Muş'da 408 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  ? mah - Merkez - Muş
1902 Kiep: Mşke Dev
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Mengel
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ulukaya köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Orux/Örüx
E1914 K&P: Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1914'te 480 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
  Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Kuzik [ Kürd "bükümlü" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Zengel [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Ömeran/Ameran [ Kürd omeran/omerkan "Ömerler (aş.)" ]
E1900 HSH: Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yamaç köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kürd: Kerranê Qerehamze [ Kürd "Karahamza koluna mensup Kerran'lar (aş.)" ]
1928 K: Karahamza
Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Kurdçe ismi Karahemzeyi kerra dir. Burdaki kerra kelimesi turkce ismi karaorman olan kerran koyunu ifade eder. Kara hamze ise selahaddini eyyubinin torunu olup guney mezopotamyadan kuzeye guc etmistir. Bu koy yayla olup, Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. Bu aileden 20 yy başindan 1977 yilina dek yaşamiş; Musayi Evdila, Ahmedi Heso ve Yusufu Temo çok meshur liderler olup Badikan Aşiretine cetleriyle birlikte yaklaşik bin yildan fazla liderlik yapmislardir. Musa Güzel, badikan asiretinin Diyarbakir kismina liderlik ederken Yusufu temo (akman soyadini allmislar) ise mus yoresine liderlik yapmistir. Ailenin seceresi halen korunmaktadir. Kerranli guzel ailesi geldigi soy olan Selahaddini Eyyubiden once ise sihri ve kan hisimliikla hz Hasana da dayanmaktadir. kahraman21
  Çengilli köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 Epr II.284-292: Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967 ZKl, Er: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen sökülerek taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
  Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Kasıman [ Kürd "Kasımlar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yörecik köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
  Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K2000: Civarikan [ Kürd "yaylalar" ]
1946 MYK: Civarikler
1928 K: Civar Beğler
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yelalan köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Dersim [ Kürd dersîm? "Dersimli" ]
1902 Kiep: Dersin
  Bilek köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Pazu
E320, E1902 ZKl, Epr: Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 4. yy vakanüvisi Zenob Klag'a göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1914 K&P: Köşk
E1900 HSH: Koşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Badan
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Anlamı ise Kürtçe de yayvan ya da Çanak olarak bilinir. Huk
  Yukarıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Yukarı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dağcılar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Caneseran
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Xarik [ Kürd "eğrice" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Çorsan [ Kürd "abdallar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gölköy köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
K2000: Gola Ebuleyl [ Kürd "Ebuleyli gölü" ]
1928 K: Gölköy
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  Kaynarca köy - Varto - Muş
E1902, 1928 Epr, K: Bazgan/Bazikan [ Kürd bazikan "doğanlar?" ]
1901 UK: Başkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946 MYK: Küçük Üstükran [ Kürd stukran "boyunca" ]
1928 K: Üstükran ulya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ziyaret köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928 Epr I.749, K: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Aşağıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Aşağı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928 K: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902 Kiep: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Xaşxaş [ Kürd xaşxaş "haşhaş" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Küçüktepe köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Hamuk [ Kürd ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ağartı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Sahak
E1914 K&P: Sahag [ Erm "öz." ]
1902 Kiep: Saak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Z2010: Uskura
1946 MYK: Büyük Üstükran [ Kürd stukran "boyunca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kayalısu köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Laçıkan [ Kürd laçikan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Ölçekli köy - Varto - Muş
1901, 1928 UK, K: Diyadin
  Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Musikan [ Kürd mûso/mûsikan "Musalar (aş.)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Eralanı köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Kürdmeydanı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
1556 T-294: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Çayçatı köy - Varto - Muş
1928 K: Gündemir
E1900 HSH: Gundemir [ Kürd "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yayla köy - Varto - Muş
  Güdümlü köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
K2000: Nevali Mulk [ Kürd newalê mulk "mülk deresi" ]
1928 K: Mülkün Deresi
E1900: Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Şorik [ Kürd "tuzluca" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 DİE: Ağaçköprü
E1902, 1928 Epr, K: Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yaygın bld - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Miğdi/Meğdi
1902 Kiep: Meğdik Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E320, E680 ZKl, Mam 60: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ 4. yy vakanüvislerinden Zenob Klag'ın aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1914'te 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Beldede Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Bağlu Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
  Buzlugöze köy - Varto - Muş
1942 RG: Rindali
1901 UK: Randuli
