Narlı'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarhöyük köy - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Maraş
1960 DİE: Çelebili
1928, 1946 K, MYK: Fanfas
1914 Kiep: Fanfashöyük
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Bayramgazi köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köy merkezi, Bayramgazi'den 2 km mesafede bulunan Çakmak mahallesindedir. SN
  Kelibişler köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Kelibişler
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Köye bağlı Çakmak mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Cennetpınarı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Çığraşanlı) yerleşimi
■ 1960'ta iskân edilmiş ve 1963'te köy statüsüne kavuşmuştur. SN
  Kumçatı köy - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Maraş
1946 MYK: Amıklı [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Kısmen Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
■ Kürd Alevi + Bulgaristan göçmeni yerlesimi. Manav
■ Alevi Kılıçlı Türkmenleri, Alevi Kürtler ve sonradan yerleşen Bulgaristan muhacirlerinden oluşan bir köydür. metonio
  Akdemir köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Pulyanlı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Karahöyük köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Karahöyük
Kürd yerleşimi
  Emiroğlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Araplar
■ Kısmen Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Evri bld - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Eski adı: Terolar [ Kürd Teran/Terikan "tazeler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Arslanbey köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
  Maksutuşağı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
K2000: Maksûdan [ Kürd "Maksutlar" ]
1928 K: Maksutuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Ördekdede köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ördekdede
Alevi yerleşimi
  Denizli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Osmandede köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
  Karaçay köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Karaçay
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Dedepaşa köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Arap/Alevi yerleşimi
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Eğlen köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Eğlen
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Çiçek köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Çiçek
Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
  Çöçelli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Çöcelli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Narlı bld - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi yerleşimi
  Eskinarlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
  Akçakoyunlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ağcakoyunlu
1915 UK: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Beşçeşme köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  İğdeli köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928, 1946 K, MYK: Cimikanlı [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar (aş.)" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Salmanlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Salmanı Pak Ziyaretinden alır. SN
  Özbek köy - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Maraş
Alevi yerleşimi
  Atlıhan köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Celikan [ Kürd cêlikî/cêlikan ]
1916 UK: Celiki
  Övecek köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928, 1946 K, MYK: Ferhinıs [ Erm ]
1916 UK: Noraşin Farxi [ Erm "Farxi yeniköyü" ]
  Dalbastı köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1900 HSH, K: Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Narlı köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Giresor [ Kürd girêsor "kızıltepe" ]
1916 UK: Girasor
  Andiçen köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
Eski adı: Gelahi [ Kürd gelahî / gelî "vadi, boğaz" ]
  Konalga köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Martenis
E1900 HSH: Mardents [ Erm "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993'te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Arab el-Marda kavim adı muhtemelen Med'ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında genellikle `Kürd` veya `Müslüman olmayan Kürd` anlamında kullanılır. SN
  Dokuzdam köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1946 MYK: Urik [ Erm urig? "söğütçük" ]
1916 UK: Öri
  Sırmalı köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Alakan/Elekan
1916 UK: Alaxan
Kürd (Ertuşi) yerleşimi
  ? mz - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Ermişad
E1902 Epr: Armışad [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km