Nazilli'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  İsabeyli bld - Nazilli - Aydın
1890 Kiep: İsabeyli
  Ocaklı köy - Nazilli - Aydın
1890 Kiep: Gereniz
  Dallıca köy - Nazilli - Aydın
1890 Kiep: Dallıca
Alevi yerleşimi
  Alamut köy - Nazilli - Aydın
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Nazilli ilçe - Nazilli - Aydın
1685: Nazilli
■ Muhtemelen Osm nazil `nüzul eden, konan` sözcüğünden, iskân edilmiş göçerler anlamında. SN
■ © 09.06.1685 Aydın livasında Nazilli ve Gedüs ve tevabii mukataasından ... © 16.11.1849 Aydın'ın Nazilli kazası'ndaki Harezm [Horzum] aşiretlerinden Hasan'ı Feyzullah oğlu Hasan Ali'nin... deyar heyran
  Bozyurt köy - Nazilli - Aydın
1928 K: Mastavra
Ark Str, Pli: Mástaura
■ Antik Mastaura harabelerini 1836'da William Hamilton tasvir etmiştir. Günümüze kalan yoktur. SN
  Hamidiye köy - Nazilli - Aydın
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Esenköy köy - Nazilli - Aydın
1530, 1928 , K: Arpaz
Ark Plin: Harpasa
■ Plinius'a göre kentin adı buradan geçen Harpasos ırmağından gelir. 16. yy'da Aydın sancağına bağlı kaza idi. SN
  Beğerli köy - Nazilli - Aydın
1946 MYK: Beyerli
  Derebaşı köy - Nazilli - Aydın
1861 Sic: Derebaşı
■ © 13.05.1861 Aydın'ın Nazilli kazasına bağlı Derebaşı köyünden Hacı Hüseyin'in evini soyan ve zevcesi kendisini yaralayan aynı köyden Mehmed, Kuşçu Aşireti'nden Mehmed ve Kütahyalı Ali Mülazım'ın müebbeden Rodos'ta vaz-ı kürek olunmaları. deyar heyran
  Yazırlı köy - Nazilli - Aydın
1890 Kiep: Yazırlı
  Uzunçam köy - Nazilli - Aydın
Eski adı: Süres
■ Bozdoğan ilçesine bağlıydı, 1959'da Nazilli ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959) Taner A.
  Bayındır köy - Nazilli - Aydın
1854: Bayındır (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ © 14.09.1854 Aydın Bayındır kazasında (10.02.1857 Aydın'ın Bayındır nahiyesinde) haymenişin Tahtacı Aşireti'nden Karaoğlanoğlu Mustafa'nın Ödemiş kazasından ... deyar heyran
  Kestel köy - Nazilli - Aydın
1928 K: Kestel [ Yun kástello "hisarcık" ]
  ? mah Haydarlı - Nazilli - Aydın
1890 Kiep: Çanköy
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km