Midyat'da 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tepeli köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Suwayê
1928 K: Süvayi
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe konuştuğu halde Mahallemi toplumuna bağlıdır. SN
  Ziyaret köy - Midyat - Mardin
Arab: Ez-ziyara
1928 K: Ziyaret
Mıhallemi yerleşimi
  Çamyurt köy - Midyat - Mardin
1928 K: Mesken [ "iskânyeri" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe konuştuğu halde Mahallemi toplumuna bağlıdır. SN
  Harmanlı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Béder Memo [ Kürd bêder Memo "Memo harmanı" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe konuştuğu halde Mahallemi toplumuna bağlıdır. SN
  Düzgeçit köy - Midyat - Mardin
1928 K: Zernoka
Mıhallemi yerleşimi
  Sarıkaya köy - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Haldah
1526, 1928 NG, K: Heldeh
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Üçağıl köy - Midyat - Mardin
1928 K: Kozé [ Kürd kozê "koyunağılı" ]
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe konuştuğu halde Mahallemi toplumuna bağlıdır. SN
  Ovabaşı köy - Midyat - Mardin
1946 MYK: Kastalun
Mıhallemi yerleşimi
  Kutlubey köy - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Tinat/Tinét
1881 Socin: Tennât
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  ? mv - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
1881 Socin: Dêrmusk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çalpınar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Sîté
1881 Socin: Sîta
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Şenköy bld - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Ebşê
1928 K: Ebşi/Epşe
Mıhallemi yerleşimi
  Kayabaşı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Şakolin
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Söğütlü bld - Midyat - Mardin
1928 K: Kindérib
Mıhallemi yerleşimi
  Kayalıpınar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Mikré [ Süry miqr "kuyu" ]
Kürd (Aliki) yerleşimi
  Kayalar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferzûta
1881 Socin: Keferzôt
S1150 Frc: Kefer zûth [ Süry ]
Mıhallemi yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut burası olmalıdır. SN
  Çavuşlu bld - Midyat - Mardin
1928 K: Şorizbeh [ Süry şîrizbeh ]
Mıhallemi yerleşimi
  Toptepe köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Nibilê
1928 K: Nibil
Kürd (Aliki) yerleşimi
■ Süry Nbiye d'il = `Allahın peygamberi` yorumu doğrulanmaya muhtaçtır. SN
  Çaldere köy - Midyat - Mardin
1928 K: Huvérin
  Düzova köy - Midyat - Mardin
1928 K: Rîş/Riyaş
Mıhallemi yerleşimi
■ 1915'te Midyat'lı 93 Protestan Süryani'nin öldürüldüğü köydür. SN
  Erişti köy - Midyat - Mardin
1928 K: Tafo
Mıhallemi yerleşimi
  Acırlı bld - Midyat - Mardin
Süry: Dayrô Sbinô [ Süry "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Mhallemi Arap beylerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
  Gelinkaya bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferhavar [ Süry kfar Heworô "akköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Sarıköy köy - Midyat - Mardin
1928 K: Sari [ sarê ]
S1881 Socin: Gâveito
1881 Socin: Sarê [ Kürd sarê "çeşme" ]
Süryani (Salihan) yerleşimi
  Yolbaşı bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferˁıllab [ Süry kfar ˁulubyo "mazlumköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Taşlıburç köy - Midyat - Mardin
K2010: Avasipî [ Kürd "beyazsu" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Sivrice köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Dellinê
1928 K: Dalîn
Kürd (Şemikan) yerleşimi
■ Bebek şampuanı markası "Dalin", adını bu köyden almaktadır. Tunahan KOÇAK
  Estel mz - Midyat - Mardin
1928 K: Estel [ Süry esṭlô "kisve??" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Mercimekli köy - Midyat - Mardin
1928 K: Habsnas [ Ar habs inâs "kadınlar manastırı" ]
Süry: Hbûşyo Nêşe [ Süry "kadınlar manastırı" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. SN
  Yemişli köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Nehılê
1928 K: Enhil
1881 Socin: Anhül
A1220 Yaq: Enhul
Süryani/Kürd (Şemikan) yerleşimi
  Budaklı köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Keferşamo
1928 K: Kerşaf
1881 Socin: Kefer Şâma [ Süry "Şamo köyü" ]
Süryani/Kürd (Şemikan) yerleşimi
  Midyat ilçe - Midyat - Mardin
Süry: Midyad
As800- NAsT: Matiati
■ Asur kralı Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati veya Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaklıktaki Estel köyüne taşındı. ■ Midyat merkezi 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde tamamen Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
  Yokuşlu mz - Midyat - Mardin
1928 K: Nemerdan [ Kürd "namertler" ]
■ Köyün adının anlamın "nemirdan" yani "bey vermeyen" olabilir. A.K
  Çörekli mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Divanik [ Kürd dêwanik "divancık" ]
  Güvenli mz - Midyat - Mardin
1928 K: Dêrmûsik [ Kürd "Musacık kilisesi" ]
  Karagöl mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Dêrqûb
1928 K: Dérkub
  Otluk mz - Midyat - Mardin
1928 K: Zivinga Dirêj [ Kürd "uzunyayla" ]
  Beyazsu mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Seravesipî [ Kürd serê avasipî "aksu başı" ]
  Buğday mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Hesekor
