yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Nusaybin'de 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1946 MYK: Cinatahesso
1928 K: Cinatahıso [ Kürd Cinata Hiso "Hüseyin meclisi" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Heybeli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Dêrcemmê
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Büyükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1946 MYK: Cinatamuho
1928 K: Cinatamıho [ Kürd cinata Miho "Muhammed meclisi" ]
  Koru köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Xarabbaba [ Kürd xirabê baba "babaören" ]
■ Kürdçesi Xerêb Manav Anton
  Doğuş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Qûzo [ Kürd "eğikyamaç" ]
  Güvenli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Xirbeka [ Kürd "viranlar (veya ağıllar)" ]
  Akarsu bld - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: İstilil [ Kürd istilîl "aş." ]
  Karaca köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
  İlkadım köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Habisé
Kürd yerleşimi (Bubilan aşireti).
  Yavruköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Kurikistilil [ Kürd kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
  Durakbaşı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Qesra Serçixanê
Osm NG 70-71: Sercehan
1881 Socin: Zircixân
■ Muhtemelen Sirêçke (Tandır Köyü) Hanı anlamında. SN
  Yandere köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Hatix
1928 K: Adix
  Günebakan köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Zorava [ Kürd "zorabat" ]
Kürd yerleşimi (Bubilan aşireti).
■ Bublani aşireti Veysi Demir
  Doğanlı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Talat
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  EskiMağara köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Ziving [ Kürd "kışlak" ]
  Çölova köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Mendêra
1928 K: Menderé
Kürd yerleşimi (Bubikan aşireti).
■ Bublani aşireti Veysi Demir
  Eskiyol köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Çûva
Kürd yerleşimi (Bubilan aşireti).
■ Bublani aşireti Veysi Demir
  Kuyular köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Cibilgirav [ Kürd cebel girav "ada dağı (cezire dağı)" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Yolindi köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Ciltin
1928 K: Cibiltin/Cebeltin [ Ar cebel tîn "tîn dağı" ]
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Çalı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Çalê [ Kürd "çukur" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Açıkköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Bamidê
1928 K: Bamedi
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Dirim köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Şabanê
1928 K: Şabani
1881 Socin: Şo'bân
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Açıkyol köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Haferi
  Akağıl köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Dérzendik [ Kürd dêrê zendîk "Zındık kilisesi" ]
Kürd yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
  Akçatarla köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Dalé
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Tepeören köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Xirbêzil [ Kürd "kamışören" ]
1928 K: Xırbezil
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Bizgûr
Süry: Bêth guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Çatalözü köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girincik
1928 K: Gir ˁançik [ Kürd "? tepe" ]
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
S100-: Nṣîbîn [ Süry "cemyeri? oymaklar?" ]
Y146- Poly: Nisibis
As901- NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin) MÖ 1., Erm Mtspin MS 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Bilinen Kurtce ismi "Nisêbîn." erdem
■ Nüfusun %95-98 kadarını Kürtler teşkil etmekte olup geri kalan nüfus Araplardan ve Süryanilerden oluşmaktadır. Türk
  Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Weysikî [ Kürd "Veyisler (öz.)" ]
1960 DİE: Yakınköy
  Dursun mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xirbêcelal [ Kürd "Celal ören" ]
  Çağlar köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Şanîşê
1928 K: Şahnişin [ Kürd şahnişîn "balkon, cihannüma" ]
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Erdoğdu mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Bezek
  Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xerabşemdîna [ Kürd "Şemdinliler harabesi" ]
  Bahçebaşı köy - Nusaybin - Mardin
K2011 Tan: Bawirnê [ Kürd "dindar, mümin" ]
1928 K: Baverni
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Gurik
■ (Bubilan aşireti).
  Kalecik köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Kale
■ Kel'eyâ Bunisra --Kürd yerleşimi Ömer idil
  Narlı mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xirbê Hinarê [ Kürd "narlı ören" ]
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Serê Kaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
  Gürün köy - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Gurîn
Kürd yerleşimi (Koçekan aşireti).
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Hop [ Kürd hop "bent" ]
  Tekağaç mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Mişawil
Yezidi yerleşimi (Dasıka aşireti).
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Baqsiyan
1928 K: Baksiyan
Süry: Bequsyone [ Süry ]
  Demirtepe köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girhessin
1928 K: Girhesin [ Kürd girêhesin "demirtepe" ]
  Duruca bld - Nusaybin - Mardin
1526, 1928 NG, K: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "iyilerköyü?" ]
  Düzce köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Şolbabekir
1928 K: Şolbekir
  Sürmeli mv - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Dêra Çomera [ Kürd Çomera "aş." ]
Kürd yerleşimi (Çomeri aşireti).
