yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Nevşehir'de 188 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 K: Cirikler [ Tr "kanallar, arıklar" ]
  Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: Yuva
  İnallı bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: İnallı [ Tr "aş." ]
  Acıgöl ilçe - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: Dobada
Ark: Topada
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 K: Salanda
Byz: Salandós
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından Hısn Salandû adıyla anılan yerdir. TİB 2.270. SN
  Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790: Karaöyük
1600: Sulucakarahöyük
1790: Hacıbektaş (idari bölge)
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
  Yenice köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1954 RG: Engelicedit mah.
■ 12.05.1954'te Yenice köyü adıyla kuruldu. SN
  Eskiyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Eskideliler [ Tr "aş." ]
1928 K: Deliler atik
  İcik köy - Merkez - Nevşehir
1928 K: İcik
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Arapsun
1928 K: Arabsun
Ark Pt: Zoropassós
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik ismin nominativ hali Arabissós olmalıdır. Türkçe biçim bu adın akkuzatif halinden gelir. Ptolemaios'un kaydettiği biçim eğer eis lokativ edatıyla yapılmış ise, Soropassón/Zoropassón olması gerekmez mi? SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  Özyayla köy - Merkez - Nevşehir
1928, 1968: Kızılcin
  Özce köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 K: Seğdin
Türkmen yerleşimi
■ Bayat boyuna bağlı Yabanlı aşiretine mensup bu köyün ahalisi. ayhan akıncı
  Hızıruşağı köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
Türkmen yerleşimi
■ Bayat boyuna bağlı Yabanlı aşiretine mensup bu köyün ahalisi. ayhan akıncı
  Suvermez bld - Derinkuyu - Nevşehir
1928 K: Suvermez
Eski adı: Filidon [ Yun phlogitôn ]
Byz: Phloïta/Phlogita
  Çat bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Çat
  Yassıca köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
Türkmen yerleşimi
■ Bayat boyuna bağlı Yabanlı aşiretine mensup bu köyün ahalisi. ayhan akıncı
  Özlüce köy - Derinkuyu - Nevşehir
1928 K: Civar Zile
Y550 TİB 2.307.: Zêila/Zêla
■ Kappadokia kralı Nikomedes oğlu Zêilas (MÖ 2. yy?) onuruna adlandırıldığını Bizanslı coğrafyacı Staphanos belirtir. SN
  Çayiçi köy - Kozaklı - Nevşehir
1928 K: Pinili
Türkmen yerleşimi
■ Bayat boyuna bağlı Yabanlı aşiretine mensup bu köyün ahalisi. ayhan akıncı
  Küllüce köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
Türkmen yerleşimi
■ Bayat boyuna bağlı Yabanlı aşiretine mensup bu köyün ahalisi. ayhan akıncı
  Nevşehir il - Merkez - Nevşehir
1726: Nevşehir [ Tr "yenişehir" ]
1600: Muşkara
  Göre bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Göre
  Nar bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Nar
Grafik harita göster     haritada ara : km