Nevşehir'de 189 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 K: Cirikler [ Tr "kanallar, arıklar" ]
  Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: Yuva
  Akçataş köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 K: Topayın
Alevi yerleşimi
  İnallı bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: İnallı [ Tr "aş." ]
  Çivril köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1946 MYK: Civril
Alevi yerleşimi
  Acıgöl ilçe - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: Dobada
Ark: Topada
  Aşağıtopayın mah Akçataş - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 K: Salanda
Byz: Salandós [ Luw ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından Hısn Salandû adıyla anılan yerdir. TİB 2.270. SN
  Anapınar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Topaç köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 K: Topaç
  Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790: Karaöyük
1790: Hacıbektaş (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
  Kütükçü köy - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Yenice köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1954 RG: Engelicedit mah.
■ 12.05.1954'te Yenice köyü adıyla kuruldu. SN
  Eskiyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Eskideliler [ Tr "aş." ]
1928 K: Deliler atik
  İcik köy - Merkez - Nevşehir
1928 K: İcik
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Arapsun
1928 K: Arabsun
Ark Pt: Zoropassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik ismin nominativ hali Arabissós olmalıdır. Türkçe biçim bu adın akkuzatif halinden gelir. Ptolemaios'un kaydettiği biçim eğer eis lokativ edatıyla yapılmış ise, Soropassón/Zoropassón olması gerekmez mi? SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  Balcın köy - Merkez - Nevşehir
1928 K: Balcın
  Özyayla köy - Merkez - Nevşehir
1928, 1968: Kızılcin
  İlicek köy - Hacıbektaş - Nevşehir
Alevi yerleşimi
  Suvermez bld - Derinkuyu - Nevşehir
1928 K: Suvermez
Eski adı: Filidon [ Yun phlogitôn ]
  Çat bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Çat
  Özlüce köy - Derinkuyu - Nevşehir
1928 K: Civar Zile
Byz TİB 2.307.: Zêila/Zêla
■ Kappadokia kralı Nikomedes oğlu Zêilas (MÖ 2. yy?) onuruna adlandırıldığını Bizanslı coğrafyacı Staphanos belirtir. SN
  Çayiçi köy - Kozaklı - Nevşehir
1928 K: Pinili
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
  Nevşehir il - Merkez - Nevşehir
1726: Nevşehir [ Tr "yenişehir" ]
1600: Muşkara
  Göre bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Göre


Grafik harita göster     haritada ara : km