Pazar'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çayköy köy - Pazar - Tokat
1907 Kiep: Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
  Kaledere köy - Pazar - Tokat
1928 K: Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
  Çiftlik köy - Pazar - Tokat
Kürd yerleşimi
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
  Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1946 MYK: Geldigan
Kürd/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Üzümören bld - Pazar - Tokat
1946 MYK: Yukarı Dimorta
1928 K: Dimorta
  Gölyanı mah Üzümören - Pazar - Tokat
1946 MYK: Aşağı Dimorta
1928 K: Dimorta
  Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
1946 MYK: Parni
1928 K: Farnı
1907 Kiep: Farno
  Tatar köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Menteşe köy - Pazar - Tokat
1928 K: Menteşe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dereköy bld - Pazar - Tokat
1907 Kiep: Dereköy
  Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
Alevi yerleşimi
  Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
1946 MYK: Dereçay
Alevi yerleşimi
  Pazar ilçe - Pazar - Tokat
1928 K: Pazar
Osm: Eyinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1282 Bibi: Kazova (idari bölge)
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
  Ovacık köy - Pazar - Tokat
1928 K: Ovacık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ballıca köy - Pazar - Tokat
1928 K: Abayel/Abayıl
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erkilet mah Pazar - Pazar - Tokat
1907 Kiep: Erkilet
  Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928 K: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
  Taşlık köy - Pazar - Tokat
1928 K: Taşlık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Doğançalı köy - Pazar - Tokat
1928 K: Armus
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Örnek köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Venek [ Erm vank'? "manastır" ]
1913 Kiep: Benek
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
  Şendere köy - Pazar - Rize
1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
Hemşinli yerleşimi
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Kukulat [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
Laz yerleşimi
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
L2009: Suminati
1876, 1928 S-Tr, K: Surminat [ Laz "Sürmeneliler" ]
Laz yerleşimi
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928 K: Zelek
Laz yerleşimi
  Güney köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Avramiti [ Laz "İbrahim yurdu" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Avramit
Laz yerleşimi
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
L2009: Koskovati/Koksovati [ Laz "Kosto (öz.) yurdu" ]
1958 RG: Koskovat
1913 Kiep: Koksovat
Laz yerleşimi
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Subaşı köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Xaçapit [ Erm ]
Hemşinli yerleşimi
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Hubyar belki Alevi veya Bektaşi köklere işaret eder. Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Tordovati [ Laz "Tordo/Teodor (öz.) yurdu" ]
1960 DİE: Kalecik
1876, 1928 S-Tr, K: Tordovat
  Hasköy köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Noxlapsu
1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu/Noxlapsu [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
h2010: Çumbat
Laz yerleşimi
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Yavuz köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Suleti/Msuleti [ Laz "ketenli" ]
1928 K: Sulet
Laz yerleşimi
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Alçılı köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Xanç'kuni
1876, 1928 S-Tr, K: Xançkun
Laz yerleşimi
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Xunar
Laz yerleşimi
  Sulak köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Cabati
1960 DİE: (Gürgöze)
1928 K: Cabat [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Derinsu köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Zağnat
Laz yerleşimi
  Darılı köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Aranaşi
1876, 1928 S-Tr, K: Aranaş [ Yun anoráxê "yukarıtepe" ]
Laz yerleşimi
  Aktepe köy - Pazar - Rize
L2009: Çitati
1928 K: Kitat [ Laz K'it'ati "Kito (aş.) yurdu" ]
Laz yerleşimi
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
L2009 A&B: Şileriti
1819 Pj: Soğuksu
Y1819 Pj: Psyxrós [ Yun "soğuk" ]
Laz yerleşimi
  Akmescit köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Mcacivati [ Laz "sinekli" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Cacivat
Laz yerleşimi
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: T'alvati [ Laz ]
1876, 1928 S-Tr, K: Talvat
Laz yerleşimi
  İkiztepe mah Pazar - Pazar - Rize
L2009 A&B: Larozi/Laroni
1946 MYK: Laroz
■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
  Pazar ilçe - Pazar - Rize
1878, 1928 S-tr, K: Atina
Y131 Arr: Athênai
Laz yerleşimi
■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
  Suçatı köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Apso
1876, 1928 S-Tr, K: Apso
Laz yerleşimi
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
L2009 A&B: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
Laz yerleşimi
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928 K: Noğadixa [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928, L2009 K: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Kesikköprü köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Xudisa [ Yun ]
Laz yerleşimi
  Gazi mah - Pazar - Rize
1928 K: Xoşnişin [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Gazi mahallesi halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
  Başköy köy - Pazar - Rize
1928 K: Başköy
Hemşinli yerleşimi
■ Hemşinli yerleşimi. Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
h2010: Gülivat
1928 K: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
Laz yerleşimi
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
L2009 A&B: Bulepi [ Laz "kirazlar" ]
Laz yerleşimi
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Lamğo [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Kocaköprü köy - Pazar - Rize
h2009: Abdoğlu
1928 K: Xotri
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
  Yemişli köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
Laz yerleşimi
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946 MYK: Papat mah. [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
Laz yerleşimi
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
Hemşinli yerleşimi
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Sapu [ Laz sap'ule "mezar" ]
Laz yerleşimi
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1946 MYK: Cigeture
1876, 1928 S-Tr, K: Cigetore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
Laz yerleşimi
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Sk'efanevati [ Laz "Sk'efen/Stefan (öz.) yurdu" ]
1958 RG: Skefenivat mah.
Laz yerleşimi
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Irmakköy köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Mamaçivati [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Mamakivat
Laz yerleşimi
  Uğrak köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Çingiti
1876, 1928 S-Tr, K: Çingit [ Laz "Yabancı (Çingene?) yurdu" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Nasivati [ Laz ]
L2009 A&B: P'ap'ilati [ Laz "papaz köyü" ]
1928 K: Papilat
Laz yerleşimi
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Tsuk'it'a [ Laz ]
1876, 1928 S-Tr, K: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: K'utsuma
1928 K: Hamidiye
1819, 1913 Pj, Kiep: Eskitrabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Bucak köy - Pazar - Rize
1876, 1928 S-Tr, K: Açaba
Hemşinli yerleşimi
  Dernek köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: K'ost'anivati [ Laz "Kostan (Konstantin) köyü" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Kostanivat
Laz yerleşimi
  Akbucak köy - Pazar - Rize
1913 Kiep: Mermanat
1876, 1946 S-Tr, MYK: Melmenat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
  Handağı köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Dadivati [ Laz "teyze köyü" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Dadivat
Laz yerleşimi
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
1928 K: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
Laz yerleşimi
  Kayağantaş köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Sitori
Laz yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
L2009 A&B: Duduvati [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Ardaklı mah Pazar - Pazar - Rize
L2009 A&B: P'açilati [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Manastır mah Kaledere - Pazar - Tokat
1907 Kiep: Manastır
■ Kısmen Kafkasya göçmeni (Abz) yerleşimi
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km