Merkez-Onikişubat'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurhisar köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
E1902: Gançi
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çokran köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1928 K: Çokran [ Tr çokran/çokrağan "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Kısıklı köy - Merkez-Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Maraş
1928 K: Anabat [ Erm anabad "manastır" ]
  Saygılı köy - Merkez-Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Maraş
E1100, 1928 TİB 5.420, K: Şuğur
■ 11. yy ikinci yarısında Gatoğigos Krikor Vgayaser burada Şuğri Garmravank' `Şuğur Kızılmanastırı` adıyla bir manastır inşa etmiştir. Şuğur adı belki Arapça eṣ-ṣuğûr `sınır ülkesi` olabilir. SN
  Yolyanı köy - Merkez-Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Maraş
1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
E1902 Epr: Antreasyank [ Erm "Antreas manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye eski adını veren Aziz Antreas Manastırı (Antreasants Vank') 1199 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Büyüksır köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1914 Kiep: Sır
■ Dört mahalleden oluşan dağınık bir köydür. Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilen Sır Barajı bu köy sınırları içindedir. SN
  Fırnız mv - Merkez-Onikişubat - Maraş
1928 K: Fırnus
1530: Furnus
E1199: Fôrnôs (kale) [ Yun fournós "fırın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1199'da bir kale ve daha sonraki yüzyıllarda önemli bir Ermeni yerleşimi olan Furnus/Fırnız köyü halen yıkık ve terkedilmiş haldedir. SN
  Suçatı köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
■ 1992'de Çağlayan köyünden ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Hartlap köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1968 K2: Elmacık
1868, 1928: Hartlap [ Erm hart'lap "kırmızı ve pürüzsüz gövdesi olan bir ağaç, arbutus andrachne" ]
  Dadağlı köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1928 K: Dadağlı [ Tr dedeağılı? ]
  Süleymanlı köy - Merkez-Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Maraş
1928 K: Süleymanlı
E1586, 1914 Epr, Kiep: Zeytun [ Ar/Erm zeytun "zeytin" ]
Byz: Ulnia [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun Ulnia `zeytinli` adıyla anılan yerdir. Zeytun bunun Arapça veya Türkçe eşdeğeridir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav
  Üngüt köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1914 Kiep: Ungut [ Erm ]
  Menzelet mv - Merkez-Onikişubat - Maraş
■ Ceyhan Nehri üzerinde 1989'da tamamlanan Menzelet Barajı'nın bulunduğu boğazdır. SN
  Çakırlar köy - Merkez-Onikişubat - Maraş
1968 K2: Çakıllıhasanağa [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Ilıca bld - Merkez-Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ilıca
1914 Kiep: Ilıcahamam
E1900: Çermuk yaylası [ Erm çermuk "ılıca" ]
  Fatih bld - Merkez-Onikişubat - Maraş
1928, 1990 K, DİE: Dönüklü
■ Köy halkının Ermeni kökenli olduğu rivayet edilir. Dönüklü adı yerine 25.01.2000 tarihli bakanlar kurulu kararıyla daha uygun bulunan 'Fatih' adı verildi. SN
  Alabaş mv - Merkez-Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Maraş
E1902 Epr I.38: Alabaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zeytun nahiyesinin en ulaşılmaz kısmını oluşturan bu köyde, 19. yy sonunda dağınık yerleşim halinde 300 hane Ermeni nüfus yaşamaktaydı. Zeytun isyanlarının asıl çekirdeği bu bölgeydi. ■ 12. yy'da önemli bir kale ve piskoposluk merkezi idi. SN
  Kale bld - Merkez-Onikişubat - Maraş
1563, 1844: Camustil [ Tr "manda höyüğü" ]
■ Osmanlı döneminde Camustil nahiyesi merkez köyü idi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Merkez-Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Maraş
E1902: Dönükler
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km