Polatlı'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ömerler köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Ömerler
  Gülpınar köy - Polatlı - Ankara
K2000 birn: Milsefa
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir deyar heyran
  Sazılar köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Sazılar
1919 UK: Sağzılar
  Hacıosmanoğlu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K2000 birn: Hecosmana
Kürd (canbeg) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Köseler
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Yassıhöyük köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Yassıhöyük
Ark Xe, St: Górdion/Gordíeion
■ Antik Gordion adı Yunancaya muhtemelen Frig dilinden gelmektedir. SN
  Yenice köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Yenice
  Uzunbeyli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  Türktaciri köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Türktaciri [ Tr Tacirli/Tecirli "aş." ]
■ “Tacir” Yörük cemaatlerine mensup kabilelerin yaşadığı köyün ilk yerleşme yeri, Sakarya Irmağının batı yakasında bulunan Adaiçi mevkiidir. Bataklıktan dolayı bugünkü yerine taşınmıştır. SN
■ İfraz-ı Zülkadriye Türkmenlerinden ayrılan Tacirli cemaati Rakka dahilinde iskân edilmiş oldukları halde bir kısmı firar ile Çukurova taraflarına gelmiş olduklarından bunların meskenlerine iadelerine dair Maraş beylerbesine hüküm. g.tt (1121 Hicri) deyar heyran
  AdaToprakpınar köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K2000: Adalu
1928 K: AdaToprakpınar
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Sinanlı köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K2000 birn: Sînaye Şuse
■ Kısmen Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Kismen Cerkes ve Laz yerlesimi. Manav
  Beşköprü köy - Polatlı (Günyüzü bucağı) - Ankara
1919 UK: Beşköprü
■ Burada bulunan Sakarya üzerindeki tarihi köprü Bizans kaynaklarında Zompê Köprüsü adıyla anılır. Karş. Komnena 490. SN
  Eskikarsak köy - Polatlı - Ankara
K2000: Zirka [ Kürd zirkî/zirkan "aş." ]
1919 UK: Korsaklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Zirkanlı aşireti mensubu Kürt ailelerin oturduğu Eskikarsak köyü yaklaşık 15 hane, köye bağlı Elbak Mahallesi ise yaklaşık 30 hanedir. Elbak’ta oturanlar Eskişehir-Günyüzü nahiyesinden gelen Türk ailelerdir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946 MYK: Kürttaciri
Kürd (Canbeg/Terikan) yerleşimi
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Sakarya köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Tırnaksız
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Sarıoba köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Sarıoba
  Müslim köy - Polatlı - Ankara
1530, 1928 T-Ana, K, K: Müslim
  Oğuzlar köy - Polatlı - Ankara
1919 UK: Yağar
  Şabanözü köy - Polatlı - Ankara
1919 UK: ÇobanÖzü
Kürd (Rutan) yerleşimi
  Karahamzalı köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919 UK: Karahamzalı
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına bağlandıkları... deyar heyran
  Basri köy - Polatlı - Ankara
1906: Basri
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Avşar köy - Polatlı - Ankara
1946 MYK: Burhaniye
Boşnak yerleşimi
  Polatlı ilçe - Polatlı - Ankara
1928 K: Polatlı [ Tr polat "çelik" ]
■ © 27.03.1837 Pamuk ipliğinden yapılan çadırlar çabuk eskidiğinden Kürd ve aşiretlerin kullandıkları siyah renk çadır kumaştan tecrübe için yüz zıra kumaş gönderilmesinin Karaman Müşiri'ne emri. © »»» 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. © »»» 22.06.1908 Haymana kazası dahilinde Polatlı İstasyonu'nda teşkil edilen belediye dairesi varidatına bu yıl mal sandığınca iştirak edilmemesi, → nahiye bile olmayan bir yere ← ne suretle belediye teşkil olunduğunun izah edilmemesinden kaynaklandığı, durumun açıkca izahı gerektiği. deyar heyran
  Çimenceğiz köy - Polatlı - Ankara
Boşnak yerleşimi
  Yenimehmetli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919 UK: YeniMehemedli
1928 K: Rutanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale "çıplaklar (aş.)" ]
Kürd (Rutan) yerleşimi
  Yağmurbaba köy - Polatlı - Ankara
1815: Yağmurbaba
■ © 02.12.1815 Ankara'ya bağlı Aşağı kasabada Kıblelizade Çiftliği dahilinde bulunan Yağmur Baba karyesinde bulunan mescidin camiye tahviliyle hitabet görevinin Ahmed Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
  Karapınar köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Karapınar
Kürd yerleşimi
■ Köy Ortaçağda bölgeye iskan edilen sünni Kürtlerden ve 100 yil önce bölgeye yerleştirilen Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. yalcin
