yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Pülümür'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğan x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Gelemişkan [ Kürd gelîmişkan "fareliboğaz" ]
  Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z2011: Buyerbava
■ Zazaca Koyê Buyere olup Türkçesi Buyer dağıdır. M.Tornêğeyali
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere''( Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere''(Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Mezrakoyi [ Zaza "dağ mezrası" ]
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
  Kocatepe köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1530, 1928 T-Kar, K: Aşkireg [ Erm aştarag? "kule" ]
Alevi Zaza yerleşimi
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Zımaga Abasu [ Zaza "Abbaslar gölgeliği" ]
1946 MYK: Abbasuşağızımağı
1928 K: Zımak [ Erm dzımag "kuzyer, gölgelik" ]
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
■ Zımek (Zaza '' güneş görmeyen yer'' ) oen
  Kovuklu köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Harşiye
1530 T-Kar: Harsi [ Erm harsi "gelin/gelincik" ]
  Kırmızıköprü köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Pırdosur [ Zaza "kızılköprü" ]
1928 K: Mezra
■ Eskiden Dereboyu (Danzik) köyünde olan bucak merkezi 1970'li yıllarda Mezra köyüne taşındı ve Kırmızıköprü adı verildi. SN
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K2010: Aynige [ Zaza "pınarcık" ]
1928 K: Şeyxan/Şîxan [ "şeyhler" ]
■ Mezraları Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) yeni adı Akdik. M.Tornêğeyali
  Kaymaztepe x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Meçiye
1530, 1928 T-Kar, K: Meçi [ Erm méçi "içeriköy" ]
  Dereboyu x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Thonjige
1530, 1928 T-Kar, K: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Bırastik [ Zaza bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi Zaza yerleşimi
  Sağlamtaş köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Çirıg
1530, 1928 T-Kar, K: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
■ Eski köy 1990'larda boşaltılarak yeni yere taşınmıştır. SN
  Ardıçlı x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Gêrsunet
1928 K: Gersinut [ Erm ger'senud "kirazlı" ]
  Uzunevler x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Pardiye
1928 K: Pardi [ Erm pardi "kavaklı" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski Ermeni yerleşim yeri olmakla birlikte muhtemelen 19. yy'da boşaltılmıştır. Üzerinde Ermeni haçı olan bir mezartaşı mevcuttur. 1880 yillarinda Nazimiye'den Areyli (Areli) aşiretine mensup (Khal Ferat ocagi) zazalar yerleşmiştir. Karakelle
  Göneli x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Goneliye
1928 K: Göneli
■ Askeriye tarafından boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Kabadal köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Açireg [ Kürd avçirik "su kanalı" ]
  Salördek x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Saldax
1928 K: Salördek
1530 T-Kar: Salorik [ Erm "erikli" ]
■ Mezraları: Surege (Sürek), Gawrag, Kewul. SN
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Piri [ Zaza piriye "köprü" ]
  Kangallı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Murdıfan
■ Mezraları: Murdıf ve Alikaraman M.Tornêğeyali
  Senek köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Şenak/Şének
Zaza yerleşimi
■ Zazaca Şêneke; Alevi Zaza yerleşimi; Balaban Aşireti köyü. M.Tornêğeyali
  Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z2011: Kuziçan
1530 T-Kar: Pülümüri/Plumuri [ Erm Plurmôri? "bataktepe" ]
■ Zazaca Pılemuriye veya Pulemuriye (Pulêmuriye). M.Tornêğeyali
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
  Dağyolu köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Şeteri
1530 T-Kar: Şater
Zaza yerleşimi
■ Zazaca adı Seteriye. Mezreleri: Xêrkunet (Armağan), Caxku (Cahkan), Qeremanu (Kahramanlar), Hebibu (Habibler), Kêsıs (Kesiş), Gole (Göl), Kherku (Karikan), Derê-Qusqani (Kuşkan Deresi). Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Serçim [ Kürd serçem "derebaşı" ]
1928 K: Kınolar
Zaza yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. M.Tornêğeyali
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Rêbet
1928 K: Ribat/Rabat
1530 T-Kar: Ribat-ı Kuzuçan [ Tr ribat "han, tekke" ]
■ Kuzuçan (belki Kızuçan?) Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. Rabat sözcüğü için Çemişgezek Ekindere maddesine bakınız. SN
  Çağlayan köy - Pülümür - Tunceli
1960 DİE: Kalburlu
1928 K: Ferxadin
1530 T-Kar: Faxreddin
Alevi Zaza yerleşimi (Kemu aşireti).
■ 1928'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyüdür. SN
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
Z2011: Xêrkunet
■ Önceleri Yarbaşı köyüne, sonra Dağyolu köyüne bağlanmıştır. SN
  Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946 MYK: Zımak
1530, 1928 T-Kar, K: Zımag [ Erm dzımag "kuz yer, gölgelik" ]
  Hacılı köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Xaculiye
Erm: Xaçeli
1518 T: Hacılu
  Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Yarbaşı
Eski adı: Gerişê [ Zaza "dağ" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
  Nohutlu x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Nuxutliye
1530 T-Kar: Nohutlu
  Süleymanuşağı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z2010: Mezra Sılêmanu
Zaza yerleşimi (Balaban aşireti).
■ Adını Balaban aşiretinin Süleyman kolundan almıştır. asmen
■ Mezreleri (Zazaca ve Türkçe): Mazra (Mezre), Miandonıke (Miyendünük/Heybeli), Dap (Dap), Bêxe (Beh), Mêrxanu (Merhan), Çalku (Çalıkan), Helel (Helel), Geçqıran (Keçikıran) ve Kosu (Köseler). Balaban köyü. Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Hasangazi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1530 T-Kar: Hasankadı
■ Zazaca: Hesen-Qajiye; Çemişgezek Sancağı 1518 tahririnde Hasan Gazi. M.Tornêğeyali
  Kulantarlası köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Taşlık
1928 K: Çors [ Kürd/Zaza çors "abdal" ]
■ Belki Erm ç'ors `dört` sözcüğüyle ilgili olabilir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olduğu için Ermenice ç'ors չորս "dört" sözcüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. "Mahalle, bölüm" anlamına gelmesi muhtemel. Karşılaştırın "Erba'a" (Tokat'ın ilçesi), Arapça arba'a اربعة "dört". asmen
  Kırklar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z2011: Pêrgıniye
1960 DİE: Yelekli
1928, 1946 K, MYK: Pergini
1530 T-Kar: Pergiri [ Erm pergri "şenlik" ]
  Balpayam köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z2011: Deste
1928 K: Deşt [ Erm/Kürd taşd/deşt "ova, düz alan" ]
  Ağaşenlik köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Şêniya Ağawu [ Zaza "ağa şenliği" ]
  Elmalı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z2011: Almeliye
1928 K: Elmalı
Zaza yerleşimi
  Altınhüseyin x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr II.209: Altınhüseyin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesi Pülümür'ün en büyük Ermeni yerleşimi idi. Daha sonra Alevi Çarekan aşireti yerleşti. Halen terkedilmiştir. SN
  Üçdam köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z2011: Wustam
1928 K: Üçdam
1928 K: Eşil (idari bölge)
Alevi Zaza yerleşimi
Grafik harita göster     haritada ara : km