Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Niğde Merkezde 167 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çömlekçi bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Obsar [ Tr Hophisar ]
Eski adı: Korana
■ Eski adı Hophisar (Opsar). Korana da denirmiş. Şimdilerde ölmüş çömlekçilik zanaatıyla ünlü olduğundan ismi böyle değiştirilmiş. Artık Altunhisar ve civarına bile Avanos'tan çömlek gelir olmuş. bulut83
  Kitreli bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Lemye
  Bayat köy - Bor - Niğde
1928 K: Bayat [ Tr "aş." ]
  Tepeköy köy - Merkez - Niğde
1928 K: Arlasun/Arlusun
■ Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Kayı köy - Bor - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Kayı
  Çardak köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Çardak
  Karanlıkdere bld - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Asbuzu
Ark TİB 2.154: Aspêzinsós
■ Asbuzu için ayrıca Malatya maddesine bakınız. SN
  Kula köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Kulu
  Balcı köy - Bor - Niğde
1928 K: Cücü
  Duvarlı bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Divara/Divari
Byz: Dóara
  Kılan bld - Ulukışla - Niğde
1960 DİE: Aktoprak
1928 K: Kılan
  Bozköy bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Gelemiç
  SesliKaya köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Narazan
1501 H&A: Nağrazen [ Tr nakkare-zen "davulcu" ]
  Ulukışla ilçe - Ulukışla - Niğde
1900: Hamidiye
1764: Şücaeddin (idari bölge) [ Tr "öz." ]
■ Ulukışla (< Lulukışla) adının Loulon Kalesinden türemiş olması mümkündür. 8. yy'da Bizans-Arap, 11.-12 yy'larda Selçuklu-Ermeni çatışmalarında sıklıkla anılan bu kale kasabanın 8 km doğusunda, Külek Boğazı kuzey girişindedir. 8. yy'da Faustinopolis (Başmakçı) ahalisinin yurtlarını terkederek bu kale dibine yerleştiği kaydedilmiştir. SN
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Çiftlik ilçe - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Çiftlik
1946 MYK: Melendiz (idari bölge)
■ Melendiz dağından ötürü bir dönem Melendiz nahiye adı kullanılmıştır. SN
  Asmasız köy - Çiftlik - Niğde
1928 K: Asmiç
  Kayırlı bld - Merkez (Çiftlik bucağı) - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Kayırlı
  Azatlı bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Azadala
  Sultanpınarı köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Finas
  Beyağıl köy - Ulukışla - Niğde
■ Osmanlı döneminde 1860'lara dek Şücaeddin nahiyesinin merkez köyü olmuştur. SN
■ Bayağıl olarak da geçiyor katpatuka
  Okçu köy - Bor - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Okçu
  Fesleğen köy - Merkez - Niğde
1928 K: Fesleğen
  Bor ilçe - Bor - Niğde
1928 K: Bor
Byz: Póros [ Yun "boğaz" ]
  İftiyan mah Bor - Bor - Niğde
1501, 1928 H&A, K: İftiyan
  Çınarlı köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Cenare/Çinara
  Kemerhisar bld - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1501 H&A: Kilisehisar
Ark Str: Tyana
H1200-: Tuwana
■ 1. yy'da İsa ile eşzamanlı olarak yeni bir din tesis eden Tyana'lı Apollonios'un yurdudur. SN
  Ovacık bld - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Semendire
Byz TİB 2.170.: Dásmendon
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 9. yy sonunda Dasmendon adıyla piskoposluk makamı idi. Dasmendon adı muhtemelen Ta Smendra (`Semendire'ler) olarak analiz edilebilir. SN
■ 20. asir basinda Helence konusan Rum yerlesimiydi. Buradan giden mübâdil Rumlar Halkidiki'de iskân edildikleri yere ayni isimle Simandra köyünü kurdular. Manav
  Küçükköy köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Eylesun/İlisun
Ark: Aliassós