  Toydemir köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Tavıdemir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ © 27.05.1912 Ankara vilayeti dahilinde Haymana'da kırkbir hane muhacir iskan olunan mahalde Tavıdemir namıyla bir karye teşkili. deyar heyran
■ Bulgaristan Dobriç'ten muhacir Tatar yerleşimi. Manav
  Hacımuslu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K2000: Avda
1928 K: Hacımuslu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Eskipolatlı köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Eskipolatlı
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Türkkarsak köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Karsaklı [ Tr Karsak "aş." ]
■ © 01.10.1906 Sivrihisar kazasından ayrılarak Haymana'ya bağlanan Karsaklı ile beraber Karahamzalı ve Polatlı ile beraber Menteşe karyelerinin ... deyar heyran
  Ilıca köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919 UK: Ilıca
Kürd (Mikailli/Tirkî) yerleşimi
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Karabenli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K2000: Rutê Gazê
1928 K: Karabenli
Kürd (Rutan ) yerleşimi
  Karakuyu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Karakuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Şeyhahmetli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Eski adı birn: Kırpoğlu [ Kürd qirpoli ]
1928 K: Şeyhahmetli
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ “Şeyahmedli”, Bozulus (Tabanlı) Türkmen aşiretine bağlı bir cemaattir. Genellikle Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesine iskan edilmiştir. Köyün ilk yerleşme yeri Mermer-kaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğüdür (Şeyhahmetli Yaylası). SN
  İnler köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Eski adı: Mikail [ Kürd Mikailli "aş." ]
1919 UK: İnler Katrancı
Kürd (Mikali / Millî ) yerleşimi
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
  Hacımusa köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Hacımusa
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahi­yesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Mıcıkoğlu mah Hacımusa - Polatlı - Ankara
K2000: Micixa
Kürd (Canbeg/Teriki) yerleşimi
  Kargalı köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Kargalı
Kürd yerleşimi
■ 29.09.1916 Haymana kazasına Ekiciler, Zerneşe, Kargalı karyeleri namına zimmet kaydolunan öşürlerin... deyar heyran
  Sabanca köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919 UK: Sabanca
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Yenidoğan köy - Polatlı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kuşçu köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Kuşçu
  Sincik köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Sincik [ Kürd sincik "iğde" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Poyraz köy - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 K: Poyraz
1530 T-Ana: Poryâs
  Ördekgölü köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Ördekgölü
Boşnak yerleşimi
■ © 21.06.1951 Ankara ili Haymana ilçesinin Merkez bucağına bağlı Ördekgölü köyünün Polatlı ilçesinin Yenimehmetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Takriben 1970li senelerde Boşnakça ana dilin konuşulduğu not edilmiştir. Manav
  Şeyhali köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Şeyhali
  Taşpınar köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Ahmetpınarı
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yeşilöz köy - Polatlı - Ankara
K2000 birn: Memelan
1946 MYK: Kokar
Kürd (Canbeg / Têrikî ) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy ado Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Karayavşan köy - Polatlı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Samutlu bld - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1968 K2: Temelli
1928 K: Samutlu [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
  Kayabaşı köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Kayabaşı
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Karakaya köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Karakaya
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çokören mah Samutlu - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1919 UK: Çokviran
■ © 24.08.1909 Haymana'nın Ücret ve Çokviran karyelerinin otlak yerleriyle arazisine muhacir iskanının tahkiki. deyar heyran
  Alcı mah Samutlu - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1946 MYK: Alcı
1928 K: Alçı
  Alagöz mah Samutlu - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 K: Alagöz
  Ücret mah Samutlu - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 K: Ücret
■ © 29.04.1949 Ankara'nın Haymana ilçesi İkizce bucağına bağlı Ücret köyünün Polatlı ilçesinin Temelli bucağına bağlanması. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km