1960 DİE: Koraş
  Doluca mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Stewranê [ Kürd "kısırlar" ]
  Güven köy - Midyat - Mardin
1928 K: Bacin
1881 Socin: Bâcinne
Êzidi (Şemikan) yerleşimi
  Derebaşı mz - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Xerabê Nasê
1928 K: Xırabenas [ Kürd xirabê nasê ]
Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Derinkuyu mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Çala Dirêj [ Kürd "uzunçukur" ]
  Pelitli köy - Midyat - Mardin
1928 K: Barbunıs [ Süry ]
1881 Socin: Barmûnes
Mıhallemi (Şemikan) yerleşimi
  Kargılı mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Sîvok [ Kürd "elmacık" ]
  Barıştepe köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Salhê
1928 K: Salhé
Süryani/Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Fırat mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Avareş [ Kürd "karasu" ]
  Yolüstü mz - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Ancikê
  Yumurtalı mz - Midyat - Mardin
K2006 LQ: Gelête
  Elbeğendi köy - Midyat - Mardin
1928 K: Xarab Kefri [ Kürd xirabê kefrê "köyören" ]
Süry: Kafrô Taxtaytô [ Süry "aşağıköy" ]
Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
  Bardakçı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Baté [ Kürd ]
Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Doğançay köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Mizizex
1869, 1928 S-Di, K: Mızîzah [ Süry mzîzah ]
Süryani/Kürd (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
  Çayırlı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Kefnas/Kfernas [ Süry kfar nêşe "kadınlarköyü?" ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
  Bağlarbaşı köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Arnas
1869, 1928 S-Di, K: ˁArnas [ Süry ˁurdnus ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Oyuklu köy - Midyat - Mardin
1928 K: Taka [ Kürd ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
  Yenice köy - Midyat - Mardin
1928 K: Xarabya [ Kürd ]
Êzidi (Mzizeh) yerleşimi
  Gülgöze köy - Midyat - Mardin
1526, 1928 NG, K: Aynverd
Süry: ˁÎn Wardô [ Süry "gülpınar" ]
Süryani (Mzizeh) yerleşimi
  Narlı köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Helax
1928 K: Helex
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Gülveren köy - Midyat - Mardin
1928 K: Behwar [ Kürd bahwar "güzelce" ]
Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Adaklı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Kefsur/Kfersur [ Süry kfar sur "? köy" ]
Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Eğlence köy - Midyat - Mardin
1928 K: Zînole
Mıhallemi yerleşimi
  Yayvantepe köy - Midyat - Mardin
1928 K: Kartmin
Süry: Qartmîn [ Süry "ortakent" ]
Mıhallemi yerleşimi
  ? mz - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Deyrik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Altıntaş köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferzé [ Süry kfar zê "? köy" ]
Süryani/Kürd (Dermemikan) yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. SN
  Bihelfe mv - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Bihelfê
Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek adı geçen bir köy iken şimdi terk edilmiş olup harabeleri Deyrülumur manastırı sınırları içindendir. SN
  İzbırak köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 K: Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Deyrülumur mv - Midyat - Mardin
Arab: Deyr 'Umr [ Ar "Ömer? manastırı" ]
Süry: Mor Gabriel [ Süry "Aziz Gabriel Manastırı" ]
  İkizdere köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Duben
1928 K: Dubent [ Kürd dubend "ikibent" ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Tulgalı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Xırbexalîd [ Kürd xirbêxelîd "Halitören" ]
Kürd (Mzizeh) yerleşimi
  Dolunay köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Kefzengê
1928 K: Kefseng/Kferseng [ Süry kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Güngören köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferbé [ Süry "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ortaca köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 K: Heşterek [ Kürd hêştirik "katırlı/develi" ]
Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Hanlar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Xanika Şendo [ Kürd "Şendo hanı" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Doğanyazı köy - Midyat - Mardin
1928 K: Pirkan [ Kürd pîrikan "dedeler" ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Yeşilöz köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Kemmê
1928 K: Kemé
Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Anıtlı köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 K: Hah [ Süry hâh "dinlenme yeri?" ]
Süryani (Alikan) yerleşimi
  Alagöz köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
K2011 Tan: Bakısyan
1928 K: Bakıstan
Süry: Beth Kustân [ Süry "Konstantin yurdu" ]
Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Başyurt köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 K: Zaxuran [ Kürd "Zaho'lu?" ]
Kürd (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
  Danışman köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Xirabreş [ Kürd "karacaören" ]
Kürd (Zaxuran) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km