  İlbey köy - Varto - Muş
1901 UK: Dodan [ Kürd dodan/dodikan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Şeman [ Kürd şaman "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yılanlı köy - Varto - Muş
1928 K: Yılanlı
■ Bilinen eski adıyla '' Înalî '' [Kürtçe]. Huk
  Eğirmeç köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Şeyxalan [ Kürd şêxxelan "şeyh soylular" ]
1902, E1914 Kiep: Şexlan
1838 Brant: Şekiran?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
  Kızılağaç bld - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
K2000: Darasor [ Kürd "kızılağaç" ]
1928 K: Kızılağaç
E1914 K&P: Kızılağaç
1890: Xandris/Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Handırıs/Xandris nahiyesi merkez kasabası idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. Köyün eski adının Kızılhaç olduğu rivayet edilirse de kayıt bulunamadı. SN
  Kardeşler mah Yaygın - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
K2000: Axino
  Yoncalıöz köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928 Epr, K: Ğeybiyan [ Kürd xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Haksever köy - Varto - Muş
1928 K: Habiban [ Kürd hebîban "Habipler" ]
  Cevizlidere köy - Merkez - Muş
1928 K: Geligüzan [ Kürd gelê guzân "cevizliboğaz" ]
E1902 Epr II.170: Geliyekozan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
  Savaşçılar köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Gaziyan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Özdilek köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1946 MYK: Azakpur
1928 K: Birinci Azakpur
E967, E1902 Er, Epr: Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
E1900 HSH: Xandrisi Avzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaniçi köy - Merkez - Muş
1928 K: Şénik
E967 Er: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Sofyan [ Kürd sofiyan "sofular (öz.)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dutözü köy - Varto - Muş
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Konukbekler bld - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902 Kiep: Azar
  İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 K: Rakkasan [ Kürd reqasan "rakkaslar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
  Dallıöz köy - Varto - Muş
1928 K: Gomagorgo [ Kürd komagurgo "kurt çiftliği" ]
  Suluca köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1914, 1928 K&P, K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortakent köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Artxonk
E1902 Epr: Ardgunk'
E967 Er: Ardzgonk' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mz - Merkez - Muş
E1900 Hew 82: Xadan
  Üçevler köy - Merkez - Muş
1928 K: Sémal [ Kürd sêmal "üçevler" ]
E967 Er: Seremavôr
  Körpeağaç mah Konukbekler - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Dom
1902 Kiep: Tom
E967 Er: Tump [ Erm "tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karameşe köy - Varto - Muş
1928 K: Karameşe
  Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928 K: Dapak [ Erm dap'ag "düzlük" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Toprakkale köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Kelaxoli [ Kürd kelaxwuli "toprakkale" ]
  Arpayazı köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Poğurgof
E1902 Epr: P'oğrgov [ Erm "oluklu" ]
E967 Er: P'oğk' [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Leylek köy - Varto - Muş
1928 K: Leylek
  Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1928 K: Kimsoran [ Kürd "kızılbaşlar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Murat nehir - Merkez - Muş
E66 Aşx: Aradzani
Ark Pt: Arsanias
As800- NAsT: Arsania
  Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 K: Sultanşén [ Kürd/Tr ]
  Yayıklı köy - Varto - Muş
1928 K: Muziran [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Harman köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Xorunk
E967, E1902 Epr II.204: Xoronk' [ Erm "çukurlar" ]
E482 MKh: Xorni [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
  İnardı köy - Merkez - Muş
1928 K: Xitink [ Erm ]
E1900 Hew 82: Xétink' [ Erm ]
  Kutlugün köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Beşparmak köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Diktepeler köy - Varto - Muş
1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1900 HSH: Saligan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Suvaran köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Kâsor
E1914 K&P: K'artsor [ Erm "taşdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güvendik mz - Merkez - Muş
E1900 Hew 82: Hoğts/Xots [ Erm ]
  Zorabat köy - Varto - Muş
1928 K: Zorabat
  Sazlıca köy - Varto - Muş
K2000: Qerqerut
1928 K: Karkarut/Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
  Ekindüzü köy - Merkez - Muş
1928 K: Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Karlıdere köy - Merkez (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 K: Pétar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçe köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Bahçe
  Nadaslık köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Hergift
1902 Kiep: Herküft
E967 Er: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yarlısu köy - Varto - Muş
1946 MYK: Göşkar
1928 K: Koşkar [ Kürd "kunduracı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
1928 K: Yukarıalagöz
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
  Yeroluk mah Konukbekler - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşçı köy - Varto - Muş
1928 K: Taşçı
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
  Seki köy - Varto - Muş
1928 K: Keçan [ Kürd keçan "kızlar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kheça. asmen
  Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 K: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Bozbulut köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Kömüs
1902 Kiep: Goms
E967, E1902 Er, Epr I.522: Komk' akk. Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
1928 K: Aşağıalagöz
1901 UK: Alagöz
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. HukHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E905 Pav, Mam: Oğagan [ Erm "üzümlü?" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km