Nusaybin'de 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1946 MYK: Cinatahesso
1928 K: Cinatahıso [ Kürd Cinata Hiso "Hüseyin meclisi" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Heybeli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Dêrcemmê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Büyükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1946 MYK: Cinatamuho
1928 K: Cinatamıho [ Kürd cinata Miho "Muhammed meclisi" ]
  Koru köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Xarabbaba [ Kürd xirabê baba "babaören" ]
■ Kürdçesi Xerêb Manav
  Doğuş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Qûzo [ Kürd "eğikyamaç" ]
  Güvenli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Xirbeka [ Kürd "viranlar (veya ağıllar)" ]
  Akarsu bld - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: İstilil [ Kürd istilîl "aş." ]
  Karaca köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
  İlkadım köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Habisê
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Yavruköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 K: Kurikistilil [ Kürd kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
  Durakbaşı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: QesraSerçixanê
Osm NG 70-71: Sercehan
1881 Socin: Zircixân
■ Muhtemelen Sirêçke (Tandır Köyü) Hanı anlamında. SN
  Yandere köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Hatix
1928 K: Adıx
1914 Kiep: Melik Atax
Ark Prok: Atachas
■ Prokopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Atachas adlı yer olmalıdır. SN
  Günebakan köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Zorava [ Kürd "zorabat" ]
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Doğanlı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Talat
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  EskiMağara köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Ziving [ Kürd "kışlak" ]
  Çölova köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Mendêra
1928 K: Menderé
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Eskiyol köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Çûva
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Kuyular köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Cibilgirav [ Kürd cebel girav "ada dağı (cezire dağı)" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Yolindi köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Ciltin
1928 K: Cibiltin/Cebeltin [ Ar cebel tîn "tîn dağı" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Çalı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Çalê [ Kürd "çukur" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Açıkköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Bamidê
1928 K: Bamedi
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Dirim köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Şabanê
1928 K: Şabani
1881 Socin: Şo'bân
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Narlı mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Xirbê Hinarê [ Kürd "narlı ören" ]
  Akağıl köy - Nusaybin - Mardin
1914, 1928 Kiep, K: Dêrzendîk [ Kürd "Zındık kilisesi" ]
Kürd yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
  Akçatarla köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Dalé
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Tepeören köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Xirbêzil [ Kürd "kamışören" ]
1928 K: Xırbezil
  Açıkyol köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Haferi
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Bizgûr
Süry: Bêth guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Çatalözü köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girincik
1928 K: Girançik [ Kürd "Ançik (?) tepe" ]
1914 Kiep: Bestuniki?
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
1914 Kiep: Nseybîn
Ark Poly: Nisibis
As901- NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtspin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Weysikî [ Kürd "Veyisler (öz.)" ]
1960 DİE: Yakınköy
  Dursun mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Xirbêcelal [ Kürd "Celal ören" ]
  Çağlar köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Şanîşê
1928 K: Şahnişin [ Kürd şahnişîn "balkon, cihannüma" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Erdoğdu mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Bezek
  Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Xerabşemdîna [ Kürd "Şemdinliler harabesi" ]
  Bahçebaşı köy - Nusaybin - Mardin
K2000 Tan: Bawirnê [ Kürd "dindar, mümin" ]
1928 K: Baverni
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Gurik
  Kalecik köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Keleya Bunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
1928 K: Kale
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Serê Kaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
  Gürün köy - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Gurîn
1914 Kiwp: Gurian
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Hop [ Kürd hop "bent" ]
  Tekağaç mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Mişawil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Baqsiyan
1928 K: Baksiyan
Süry: Bequsyone [ Süry ]
  Demirtepe köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girhessin
1928 K: Girhesin [ Kürd girêhesin "demirtepe" ]
  Duruca bld - Nusaybin - Mardin
1526, 1928 NG, K: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "bereket köy" ]
  Düzce köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Şolbabekir
