Niğde'de 167 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Karakapı bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Karakapı
■ Köyün eski yerleşimine Kışla(k) denir halk arsında yerleşimden bahsedilirken bu isim kullanılır emin selamoğlu
  Çömlekçi bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Obsar [ Tr Hophisar ]
Eski adı: Korana
■ Eski adı Hophisar (Opsar). Korana da denirmiş. Şimdilerde ölmüş çömlekçilik zanaatıyla ünlü olduğundan ismi böyle değiştirilmiş. Artık Altunhisar ve civarına bile Avanos'tan çömlek gelir olmuş. bulut83
  Kitreli bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Lemye
■ Halk arasında İlemi olarak söylenir. emin selamoğlu
  Bayat köy - Bor - Niğde
1928 K: Bayat [ Tr "aş." ]
  Altunhisar ilçe - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Ortaköy
1530 T-387: Anduğı
A800 TİB 2.142.: El-Antiqûn/Antîğû
Byz: Antigoús
  Yeşilyurt bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Asmaz
■ Yeşilyurt üç yerleşimin birleşerek oluşturduğu bir belediyedir. Aşağı ve yukarı Asmaz ve Keşlik birleşmiştir. emin selamoğlu
  Kayı köy - Bor - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Kayı
  Çardak köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Çardak
  Karanlıkdere bld - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Asbuzu
Ark TİB 2.154: Aspêzinsós
■ Asbuzu için ayrıca Malatya maddesine bakınız. SN
  Nar köy - Merkez (Çiftlik bucağı) - Niğde
1928 K: Nar
Byz: Nêroassós [ Luw ]
  Kula köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Kulu
  Balcı köy - Bor - Niğde
1928 K: Cücü
  Duvarlı bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Divara/Divari
Byz TİB 2.67: Dóara
  Kılan bld - Ulukışla - Niğde
1960 DİE: Aktoprak
1919 UK: Kılam
  Bozköy bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Gelemiç
  SesliKaya köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Narazan
1501 NüfN: Nağrazan [ Tr nakkare-zen "davulcu" ]
  Ulukışla ilçe - Ulukışla - Niğde
1900: Hamidiye
1764: Şücaeddin (idari bölge) [ Tr "öz." ]
■ Ulukışla (< Lulukışla) adının Loulon Kalesinden türemiş olması mümkündür. 8. yy'da Bizans-Arap, 11.-12 yy'larda Selçuklu-Ermeni çatışmalarında sıklıkla anılan bu kale kasabanın 8 km doğusunda, Külek Boğazı kuzey girişindedir. 8. yy'da Faustinopolis (Başmakçı) ahalisinin yurtlarını terkederek bu kale dibine yerleştiği kaydedilmiştir. SN
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Çiftlik ilçe - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Çiftlik
1946 MYK: Melendiz (idari bölge)
■ Melendiz dağından ötürü bir dönem Melendiz nahiye adı kullanılmıştır. SN
  Asmasız köy - Çiftlik - Niğde
1928 K: Asmiç
  Kayırlı bld - Merkez (Çiftlik bucağı) - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Kayırlı
  Emirler köy - Ulukışla - Niğde
1919 UK: Emirler
  Azatlı bld - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Azadala
  Sultanpınarı köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Finas
  Bayağıl köy - Ulukışla - Niğde
1919 UK: Bayağıl
■ Osmanlı döneminde 1860'lara dek Şücaeddin (Ulukışla) nahiyesinin merkez köyü olmuştur. SN
  Okçu köy - Bor - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Okçu
  Fesleğen köy - Merkez - Niğde
1928 K: Fesleğen
  Bor ilçe - Bor - Niğde
1928 K: Bor
Byz TİB 2.262: Póros [ Yun πόρος "1. boğaz, kanyon, 2. geçit vergisi" ]
  İftiyan mah Bor - Bor - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: İftiyan
  Çınarlı köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Cenare/Çinara
  Porsuk köy - Ulukışla - Niğde
1919 UK: Porsuk
  Kemerhisar bld - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1501 NüfN: Kilisehisar
Ark Str: Tyana
H1200-: Tuwana
■ 1. yy'da İsa ile eşzamanlı olarak yeni bir din tesis eden Tyana'lı Apollonios'un yurdudur. SN
  Küçükköy köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Eylesun/İlisun
Ark: Aliassós [ Luw ]