As1800-: Aliaşşa?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ M 333-334 yıllarına ait Itinerarium Burdingalense'de anılan Aliassós adlı yer olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Forlanini ve Barjamovic, bu Aliassós'u Ankara Bala'ya bağlı Avşar köyüne yerleştirirler. Orta Anadolu'da Aliassos veya Ariassos adında üç yerleşim mevcuttur. SN
  Koyunlu bld - Merkez - Niğde
1946 MYK: Aşağıkoyunlu
1501, 1928 H&A, K: Adırmusun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Murtaza köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Murtandi
  Bahçeli bld - Bor - Niğde
1501 H&A: Didragon
  Hançerli köy - Merkez - Niğde
1501 H&A: Dilmison
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós'tur. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Eminlik köy - Ulukışla - Niğde
1501 H&A: İlmelik/Elmelik
■ Yunanca Εμινίκ katpatuka
  Sazlıca bld - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Sasalca/Sasalıç
  Fertek bld - Merkez - Niğde
1960 DİE: Aydınyurt
1501, 1928 H&A, K: Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hacıabdullah bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Andırlus/Andirlos
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
  Havuzlu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Havuzlu
1501 H&A: Baravan
  Kırkpınar köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Naynas
  Taşlıca köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Sazala
  Kumluca köy - Merkez - Niğde
1928 K: Aravan
1501 H&A: Varvani
1530 T-Kar: Arvani
A870 Xur: Bârbawa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te Bârbawa adıyla geçen yer olduğu muhakkaktır. Grégoire'ın önerdiği Bizans kaynaklarındaki Orbáda veya Orbadôn kômê eşleştirmesi ses açısından problemlidir. SN
  Ballı köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Madala/Matala
  Yeşilburç köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Deneği/Denege
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
  Niğde il - Merkez - Niğde
1333 Batt 2.129: Naqda
Byz TİB 2.243.: *Nagida
H1200-: Naxita
■ Andaval (Aktaş) köyünde bulunan Hitit kitabesinde geçen Nahita/Naxita adı büyük olasılıkla Niğde'ye işaret eder. Roma/Bizans döneminde bu isim görülmez; ancak 782'de Arap kaynaklarında anılan Mâcida eğer aynı yer ise Yun *Nagida biçimine işaret eder olmalıdır. SN
  Yaylayolu köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 H&A, K: Valisa
Byz TİB 2.156: Bálbissa
A870 Xur: Balîsa
  Tabaklı köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
2000 DİE: Köşkönü
1968 K2: Tabaklı
■ Bir dönem Köşkönü adı verilmiş, daha sonra Tabaklı adı iade edilmiştir. SN
  Pınarcık köy - Merkez - Niğde
1946 MYK: Germeğan
1928 K: Germegen
1501 H&A: Germiyan?
  Yıldıztepe bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1968 K2: İnli
1501, 1928 H&A, K: Divrin
  Toraman köy - Ulukışla - Niğde
1946: Beşevler
■ Köy 1946 yılında Abdullah Yalçın öncülüğünde Salih Çoban, Hacı Ali Çakmak, Halil İbrahim Ünsal ve Mustafa Koçer tarafından kuruldu. Takip eden yıllarda köyün adı "Toraman" olarak değiştirildi. Köy yeni adını eskiden köyün bulunduğu bölgede hüküm süren Toraman Paşa'dan alır. Faustinopolis (ayrıca Colonia Faustinopolis ve Halala), Toraman köy sınırları içinde yer alan bir antik kenttir. Faustinopolis, Tyana'nın yaklaşık 20 km güneyinde eski bir şehirdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina burada öldü (İ.S. 176). Mustafa Tunç
  Kiledere bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1946 MYK: Giledere
1928 K: Kiledere
1501 H&A: Hacılar
  Güllüce köy - Merkez - Niğde
1928 K: GüllüceHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mergava x - Merkez - Niğde
Eski adı: Mergava
■ 19 yy'lın sonlarına kadar var olan Mergava Köyü susuzluk nedeniyle terk edilince yerine bağlar bahçeler kalmış Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km