Pazarcık'da 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayramgazi köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köy merkezi, Bayramgazi'den 2 km mesafede bulunan Çakmak mahallesindedir. SN
  Kelibişler köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Kelibişler
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köye bağlı Çakmak mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Cennetpınarı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Çığraşanlı) yerleşimi
■ 1960'ta iskân edilmiş ve 1963'te köy statüsüne kavuşmuştur. SN
  Akdemir köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Pulyanlı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Alibeyuşağı köy - Pazarcık - Maraş
1914 Kiep: Alibeyuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Karahöyük köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Karahöyük
Kürd yerleşimi
  Yeniyurt köy - Pazarcık - Maraş
Kürd yerleşimi
  Emiroğlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Araplar
■ Kısmen Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Evri bld - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Eski adı: Terolar [ Kürd Teran/Terikan "tazeler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Arslanbey köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
  Maksutuşağı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
K2000: Maksûdan [ Kürd "Maksutlar" ]
1928 K: Maksutuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Ördekdede köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ördekdede
Alevi yerleşimi
  Denizli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Osmandede köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
  Karaçay köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Karaçay
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Seyrantepe köy - Pazarcık - Maraş
1980 DİE: Topaluşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 1985 yılına dek Doğanlıkarahasan köyüne bağlı Topaluşağı mezrası iken Seyrantepe adıyla müstakil köy oldu. SN
  Dedepaşa köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Arap/Alevi yerleşimi
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Eğlen köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Eğlen
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Çiçek köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Çiçek
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Çöçelli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Çöcelli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Narlı bld - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi yerleşimi
  Eskinarlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
  Kadıncık köy - Pazarcık - Maraş
Kürd yerleşimi
  Çiğdemtepe köy - Pazarcık - Maraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalmasıyla devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli bir köydür. 1994 yılında Kirni Köyü'ne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy olarak ayrılmıştır. SN
  Akçakoyunlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ağcakoyunlu
1915 UK: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Bölükçam köy - Pazarcık - Maraş
1946 MYK: Dehliz
Alevi yerleşimi
  Beşçeşme köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Salmanıpak köy - Pazarcık - Maraş
1915 UK: Ziyaret
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Yarbaşı köy - Pazarcık - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 1950 yılında Söğütlü köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Yolboyu köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kantarma-Hıdıranlı [ Kürd Xidiran "Hıdırlar" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  İğdeli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928, 1946 K, MYK: Cimikanlı [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar (aş.)" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Çamlıca köy - Pazarcık - Maraş
Alevi yerleşimi
■ Kocolar, Nasırlı ve Velolar adlı üç obadan oluşur. SN
  Salmanlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Salmanı Pak Ziyaretinden alır. SN
  Armutlu köy - Pazarcık - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köye bağlı Şekerci Çiftliği mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kuzkent köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Damlataş köy - Pazarcık - Maraş
1960 DİE: Kurtdere
1928 K: Horikanlı [ Kürd horikî/horikan "aş." ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 1960 reformunda Kurtdere adı verilmiş iken 1967'de Damlataş olarak değiştirildi. SN
  Çiçekalanı köy - Pazarcık - Maraş
Eski adı: Köycime
Alevi yerleşimi
■ 18.5.1956'da Çiçekalanı adıyla köy oldu. SN
  Tetirlik köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Tetirlik [ Tr tetir "bir tür ekşi bitki" ]
Alevi (Atmalı) yerleşimi
  Hasankoca köy - Pazarcık - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Keleş köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
  Aşıklar köy - Pazarcık - Maraş
h2010: Gunde Gozan [ Kürd "aşıklar köyü" ]
1928 K: Aşıklar
  Büyüknacar bld - Pazarcık - Maraş
1928 K: Nacar [ Tr "marangoz (aş.)" ]
  Kızkapanlı köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kızkapanlı
Eski adı: Zedkî/Zedîk [ Kürd "Zeytunlular" ]
Kürd yerleşimi
■ Kız Kapanlılar Bayat Boyu ve Dulkadirliler Yörukleri içinde kayıtli bir Türkmen Cemaatidir. Köy halkının etnik Kürt olmayıp, sonradan Kürtleşmişlerdir. metonio
  Pazarcık ilçe - Pazarcık - Maraş
1928 K: Bağdin sağir [ Tr "küçük Bağdin" ]
1928 K: Pazarcık (idari bölge)
■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, şimdiki Küçük Bağdin mahallesine taşınmıştır. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
  Yiğitler köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Tabya [ Tr tabya "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Memişkahya köy - Pazarcık - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğunun Merik [Erm Mayrik `anacık`] adlı bir kadının soyundan geldiği anlatılır. SN
  Şahintepe köy - Pazarcık - Maraş
Alevi yerleşimi
  İncirli köy - Pazarcık - Maraş
K2000: Derhaf [ Kürd derhaf "yukarıkapı" ]
1914 Kiep: İncirli
Alevi yerleşimi
  Ufacıklı köy - Pazarcık - Maraş
1914 Kiep: Ufacıklı
1503 T: Aladinek
■ Osmanlı döneminde Pazarcık kaza ve nahiye merkezi olan Aladinek kasabası deprem ve diğer nedenlerle önemini kaybettikten sonra idari merkez şimdiki Pazarcık kasabasına taşınmıştır. SN
  Eğrice köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Eğrice
  Karaağaç köy - Pazarcık - Maraş
Eski adı: Esmepuru
Alevi yerleşimi
  Mezere köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Mezrea
  Payamlıbağ köy - Pazarcık - Maraş
Eski adı: Musolar [ Kürd mûso/mûsikan "Musalar (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşilkent köy - Pazarcık - Maraş
■ Köy daha önce Sadakalar Köyünün Çöçenşıholar bağlısı iken 2007 yılında köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. SN
  Sadakalar köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Sadakalar
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Sakarkaya köy - Pazarcık - Maraş
1914 Kiep: Sakarkaya
Türkmen yerleşimi
  Yukarıhöcüklü köy - Pazarcık - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Soku köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Milyanlı Soku
Alevi yerleşimi
  Turunçlu köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Turunçlu
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Ganidağı köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Ketiler
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Şallıuşağı köy - Pazarcık - Maraş
Alevi yerleşimi
  Göçer köy - Pazarcık - Maraş
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Göynük köy - Pazarcık - Maraş
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Çerkez muhacirlerin iskânıyla kurulmuş bir köydür. SN
  Akçalar köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Ağcalar
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Aşağımülk köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Aşağımülk
Osm: Harabe
Türkmen yerleşimi
  Kizirli köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kizirli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Tilkiler köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Tilkiler
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Taşdemir köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Taşdemir
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sarıl köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Sarılar
  Yumaklıcerit bld - Pazarcık - Maraş
1928 K: Yumaklıcerit
1914 Kiep: Cerid [ Tr "aş." ]
  Harmancık köy - Pazarcık - Maraş
1914 Kiep: Harmancık
Alevi (Kürd) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km