As1800-: Aliaşşa?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ M 333-334 yıllarına ait Itinerarium Burdingalense'de anılan Aliassós adlı yer olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Forlanini ve Barjamovic, bu Aliassós'u Ankara Bala'ya bağlı Avşar köyüne yerleştirirler. Orta Anadolu'da Aliassos veya Ariassos adında üç yerleşim mevcuttur. SN
  Koyunlu bld - Merkez - Niğde
1946 MYK: Aşağıkoyunlu
1501, 1928 NüfN, K: Adırmusun [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Murtaza köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Murtandi
  Bahçeli bld - Bor - Niğde
1501 NüfN: Didragon
  Hançerli köy - Merkez - Niğde
1501 NüfN: Dilmison
Byz: *Termêssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós'tur. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Eminlik köy - Ulukışla - Niğde
1501 NüfN: İlmelik/Elmelik
■ Yunanca Εμινίκ katpatuka
  Sazlıca bld - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Sasalca/Sasalıç
  Fertek bld - Merkez - Niğde
1960 DİE: Aydınyurt
1501, 1928 NüfN, K: Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hacıabdullah bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Andırlos
Byz: Andralos
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
  Havuzlu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 K: Havuzlu
1919 UK: Paraon
1501 NüfN: Baravan
■ Roma dönemine ait görkemli mermer havuzu vardır. SN
  Tepeköy köy - Merkez - Niğde
1928 K: Arlasun/Arlusun [ Luw ]
■ Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Kırkpınar köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Naynas
  Taşlıca köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Sazala
  Kumluca köy - Merkez - Niğde
1928 K: Aravan
1501 T-564: Varvani
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te Bârbawa adıyla geçen yerdir. SN
  Mergava mv - Merkez - Niğde
Eski adı: Mergava
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19 yy'lın sonlarına kadar var olan Mergava Köyü susuzluk nedeniyle terk edilince yerine bağlar bahçeler kalmış. Manav
■ Mergava yada Meliklava köyünün Rum Ortodoks ahalisi Madala/Matala köyüne yerleşmiştir. emin selamoğlu
  Ballı köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Madala/Matala
  Yeşilburç köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Deneği/Denege
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
■ Rumca anadilli Müslüman (Patriyot) yerleşimi metonio
  Niğde il - Merkez - Niğde
1333 Batt 2.129: Naqda
Byz TİB 2.243.: *Nagida
H1200-: Naxita
■ Andaval (Aktaş) köyünde bulunan Hitit kitabesinde geçen Nahita/Naxita adı büyük olasılıkla Niğde'ye işaret eder. Roma/Bizans döneminde bu isim görülmez; ancak 782'de Arap kaynaklarında anılan Mâcida eğer aynı yer ise Yun *Nagida biçimine işaret eder olmalıdır. SN
  Yaylayolu köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Valisa
Byz TİB 2.156: Bálbissa
A870 Xur: Balîsa
■ Halk arasında yaygın olan kanıya göre köyün eski adı Veli İsa şeklindedir. SN
  Tabaklı köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
2000 DİE: Köşkönü
1919 UK: Tabaklı
■ Bir dönem Köşkönü adı verilmiş, daha sonra Tabaklı adı iade edilmiştir. SN
  Pınarcık köy - Merkez - Niğde
1946 MYK: Germeğan
1928 K: Germegen
1501 NüfN: Germiyan?
  Yıldıztepe bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1968 K2: İnli
1501, 1928 NüfN, K: Divrin
  Toraman köy - Ulukışla - Niğde
1946: Beşevler
■ Köy 1946 yılında Abdullah Yalçın öncülüğünde Salih Çoban, Hacı Ali Çakmak, Halil İbrahim Ünsal ve Mustafa Koçer tarafından kuruldu. Takip eden yıllarda köyün adı "Toraman" olarak değiştirildi. Köy yeni adını eskiden köyün bulunduğu bölgede hüküm süren Toraman Paşa'dan alır. Faustinopolis (ayrıca Colonia Faustinopolis ve Halala), Toraman köy sınırları içinde yer alan bir antik kenttir. Faustinopolis, Tyana'nın yaklaşık 20 km güneyinde eski bir şehirdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina burada öldü (İ.S. 176). Mustafa Tunç
  Kiledere bld - Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1946 MYK: Giledere
1928 K: Kiledere
1501 NüfN: Hacılar
  Güllüce köy - Merkez - Niğde
1928 K: Güllüce


Grafik harita göster     haritada ara : km