1928 K: Şolbekir
  Sürmeli mv - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Dêra Çomera [ Kürd Çomera "aş." ]
1914 Kiep: Dêr Çamur
Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
  Yolbilen köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: ˁArbet
  Kasrik köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Qasirkê [ Kürd "saraycık" ]
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
  Kayadibi köy - Nusaybin - Mardin
K2000 Tan: Mendikân
1928 K: Mendikan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Yelekli mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Qutbî
  Nergizli köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Nêrgizok
1914 Kiep: Nergizlü [ Tr ]
  Topaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K2000 Tan: Şiwêşkê
1928 K: Şivîşk [ Kürd ]
  Tepealtı köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526, 1928 NG, K: Tilyakub [ Kürd/Süry tell yaˁkub "Yakup tepesi" ]
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 K: Tilminar [ Kürd/Süry tell menâr "kuletepe, fenertepe" ]
1914 Kiep: Tell minar
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Eskihisar köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Marîn
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Dağiçi köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Xerabêmişka [ Kürd "fareli ören?" ]
Süryani yerleşimi
■ Bir rivayete göre Süry Ḥarbâ maşkô `tulumören`. SN
  Üçyol köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Sêderiyê [ Kürd "üçkapılı" ]
1946 MYK: Sideri
1928 K: Séderi [ Kürd ]
Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Girmeli bld - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Gîrêmîran [ Kürd "beyler tepesi" ]
1869, 1928 S-Di, K: Giremira [ "beytepesi" ]
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1881 Socin: Mâr Melko [ Süry "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Üçköy köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Xirbêelî [ Kürd "Aliören" ]
1928 K: Xırbelî
Süry: Arkah [ Süry ]
Süryani yerleşimi
  Dibek köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Badibbe
1928 K: Badıbé
Süry: Beth Dêbe [ Süry "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Günyurdu köy - Nusaybin - Mardin
1928 K: Merbab [ Süry marbôbi "Aziz Bab" ]
  Odabaşı köy - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Gundik Şükrî [ Kürd gundikê şukrî "Şükrü köyü" ]
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Süry: İhvo
K2000 LQ: Hibab
1928 K: Habab [ Süry ]
Süryani yerleşimi
  Taşköy köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Arboy
1928 K: Arbo [ Süry "teke" ]
Süryani yerleşimi
  Hasantepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 K: Tilhasan [ Kürd "Hasan tepe" ]
  Çiğdem köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Girimara
1928 K: Giremîran [ Kürd girêmîran "beytepe" ]
  Yakınca mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Êlim
  Kaleli köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Hepşê [ Kürd ]
K2000 Tan: Efşê
Êzidi yerleşimi
  Balaban köy - Nusaybin - Mardin
1946 MYK: Birguriye [ Kürd ]
1914 Kiep: Dêr Guriya
Süry: Bîr Gerbo [ Süry "uyuzkuyusu" ]
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
■ Kürd (Gelturi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Sınırtepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Eznawir
1928 K: Aznaur
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Güneli köy - Nusaybin - Mardin
K2000 Tan: Geliyê Sora
1928 K: Gelisoran [ Kürd geliyê soran "kızıllarboğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Yerköy köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Binerdka
Mıhallemi yerleşimi
  Saray mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Girevş
1946 MYK: Girefş
1914 Kiep: Girebşe
  Çilesiz köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Mezremihoka [ Kürd "Küçük Muhammed mezrası" ]
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Pîrelîka [ Kürd "pir Aliler" ]
  Mağaracık mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Berkurk
1946 MYK: Berhök
1928 K: Berhok
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Tekir mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Gundikê Sediq [ Kürd "Sadık mezrası" ]
  Söğütlü köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Girêbiyan [ Kürd "söğüttepe" ]
1914 Kiep: Girebiya
  İkiztepe köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Têzxerab [ Kürd "yeniören" ]
1914 Kiep: Tezxarab
  Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ, Tan: Fisqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Qudb
  Değirmencik köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Kolika/Qolika [ Kürd "çardak, kulübe" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Xacırlu [ Kürd xaçir "haçlı" ]
1914 Kiep: Hacelô
  Yazyurdu köy - Nusaybin - Mardin
K2000: Qesirbelek [ Kürd "alacakonak" ]
1914 Kiep: Kasr Belak
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Banımnım
1928 K: Bâmunˁim
S1881 Socin: Bêth Mena'em [ Süry "Menaem (öz.) yurdu" ]
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tesbit edilemedi. Acaba Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir mi? SN
  Pazar köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Bazarê
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Turgut köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Kemîna [ Kürd "pusular, tuzaklar" ]
  Kocadağ köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Mezrê Geliyê pîran [ Kürd "dedeler deresi mezrası" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km