Pertek'de 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
Alevi/Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Şavak Kürdüdür, köyde Alevi bulunmamaktadır. metonio
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Titinik [ Erm tıtenik' "dutluklar" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Behrav
1928 K: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Tahsu
Eski adı: Taxsiyan
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Koxpınik [ Erm ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
K2000: Kurmeş
1960: Orcan
1946 MYK: Komraşyukarı [ Kürd komreş "karamezra" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Nisirto
■ Baraj gölüne battı. SN
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Zeverek
1928 K: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Veya Kürd Sêvgar `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1960e DİE: Balan
1928 K: Cücke [ Kürd cûckê "civciv" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kızılmağara
1928 K: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu "iddiası" ise yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
  Sava mz - Pertek - Tunceli
1912 ÇEr: Sava
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2000: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
1960e DİE: Sağmanderesi
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Nüfusu asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. ■ Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden (Alan Aşireti ) gelmişlerdir. [Nazım] SN
  Vayna mz - Pertek - Tunceli
1912 ÇEr: Vayna
Alevi yerleşimi
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Sağman
E1900 AY: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Dereli
Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2011: Ormkix
1928 K: Rumkéğ/Oromkéğ [ Erm hromkéğ "Rumköyü" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Gulbari [ Kürd gulbari "gülbahçesi" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ulupınar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Erindek
Eski adı: Yerindek [ Erm yer'antag "kaynarca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
1928 K: Pertek
E1914 K&P: Pertag n.d. Surpdigin [ Erm Surp Digin "Azize Hanım (Meryemana)" ]
E1900 AY, Epr I.397: Pertag [ Erm "kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ İlçe merkezi yerlileri çoğunlukla Karakeçili aşiretinden Sünni Oğuz Türkmenleridir. metonio
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Şuşenk [ Erm şuşank' "zambaklı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
Eski adı: Kadılı
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Korluca köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Tilköy
E1900 AY, K: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Sürgüç [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ağzonik [ Erm ağtsnig ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Puhatariş
1928 K: Poxateris [ Erm p'oxatrik' "göçmenler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Çartik
Eski adı: Çarxik [ Kürd çarxik "çarkçık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1900 AY, K: Mercimek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968 K2: Çerçemler
1946 MYK: Kaveler mz.
Alevi/Sünni yerleşimi
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tanz
E1900 AY: Tants [ Erm Թանց "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Balaşér/Balaşar [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yukarıyakabağ köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Göztepe mz - Pertek - Tunceli
Eski adı: Şürük [ Kürd "gündoğumu" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Paşavenk
E1900 AY, K&P: Paşxavank/Paşxag [ Erm Paşxavank' "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köy Sünni Karakeçili Oğuz Türkmenleri ve Alevi Zazaların ortak yaşadığı bir köy iken Türklerin çoğunlukla Pertek ilçe merkezine ve Elazığa göçüyle nispi çoğunluğu Alevi Zaza olan bir köy haline gelmiştir. metonio
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Abdolu
1928 K: Avduli/Abduli
E1900 AY: Abdoli Mezre [ Kürd avdolê "vadisuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler Kurmanç-Kürt, Sünniler Karakeçili Türkmenidir. metonio
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Haresenk
1928 K: Xarsinik
E1902 Epr II.165: Xarésik [ Erm "Xarsianon'lular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Xarsiana, Xarsianon Thema Ortaçağda Bizans'ın Sivas Güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayeti idi. SN
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
h2011: Qeceran
E1900 AY, K: Kacar süfla ve ulya [ Kürd/Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Tezikan mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Koçpınar
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Samak
E1900 AY: Tsamak [ Erm "kuru" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaxi [ Erm xax ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Arpalı
1928 K: Musaderiç
Byz Pr: Lytararizôn
E666, E1878 Aşx, AY: Lusadar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vasgirt
E1900 AY: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Pirinççi
Alevi yerleşimi
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kadosa
1928 K: Gadosa
E1900 AY: Gadosan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Şamlı mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY: Şamtsik' [ Erm "Şamlılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Halilpınar köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Urek x - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Urekyukarı
E1900 AY: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Til köyü ile Avdoli arasında büyük bir Ermeni köyü idi. Keban baraj gölü altında kaldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km