yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Milas'da 127 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kazıklı köy - Milas - Muğla
1914 SS: Kazıklı
  Gürçamlar köy - Milas - Muğla
1928 K: İlmin
  Bafa bld - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1962-2007: Çamiçi
1928, 1960: Bafa
■ 1962'de verilen Çamiçi adı 2007'de terkedilerek yeniden Bafa adı benimsendi. SN
  Kıyıkışlacık köy - Milas - Muğla
1946, 1960: Asınkurin + Asınyeni
1928 K: Asın
Yun MÖ: İassós
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türemiştir. SN
  Ekindere köy - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 K: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Çandır köy - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 K: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Bir aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Dörttepe köy - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1928 K: Varvil Konakdere
Y400-: Bargylia
1680, 1960 , DİE: Varvil (idari bölge)
■ 1960'e dek resmi kayıtlarda görülen Varvil nahiyesinin merkez köyü Konakdere idi. Varvil adı Bargylia antik kentinden kurallı ses değişimi ile türemiştir. ■ Dörttepe köyü, Konakdere merkez olmak üzere Sığırtmaç, Üçpınar, Eğerciler köylerinin birleşmesi ile oluşturuldu. SN
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
1914 SS: Varvil Sığırtmaç
  Üçpınar mah Dörttepe - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1960 DİE: Varvil
1914 SS: Varvil Üçpınar
  Eğerciler mah Dörttepe - Milas - Muğla
1914 SS: Varvil Eğerciler
  Selimiye bld - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 K: Selimiye
1914 SS: Mandalyat (idari bölge) [ Yun melanoúdion "karacık" ]
■ 1928'de Selimiye Kıptî ve Selimiye Şeyh olmak üzere iki muhtarlıktır. SN
  Karakuyu köy - Milas - Muğla
1928 K: Karakuyu
  Avşar köy - Milas - Muğla
1928 K: Avşar
  Köşk köy - Milas - Muğla
1928 K: Köşk
  Yaka köy - Milas - Muğla
1928 K: Yaka
  Narhisar köy - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 K: Narhisar
Byz Zg §420: Narasa
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adının Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN
  Koruköy köy - Milas - Muğla
1928 K: Koruköy
  Yaşyer köy - Milas - Muğla
1928 K: Yaşyer
  Dibekdere köy - Milas - Muğla
1928 K: Dibekdere Müslim
■ 1928 listesinde ayrıca Dibekdere Kıptî köyü gösterilmiştir. SN
  Sırtlan mah Dibekdere - Milas - Muğla
1928 K: Sırtlan
  Kuzyaka köy - Milas - Muğla
1928 K: Kuzyaka
  Beyciler köy - Milas - Muğla
1928 K: Beyciler
  İçme köy - Milas - Muğla
1928 K: Sepetçiler
■ Sepetçiler adı köyün Roman nüfusuna işaret ettiği için değiştirilmiştir. SN
■ İçme adını köydeki kaynak suyundan almıştır. Suyun bağırsak kurtlarına iyi geldiği bilinmektedir. huriye üstündağ
  Savran köy - Milas - Muğla
1928 K: Serban [ Tr savran "kervan güdücü, deveci" ]
  Kafaca köy - Milas - Muğla
1928 K: Kafaca
  İkiztaş köy - Milas - Muğla
1946 MYK: Ekiztaş
1928 K: İkiztaş
  Epçe köy - Milas - Muğla
1928 K: Epçe
  Bahçe köy - Milas - Muğla
1928 K: Bahçe
  Alaçam köy - Milas - Muğla
1928 K: Alaçam
  Hasanlar köy - Milas - Muğla
1928 K: Hasanlar
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333 Batt: Mîlâs
Y400-: Mylasa
■ MÖ 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Mylasa muhtemelen Karya dilinde bir sözcük olmalıdır. SN
  Beçin bld - Milas - Muğla
1968 K2: Mutluca
1928 K: Beçîn
1680 : Peçin
1333 Batt 2.125: Becîn/Bercîn
Byz: Petsona
■ 15. yy'da Menteşe beylerinin ikametgâhı olan müstahkem Ortaçağ kentidir. SN
  Fesleğen köy - Milas - Muğla
1946 MYK: Fesliğan
  Çiftlik köy - Milas - Muğla
1928 K: Çiftlik
  Kayaönü köy - Milas (Ören bucağı) - Muğla
1928 K: Mezgit [ Tr "cami" ]
  Hanay mah Kayaönü - Milas (ören bucağı) - Muğla
1928 K: Hanay [ Tr hanay "avlu, hayat" ]
  Ortaköy köy - Milas - Muğla
1928 K: Türbe Orta
  Ulaş köy - Milas - Muğla
1928 K: Ulaş
  Çamköy köy - Milas - Muğla
1928 K: Çamköy
  Yusufça köy - Milas - Muğla
1960 DİE: Yusufçatahtacı
1928 K: Kayabaşı Tahtacı
■ Yusufça yakınında Şeyhköy’ün antik adı Leukokome, muhtemelen ilk Mylasa piskoposu olan Ephrem buradaki küçük kiliseye gömülmüş. Bu kilisenin bulunduğu yerde şimdi yıkılmış bir mescit ile Şeyhköy dedesi Abdurrahman Efendinin 1620 (Hicri 1030) tarihli türbesi var. Nezih Aytaçlar
Grafik harita göster     haritada ara : km