Ortaköy'de 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1928 K: Yukarıkabakulak [ mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katiller ]
1866: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928 K: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  Gökkaya köy - Ortaköy - Aksaray
K2000 birn: Qilorî
Kürd yerleşimi
  Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1946 MYK: Aflak
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1775: Ortaköy
Kürd yerleşimi
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
  Balcı bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1928 K: Balcı
Eski adı: Kürtmahmatlı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Kürtlerin büyük bölümü asimile olmuşlar. Mar(d)astan
  Sarıkaraman bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
■ 1800 lu yıllarında Acem ve Saray Türkmenlerinin (= Piroğlu Türkm. sayısı 8000-10000 kişi) beyinin kaldığı yer. © 07.02.1712 Aksaray sancağında Salarlı Cemaati'nin Aşiret Beyi Pirioğlu Mustafa hakkındaki şikayetin esassızlığına ve hüsn-i haline şahadete dair. © »»» 09.06.1841 Aksaray'a dört saat mesafede bir yerde ve toplu bir halde oturan yüz elli hanelik Acem Aşireti muhacirleri namına mükerrer vergi tarh edildiğinden birisinin tenzili ricası. deyar heyran
  Yaylacık köy - Ortaköy - Çorum
1946 MYK: Göpsen
1928 K: Göbsan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karacahacip bld - Ortaköy - Çorum
Sünni yerleşimi
  Oruçpınar köy - Ortaköy - Çorum
Eski adı: Karadağ
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yukarıkuyucak bld - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
■ Halkının Tunceli'den geldikleri söylenmektedir. 1962 Yozgat ili Çekerek ilçesine baglı ıken TBMM kararı ıle Çorum'a baglanmıstır. Köyün kuruluş tarıhi yaklaşık olarak 1820 lara gider. Köye ilk yerleşen aileler daha sonra ayrılarak Dirgenli köyünü kurmuşlardır. TAYLAN
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Çorum
1928 K: Ortaköy
■ Asar ve Pınarköy köylerinin katılmasıyla belediye olmuştur. SN
  Aştavul bld - Ortaköy - Çorum
1530 T-Ana: Aştağul
1276 AmT I.320: Ustâc Oğul
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin Efendi'ye göre eskiden Mecitözü kazasının merkezi bu kasaba idi. SN
  İncesu köy - Ortaköy - Çorum
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürtlerin ve Sünni Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
  Senemoğlu köy - Ortaköy - Çorum
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km