Mutki'de 114 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900 Hew 194: Mahbubank'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K2010: Çemê Bilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
1928 K: Plorik
E1895 HSH: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kizank
E1900 Hew 82: Gıtsank' [ Erm "bitişikler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900 Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mezre Mîran
E1895 HSH: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistiislam
E1914 K&P: Şnist verin [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1895 HSH: Gelonk' [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistihıristiyan
E1914 K&P: Şnist nerkin [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
E1902 Epr: Şnist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Herpi
E1902 Epr, Hew: Arp'i [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Yezyan
E1895 HSH: Yeziank' [ Erm "sığırcılar" ]
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Silind
E1900 Hew 194: Sğund/Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Şinik
E1914 K&P: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alkoyun köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Misor
E1902 Epr: Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Érgankodi [ Erm yergankodi "uzunkuşak" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağvank
E1902, E1914 Epr II.10: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Lodınsor
E1901 Vic, Hew: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Babutağ
E900: Babnt'ağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1900, 1928 Hew, K: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Mermend
E1900 Hew 194: Marmand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağisor
E1902 Epr, Hew: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Çemani İğik [ Kürd "İğik (kamışlı) gözeleri" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Meydan
E1900 Hew 194: Medan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşboğaz köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Herpüs [ Erm ]
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parsink
E1895 HSH: Bardzığenk [ Erm "Parsex'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Korsuvak
E1895 HSH: Gordzvank' [ Erm "yıkıntılık" ]
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 MYK: Gödişkan
1928 K: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıxonk
E1895, E1902 HSH, Epr: P'ğonk'/P'iğonk' [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kortiyan [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dap [ Erm dap' "düzlük, alan" ]
Byz Kyp: Xothai
1928 K: Xuyut (idari bölge)
E666 Aşx, Ardz: Xuyt' (idari bölge) [ Erm xut'? "engebe? dikkaya?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda Xuyt nahiyesi bazen Pırnaşen (`zorköy`) olarak geçer. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında tümüyle Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. ■ 7. yy başında Rum tarihçi Kıbrıslı Georgios yöre halkından Xothaitai (Xoth'lular`) adıyla söz eder. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Salansor
E1900 Hew 194: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kûran [ Kürd kûran "derinler" ]
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kor
E1902 Epr: Gor'
E1895 HSH: Gork' [ Erm "yamuklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Misi
E1914 K&P: Mıtsi
E1902 Epr: Mıtsu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olup 1914'te 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Şen [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Badinan
1928 K: Çeman maa Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kinzu
E1902 Epr: Gndzu/Gındzav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 DİE: Yukarı Koyunlu
1946 MYK: Yukarı Ohin
1928 K: Oxin ulya [ Erm oğn? "sırt" ]
  Kapaklı köy - Mutki - Bitlis
Eski adı: Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Tağo
1928 K: Tağu
E1902 Epr II.12: Tağ gen. Tağvu [ Erm "mahalle (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tağ (`mahalle`) burada bir vadinin ve bölgenin adı olup, Tağvu, Tağutsor ve Tağuvank yerleşimlerini içerir. SN
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 Epr, K: Pırnaşin
E967, E1902 Er, Epr: Pır'naşén [ Erm "zorköy veya zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin (daha sonra Huyut/Kavakbaşı bucağı) merkez köyü idi. SN
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Aspıncer ulya
E1902 Epr: Verin Asbnçer [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
E1895 HSH: Datvan
■ 1. yy'da yaşadığı ve havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi olduğu rivayet edilen Aziz Tad muhtemelen efsanedir. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olması güçlü olasılıktır. SN
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Batılmis
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Xaştak [ Erm ]
  Kaşak köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
1928 K: Miritak
E1902 Epr: Mérét'ağ [ Erm/Kürd "mîr/bey mahallesi" ]
Osm: Motkan (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938’de Açıkalam/Misi'den Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Kavakbaşı/Xuyt kaza merkezi idi. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Punut
E1902 Epr I.408: Poğnud [ Erm ]
E1895 HSH: Boğnut
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Mirsank
E1902, E1914 Epr, K&P: Mırtsank' [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Gerxu
E1902 Epr: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Xur
E1902, E1914 Epr, K&P: Xur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Oxsa [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Urus mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Urus maa Sisar
E1914 K&P: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dölek
E1895 HSH: Dolıg
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zinder
E1895 HSH: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zizan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Ziyaret
E1895 HSH: Ziamet [ Tr "zeamet" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dabler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Horsink
E1914 K&P: Hartsink' [ Erm ]
E1902 Epr: Ordzenk'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Tıbxi [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Totan
E1900 Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Küsünık
E1895 HSH: Kodzonk' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Golemiran [ Kürd golê mîran "beyler gölü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Mîkar/Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1914, 1928 K: Nizen
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Vérköx [ Erm verin küğ "yukarıköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Piştonk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parézan [ Kürd parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Varan mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Varan
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Hindiksor
E1895 HSH: Hıntgasor [ Erm "Hindi deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mızük
E1902 Epr: Mzrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Giçutan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Deştedim
E1895 HSH: Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tıxt [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arinok [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Aruk [ Erm ]
E1895 HSH: Arunk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arükan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yeniköy köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Pürüdik
E1902 Epr I.417: Prudk' [ Erm "çanakçılar" ]
E1895 HSH: Brutk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Alaxik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Balkaya mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Oşut
E1914 K&P: Huşud
1895 HSH: Oşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xisk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1895 HSH: Şahverdi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1895 HSH: Salaconk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1895 HSH: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1895 HSH: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1895 HSH: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km