yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Pertek'de 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Titinik [ Erm tıtenik' "dutluklar" ]
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Behrav
1928 K: Berav [ Zaza barava "sukenarı" ]
■ Kurmanci "berav", Zazaki "verawe". Nêribij
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Tahsu
Eski adı: Taxsiyan
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
K2012: Kurmeş
1960: Orcan
1946 MYK: Komraşyukarı [ Kürd komreş "karamezra" ]
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Nisirto
■ Baraj gölüne battı. SN
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Zeverek
1928 K: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
■ Veya Kürd Sêvgar `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1960e DİE: Balan
1928 K: Cücke [ Kürd cûckê "civciv" ]
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kızılmağara
1928 K: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Kürd yerleşimi (Milan aşireti).
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K2000: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
1960e DİE: Sağmanderesi
1928 K: Sağmanı Dersimî
Alevi Zaza yerleşimi (Dervişcemal aşireti).
■ Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden ( Alan Aşireti ) Geldikleri için Sağmanın Dersimi denilmiştir. [Nazım] SN
  Vayna mz - Pertek - Tunceli
E1878: Vayna
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Sağman
E1878 AY: Tsağman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sağman adının Asur kaynaklarında bu bölgeyle ilgili olarak zikredilen Suxmi halkıyla alakalı olması muhtemeldir. Hübschmann 204. SN
■ Sünni Oğuz Türkmen yerleşimi. (Karakeçili aşireti) metonio
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Dereli
■ Sünni Oğuz Türkmen yerleşimi. (Karakeçili aşireti) metonio
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
Z2011: Ormkix
1928 K: Rumkéğ/Oromkéğ [ Erm hromkéğ "Rumköyü" ]
  Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Gulbari [ Kürd gulbari "gülbahçesi" ]
Alevi Zaza yerleşimi (Pilvenk aşireti).
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Erindek
Eski adı: Yerindek [ Erm yer'antag "kaynarca" ]
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
1928 K: Pertek
E1914 K&P: Pertag n.d. Surpdigin [ Erm Surp Digin "Azize Hanım (Meryemana)" ]
E1878 AY, Epr I.397: Pertag [ Erm "kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İlçe merkezi yerlileri çoğunlukla Karakeçili aşiretinden Sünni Oğuz Türkmenleridir. metonio
  ? mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tezikan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Şuşenk [ Erm şuşank' "zambaklı" ]
  Korluca köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Tilköy
E1878, 1928 AY, K: Til süfla ve ulya [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Sürgüç [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ağzonik [ Erm ağtsnig ]
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Puhatariş
1928 K: Poxateris [ Erm p'oxatrik' "göçmenler" ]
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Çartik
Eski adı: Çarxik [ Kürd çarxik "çarkçık" ]
  Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Mercimek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
Z2011: Çerçemler
1960e DİE: Kâviler
Eski adı: Kave Mezrası
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tanz
E1878 AY: T'ants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Zaza yerleşimi (Dervişcemal aşireti).
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Balaşér/Balaşar [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıyakabağ köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
  Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Paşavenk
E1878, E1914 AY, K&P: Paşxavank'/Paşxag [ Erm Paşxavank' "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy Sünni Karakeçili Oğuz Türkmenleri ve Alevi Zazaların ortak yaşadığı bir köy iken Türklerin çoğunlukla Pertek ilçe merkezine ve Elazığa göçüyle nispi çoğunluğu Alevi Zaza olan bir köy haline gelmiştir. metonio
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Abdolu
1928 K: Avdoli/Abduli
E1878 AY: Abdoli Mezre [ Kürd avdolê "vadisuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sünni Oğuz Türkmen yerleşimi. (Karakeçili aşireti) metonio
  Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaxi [ Erm xax ]
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Haresenk
1928 K: Xarsinik
E1902 Epr II.165: Xarésig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
Z2011: Qeceran
E1878, 1928 AY, K: Kacar süfla ve ulya [ Kürd/Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Samak
E1878 AY: Tsamak [ Erm "kuz yaka" ]
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Arpalı
1928 K: Musaderiç
Y545 Pr: Lytararizôn
E666, E1878 Aşx, AY: Lusadar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vasgirt
E1878 AY: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kadosa
1928 K: Gadosa
E1878 AY: Gadosan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Milan aşireti).
  Şamlı mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: Şamtsik' [ Erm "Şamlılar (Şemsîler?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi (Pilvenk aşireti).

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Halilpınar köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Goztepe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Shurooq
■ gundogumu demek deniz solmaz
Grafik harita göster     haritada ara : km