kugulli


Grafik harita göster     haritada ara : km