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
  Yolbilen köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: ˁArbet
  Kasrik köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Qasirkê [ Kürd "saraycık" ]
■ (Çomeri aşireti).
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
  Kayadibi köy - Nusaybin - Mardin
K2011 Tan: Mendikân
1928 K: Mendikan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Çomeri aşireti).
  Yelekli mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Qutbî
  Nergizli köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Nêrgizok
1928 K: Nergizli
  Topaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K2011 Tan: Şiwêşkê
1928 K: Şivîşk [ Kürd ]
  Tepealtı köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526, 1928 NG, K: Tilyakub [ Kürd/Süry tell yaˁkub "Yakup tepesi" ]
Kürd yerleşimi (Kasıkan aşireti).
  Tepeüstü köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 K: Tilminar [ Kürd/Süry tell menâr "kuletepe, fenertepe" ]
Kürd yerleşimi (Kasıkan aşireti).
  Eskihisar köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Marîn
Kürd yerleşimi (Çomeri aşireti).
  Dağiçi köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Xerabêmişka [ Kürd "fareli ören?" ]
Süryani yerleşimi
■ Bir rivayete göre Süry Ḥarbâ maşkô `tulumören`. SN
  Üçyol köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Sêderiyê [ Kürd "üçkapılı" ]
1946 MYK: Sideri
1928 K: Séderi [ Kürd ]
Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Girmeli bld - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Gîrêmîran [ Kürd "beyler tepesi" ]
1869, 1928 S-Di, K: Giremira [ "beytepesi" ]
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1881 Socin: Mâr Melko [ Süry "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Üçköy köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xirbêelî [ Kürd "Aliören" ]
1928 K: Xırbelî
Süry: Arkah [ Süry ]
Süryani yerleşimi
  Dibek köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Badibbe
1928 K: Badıbé
Süry: Beth Dêbe [ Süry "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Günyurdu köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Merbab [ Süry marbôbi "Aziz Bab" ]
  Odabaşı köy - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Gundik Şükrî [ Kürd gundikê şukrî "Şükrü köyü" ]
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Süry: İhvo
K2006 LQ: Hibab
1928 K: Habab [ Süry ]
Süryani yerleşimi
  Taşköy köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Arboy
1928 K: Arbo [ Süry "teke" ]
Süryani yerleşimi
  Hasantepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 K: Tilhasan [ Kürd "Hasan tepe" ]
  Çiğdem köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girimara
1928 K: Giremîran [ Kürd girêmîran "beytepe" ]
  Yakınca mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Êlim
  Kaleli köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Efşê
K2006 LQ: Hepşê [ Kürd ]
Yezidi yerleşimi
  Balaban köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Birguriye [ Kürd bîra guri "uyuzkuyusu" ]
Süry: Bîr Gerbo [ Süry "uyuzkuyusu" ]
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
  Sınırtepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Eznawir
1928 K: Aznavur
Kürd yerleşimi (Kasıkan aşireti).
  Güneli köy - Nusaybin - Mardin
K2011 Tan: Geliyê Sora
1928 K: Gelisoran [ Kürd geliyê soran "kızıllarboğazı" ]
Yezidi yerleşimi (Dasıkan aşireti).
  Yerköy köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Binerdka
Mıhallemi yerleşimi
  Saray mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Girevş
1946 MYK: Girefş
  Çilesiz köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Mezremihoka [ Kürd "Küçük Muhammed mezrası" ]
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Pîrelîka [ Kürd "pir Aliler" ]
  Mağaracık mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Berkurk
1946 MYK: Berhök
1928 K: Berhok
Yezidi yerleşimi (Dasıka aşireti).
  Tekir mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Gundikê Sediq [ Kürd "Sadık mezrası" ]
  Söğütlü köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Girêbiyan [ Kürd "söğüttepe" ]
  İkiztepe köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Têzxerab [ Kürd "yeniören" ]
  Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ, Tan: Fisqîn
Yezidi yerleşimi (Dasıkan aşireti).
  Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Qudb
  Değirmencik köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Kolika/Qolika [ Kürd "çardak, kulübe" ]
Yezidi yerleşimi (Dasıka aşireti).
  Gürkaynak köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xacırlu [ Kürd xaçir "haçlı" ]
  Yazyurdu köy - Nusaybin - Mardin
K2010: Qesirbelek [ Kürd "alacakonak" ]
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Banımnım
1928 K: Bâmunˁim
S1881 Socin: Bêth Mena'em [ Süry "Menaem (öz.) yurdu" ]
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tesbit edilemedi. Acaba Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir mi? SN
  Pazar köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Bazarê
Yezidi yerleşimi (Dasıkan aşireti).
  Turgut köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Kemîna [ Kürd "pusular, tuzaklar" ]
  Kocadağ köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Mezrê Geliyê pîran [ Kürd "dedeler deresi mezrası" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.